ธุรกิจแฟรนไชส์
ธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์จะพูดอย่างไรดี? เมื่อคุณอยากจะทำหรือหยุด!

ธุรกิจแฟรนไชส์จะพูดอย่างไรดี? เมื่อคุณอยากจะทำหรือหยุด!

การตลาดสามารถสร้างหรือทำลายธุรกิจแฟรนไชส์คุณได้ เมื่อคุณเข้ามาเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ การถามผู้ร่วมธุรกิจแฟรนไชน์คนอื่นๆเกี่ยวกับระบบการตลาด จะช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ชัดเจนของวิธีการต่างๆที่พวกเขรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับการดูแลร่วมกันของรายได้ทางการตลาด การวิจัยนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า แฟรนไชส์ที่คุณจะซื้อเข้ามามีการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนและมีการตลาดร่วมกัน

จากปัจจัยทั้งหมดคุณจะต้องตรวจสอบดูเมื่อมีการประเมินโอกาสที่เป็นไปได้ของแฟรนไชส์  ซึ่งไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการตลาดของเจ้าของแฟรนไชส์  ไม่มีหัวข้อใดที่น่าสนใจเกี่ยกับแฟรนไชส์มากไปกว่า คำถามพื้นฐานทางการตลาดที่ดี ที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์

ต่อไปนี้เป็นหัวข้อที่จะช่วยให้คุณสามารถแยกแฟรนไชส์ที่น่าจะไปได้ดี กับแฟรนไชส์ที่จะกำลังร่อแร่ ถ้าคุณถามคำถามที่เหมาะสมคุณจะไม่มีปัญหาในการเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เจ้าของแฟรนไชส์อื่นๆคิดในเรื่องที่สำคัญๆ  4 คำถามที่ดีสุด ที่ควรถาม คือ

1 ทำอย่างไรจึงจะมีแผนการตลาดที่ดี ??

เจ้าของแฟรนไชส์ส่วนใหญ่มีแผนการตลาดด้วยการได้รับอำนาจร่วมกันในเรื่องค่าธรรมเนียมและกฎระเบียบที่สำคัญมาก ซึ่งถ้าคุณเริ่มต้นด้วยคำถามแบบกว้างๆ คุณมักจะได้รับรายละเอียดแค่พื้นฐานซึ่งคุณเองก็รู้อยู่แล้วจากข้อมูล FDD (Franchise Disclosure Document) แต่คุณยังจะมีโอกาสที่จะได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของพวกเขาด้วยแผนงาน  เป้าหมายของคุณคือให้พวกเขาพูดคุยกันแล้วคุก็ตั้งใจฟังอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ยินน้ำเสียงว่าเป็นเช่นเดียวกับกับคำพูดที่พวกเขากล่าว

2 อะไรคือสิ่งที่คุณได้รับจากสิ่งที่คุณต้องจ่าย ?
แผนการตลาดของแฟรนไชส์มักขอเงินสนับสนุนจากผู้ร่วมแฟรนไชส์ อาจะขอเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน หรือ คิดเป็นร้อยละจากยอดขายรวม แผนการตลาดสามารถเริ่มจาก แค่โฆษณาทางโทรศัพท์ หรือ ติดใบปลิวโฆษณา จัดแคมเปญโฆษณามัลติมีเดียแบบเต็มรูปแบบ  คุณอาจจะพบว่าพวกเขารู้สึกว่าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนนั้น

3 คุณจะพูดอย่างไร ว่า เงินที่ใช้ไป มันไปอยู่ไหน ?
เมื่อจ่ายค่าแฟรนไชส์​​การตลาดของพวกเขา  ในสัญญามักจะกล่าวว่าแฟรนไชส์มีระบบการควบคุมการใช้จ่าย แต่กองทุนที่ประสบความสำเร็จด้านการตลาดมักจะให้จำนวนที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการโอกาส การป้อนข้อมูลสำหรับเจ้าของแฟรนไชส์นี้มักจะมีกลุ่มสหกรณ์ในประเทศหรือกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคเป็นที่ปรึกษาแฟรนไชส์ ​​(หรือแต่งตั้ง) ซึ่งสามารถพบกับเจ้าหน้าที่การตลาดขององค์กรเพื่อทบทวนความคิดได้ หากพบว่าโปรแกรมการตลาดแฟรนไชส์ของพวกเขาจะทำงานได้ดีและจะมีคนอื่นรับฟังพวกเขา หากพวกเขามีการป้อนข้อมูลไปให้

4 โปรแกรมการตลาดที่ไม่ทำให้ลูกค้าเข้ามาในธุรกิจของคุณ?
นี่เป็นเรื่องจริงที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับทุกๆแฟรนไชส์ คุณต้องมีความคิดที่ชัดเจนมากเพื่อให้ได้คำตอบ ถ้าหากคุณจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับโปรแกรมการตลาดนี้  ใช้เวลาในการสำรวจคำถามนี้และคุณจะได้เรียนรู้ว่าจะมีความมั่นใจหรือมีความกังวล  การป้องกันความเสี่ยงเป็นธงสีแดงส่งสัญญาณความจำเป็นในการใช้ความพยายามเพื่อหาว่าทำไมคำถามโดยตรงของคุณไม่ได้รับเป็นคำตอบที่ตรงและเป็นบวก

แสดงความคิดเห็น