ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”
ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ RoboMind

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แค่ในห้องเรียนอีกต่อไปแล้วเพราะในปัจจุบันมีธุรกิจเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ก็เกิดมาจากการอยากให้เด็กนั้นได้เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา เช่นเดียวกับธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา “RoboMind” ที่มีการสอนการเรียนรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยการนำชุดหุ่นยนต์ Lego Mindstorms เข้ามาช่วยเสริมสร้างจินตนาการเด็กและช่วยแก้ปัญหาให้เด็กที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”  ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา “RoboMind” มีจุดเริ่มต้นมาจาก “ดร.จารุมนต์ จาตุรนที หรืออาจารย์แอ้” นั้นเรียนจบมาทรางด้านวิศวกรรมและได้มาทำงานในแวดวงการศึกษามายาวนานกว่า 20 ปี จึงผ่านการสอนมาตั้งแต่ระดับ เด็กอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก ทำให้อาจารย์แอ้นั้นเข้าใจในเรื่องการพัฒนาของเด็กไทยอย่างลึกซึ้ง ซึ่งปัญหาที่ว่านั้นก็คือ เด็กไทยยังขาดจิตนาการสร้างสรรค์ไม่สามารถนำองค์ประกอบที่มีอยู่นั้นสามารถมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ ด้วยสาเหตุนั้นจึงเป็นที่มาของธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาหลักสูตร RoboMind ที่ใช้ชุดประกอบหุ่นยนต์ Lego Mindstorms มาช่วยในเรื่องการส่งเสริมจินตนาการของเด็ก ซึ่งชุดหุ่นยนต์นี้เป็นผลงานวิจัยร่วมกันของทาง Lego กับสภาบันเทคโนโลยีแมสซาชูแซตส์ หรือ MIT เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เด็กอเมริกันที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

สำหรับความพิเศษชุด Lego Mindstorms นั้นอยู่ที่จะสามารถต่อได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถหรือหุ่นยนต์ก็ได้ ซึ่งจะสามารถเคลื่อนไหวและทำตามคำสั่งของผู้สร้างได้จริง โดยจะทำให้เด็กๆนั้นเกิดความสนุกและตื่นตัวในการเรียนรู้ หุ่นยนต์นี้ไม่เพียงเหมาะสำหรับเด็กเท่านั้นในมหาลัยก็มีการนำหุ่นยนต์นี้ไว้เป็นตัวช่วยในการสอนอีกด้วย ในการสอนแต่ละคลาสเรียน เด็กๆจะต้องปฏิบัติภารกิจจนกว่าจะสำเร็จเป้าหมาย เด็กจะเกิดความมั่นใจและภูมิใจที่สามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ด้วยตนเอง ในส่วนนี้ทำให้เด็กกลับมาเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะได้เรียนรู้แก้ปัญหาด้วยกันกับเพื่อนๆ มีการปรับค่าทำงาน ปรับแก้โปรแกรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้เด็กนั้นได้เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้ง จินตนาการ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ ตลอดไปถึงการมองสิ่งต่างๆในภาพรวม

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

หากใครที่สนใจอยากทำธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา “RoboMind” นั้นต้องมีคุณสมบัติที่ว่า ต้องมีความสนใจและมีความรักในเรื่องของการศึกษา ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะเด็กโดยใช้ Lego Mindstorms และสุดท้ายต้องมีความเชื่อใจว่ามีโอกาสทางธุรกิจ ทางอาจารย์แอ้ไม่ต้องการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาเยอะๆแต่ไม่มีคุณภาพ ต้องการให้เปิดแล้วมีคุณภาพจริงๆ ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษามีอยู่กว่า 6 แห่งแล้วคือ สาขากรุงเทพ สุขุมวิท 39, สาขาเชียงใหม่ @Curve mall, EQ Square, ศูนย์มีโชค พลาซ่า สาขาชลบุรี ศรีราชาและศูนย์ Zentara City ขอนแก่น

ระบบธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาของ RoboMind เน้นให้การสนับสนุนในเรื่อง Service มีการอบรมโค้ช ซึ่งโค้ชแต่ละคนนั้นจะเป็นคนที่เรียนจบวิศวกรมา ต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ จนได้รับใบรับรองจึงจะสามารถเป็นโค้ชได้ โดยการอบรมเบื้องต้นนั้นก็จะเป็นการอบรมในเรื่องของการดูแลเด็ก การดูแลผู้ปกครอง มีการทำประชาสัมพันธ์ ตามสื่อต่างๆ เช่น นิตยสารหรือสื่อรายการโทรทัศน์ ฯลฯ

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

นอกจากนี้แฟรนไชส์ซียังจะได้รับสิทธิในการเข้าใช้ระบบวอฟแวร์ Online Application Management System ที่ทำหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลของเด็กๆ เพื่อช่วยประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบสามารถสรุปผลการเรียนให้ผู้ปกครองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังจะช่วยในการดูแลฐานข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อกับกลุ่มผู้ปกครองที่นำลูกหลานมาเรียนอีกด้วย ดังนั้นหากใครที่อยากช่วยส่งเสริมในการพัฒนาการของเด็กหรือชอบลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาละก็แฟรนไชส์นี้ก็น่าลงทุนเป็นอย่างมากเลยครับ

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”  ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

ข้อมูล ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา

ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท แบ่งจ่ายตลอดอายุสัญญา 3 ปี

สิ่งที่ได้รับ
 • สิขสิทธ์การใช้หลักสูตร และเครื่องหมายบริการ
 • ชุดหุ่นยนต์ Lego MINDSTORM
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสอน (รองรับระบบเครือข่าย: LAN)
 • ให้คำปรึกษาในการตกแต่งสถานที่ และการเลือกซื้อชุดคอมพิวเตอร์
 • จัดหาอุปกรณ์ชุดหุ่นยนต์เพิ่มในราคาพิเศษ กรณีต้องการขยายธุรกิจ
 • อบรมและดูงาน ณ ศูนย์ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในสถานที่จริง), 2 วันเป็นอย่างน้อย
 • อบรมกลุ่ม ณ สถานที่เปิดของแฟรนไซส์ซี, 5 วันเป็นอย่างน้อย
 • ไฟล์เอกสารการสอน (Hand out)
 • ไฟล์แบบฟอร์ม โลโก้ ป้าย โบรชัวร์
 • เสื้อยืด RoboMind, สติ๊กเกอร์ RoboMind, โบรชัวร์ RoboMind
 • ประชาสัมพันธ์แบรนด์และกิจกรรมผ่านเวปไซด์ www.RoboMind.in.th, www.facebook.com/RoboMind.pbl
 • ให้คำปรึกษาการเข้าร่วมแข่งขันและโจทย์ สำหรับเวทีแข่งขัน World Robot Olympiad (WRO), First Lego League (FLL) และ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
 • อื่นๆ

ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind” ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยหุ่นยนต์ “RoboMind”

ข้อมูลติดต่อ ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา
โทร. 052-000-127, 081-715-7914
E-mail RoboMind.pbl@gmail.com
Websiteb :http://www.robomindpbl.com/franchise
Facebook :RoboMind

หมายเหตุ รูปภาพและวีดิโอเป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น