ธุรกิจแปรรูปอาหาร “PF Foods” ผู้นำธุรกิจประมงครบวงจร ส่งออกทำเงินมหาศาล
ธุรกิจแปรรูปอาหาร “PF Foods” ผู้นำธุรกิจประมงครบวงจร ส่งออกทำเงินมหาศาล

ธุรกิจแปรรูปอาหาร “PF Foods” ผู้นำธุรกิจประมงครบวงจร ส่งออกทำเงินมหาศาล

ธุรกิจแปรรูปอาหาร “PF Foods” ผู้นำธุรกิจประมงครบวงจร ส่งออกทำเงินมหาศาล

ธุรกิจแปรรูปอาหาร “PF Foods”
ผู้นำธุรกิจประมงครบวงจร ส่งออกทำเงินมหาศาล

ธุรกิจแปรรูปอาหาร อีกหนึ่งอุตสาหกรรมทำเงินให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล “ปิติกรุ๊ป (PF Foods)” ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ทำเงินให้กับประเทศด้วยการส่งออกสินค้า ทั้งยังมีบริษัทในเครือมากถึง 5 บริษัทด้วยกัน ได้แก่ บริษัท ปิติสากล การประมง จำกัด, บริษัท พี.ที. ฟาร์ม จำกัด, บริษัท พี.ที. ห้องเย็น จำกัด, บริษัท พี.ที. ฟู้ดส์ โพสเซสซิ่ง จำกัด และบริษัท กรุงเทพ ซีฟู้ดส์ มาร์เก็ต จำกัด ผู้นำธุรกิจประมงครบวงจร ที่เรานำมาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันในครั้งนี้

ธุรกิจแปรรูปอาหาร PF Foods ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ “คุณภัค โรจนสุมาพงศ์” ทายาทรุ่นที่ 3 สานต่อกิจการมาจากรุ่นพ่อ “คุณปิติพงษ์ โรจนสุมาพงศ์” ด้วยเป้าหมายที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ผ่านการปรับประยุกต์วิธีการตามประสาคนรุ่นใหม่ ให้เข้ากับสถานการณ์กับระบบบริหารที่เป็นแบบแผนมากขึ้น โดยปิติกรุ๊ปถือเป็นธุรกิจแปรรูปอาหารที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางประสบการณ์ที่ยาวนานในสายธุรกิจประมง เริ่มต้นจากการขายอุปกรณ์การประมง แล้วพัฒนามาเป็นคนกลางซื้อขายอาหารสดระหว่างชาวประมงกับโรงงานแปรรูปอาหาร ก่อนจะก้าวมาเป็นผู้รับซื้อวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานผลิต และต่อยอดด้วยการทำห้องเย็น สู่ธุรกิจแปรรูปอาหารหลายรูปแบบที่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศและทำเงินให้กับประเทศไทยมากมาย

ธุรกิจแปรรูปอาหาร “PF Foods” ผู้นำธุรกิจประมงครบวงจร ส่งออกทำเงินมหาศาล

หัวใจสำคัญของ PT Foods คือวัตถุดิบ ที่รุ่นคุณพ่อของคุณภัคได้สร้างสายสัมพันธ์กับชาวประมงเอาไว้ส่วนหนึ่งก่อนที่คุณภัคจะทำฟาร์มของบริษัทขึ้น และมี Contract Farming เพื่อสร้างวัตถุดิบขึ้นให้เพียงพอภายในอุตสาหกรรม รองรับการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ

คุณภัคเรียนจบมาจาก Northumbria University สาขา Masterof science in global supply chain and logistic management ประเทศอังกฤษ ด้วยประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์กว่า 3 ปี คุณภัคจึงนำเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปรับกระบวนการคิด การตัดสินใจ และการทำงานเป็นทีม ปรับแนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุด โดยยังไม่ละทิ้งเป้าหมายเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อ มุ่งเน้นการทำงานในสายธุรกิจแปรรูปอาหารให้ทันสมัย และมีคุณภาพ เพื่อกระจายตลาดให้กว้างขวาง ทำสินค้าให้เป็นที่รู้จักด้วยการบริหารจัดการชั้นเยี่ยม

ธุรกิจแปรรูปอาหาร “PF Foods” ผู้นำธุรกิจประมงครบวงจร ส่งออกทำเงินมหาศาล

ธุรกิจแปรรูปอาหาร PF Foods ไม่เคยหยุดยั้งการเจริญเติบโต เมื่อผู้บริหารยังคงผลักดันอย่างต่อเนื่องให้ธุรกิจเดินไปข้างหน้า ทั้งยังคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด ขณะที่แนวคิดและการพัฒนาด้านอื่นๆ ก็ใส่ใจไม่แพ้กัน ปัจจุบันทางธุรกิจยังมีการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ที่นิวซีแลนด์ เพื่อส่งมาขายที่ประเทศไทย แรกเริ่มที่คุณภัคเกิดแนวคิดที่อยากต่อยอดธุรกิจ ก็ตามมาด้วยการศึกษาข้อมูล ศึกษาตลาดและความเป็นไปได้ จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ออกมาก็ลุยต่อจนกระทั่งเป้นผลสำเร็จ ทำให้ธุรกิจแปรรูปอาหาร PF Foods มีการพัฒนาหลายด้าน ทั้งยังครบวงจรมากขึ้น

ธุรกิจแปรรูปอาหาร “PF Foods” ผู้นำธุรกิจประมงครบวงจร ส่งออกทำเงินมหาศาล

แนวคิดหลักๆ ของคุณภัคในการบริหารงานคือ sale what we can do หรือ what we can sale ขายอะไรที่เราทำได้ หรือทำอะไรที่เราขายได้ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร แล้วไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ในการทำงานของคุณภัคยังพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่ตลอด ผ่านการพูดคุยกับลูกค้ารวมไปถึงพนักงานทุกระดับ จากนั้นนำความคิดเห็นของทุกคนมารวมกัน เพื่อทำให้มันออกมาดีที่สุด สามารถตีโจทย์ได้ตรงประเด็น เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด บนฐานของเป้าหมายดั้งเดิมที่วางไว้มาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่เพิ่มเติมด้วยเทคนิคและความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ธุรกิจแปรรูปอาหาร “PF Foods” ผู้นำธุรกิจประมงครบวงจร ส่งออกทำเงินมหาศาล

ข้อมูลติดต่อธุรกิจแปรรูปอาหาร PF Foods
ที่อยู่ : 148 หมู่ 5 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Email : info@pitisakol.co.th | sales@pitisakol.co.th
Website : http://www.pitisakol.co.th
Facebook : Ptfoodsprocessing

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.pitisakol.co.th

แสดงความคิดเห็น