ธุรกิจแฟรนไชส์ รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI”
ธุรกิจแฟรนไชส์ รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI”

ธุรกิจแฟรนไชส์ รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI”

ธุรกิจแฟรนไชส์ รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI”

ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI”

เศรษฐกิจที่แย่ลงเรื่อยๆ ใครจะไปคิดละว่าวันนี้คนที่เรารู้จักนั้นอาจจะเป็นโจรขึ้นมาก็ได้ ซึ่งเมื่อมีโจรแล้วหลายๆคนก็คงต้องพึ่งตำรวจ แต่หากต้องการป้องกันเหตุต่างๆก่อนแน่นอนว่าก็ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยความต้องการของคนไทยที่ต้องการระบบความปลอดภัยมากขึ้น ผู้ประกอบการก็จึงเลือกที่จะมาธุรกิจรักษาความปลอดภัยนี้ เมื่อมีคู่แข่งมากขึ้นสิ่งที่จะยืนอยู่บนธุรกิจได้นั้นก็จึงต้องมีจุดแข็งของตนเองและความเชื่อมั่นของลูกค้าเท่านั้น

ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI” ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI”

ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย “PCI” เติบโตมาก็ไม่ง่ายเลยเพราะการที่จะทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการนั้นก็ค่อนข้างยากเพราะคู่แข่งที่เปิดให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยนั้นก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร ซึ่งการที่จะทำธุรกิจให้สำเร็จนั้นก็จึงต้องสร้างความต่างและต้องมีผลต่อการสร้างความไว้วางใจ ซึ่งจุดนั้นเด่นของบริษัท “PCI” ก็คือ เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีระบบความระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจรให้บริการตั้งแต่อุปกรณ์ที่ทันสมัยจากต่างประเทศ ประสิทธิภาพในการทำงานก็สูง ตั้งแต่ กล้องวงจร ระบบสแกนลายนิ้วมือ เครื่องอ่านคีย์การ์ด เครื่องสแกนใบหน้า จนถึงการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ใช้แค่เครื่องมือ แต่มีวิธีปฏิบัติงานด้วย ในส่วนนี้จะดูความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ทรัพย์สินของลูกค้า อาทิ โครงการบ้านจัดสรรก็ต้องวางระบบการเข้าออก คัดแยกประเภทรถของลูกบ้านกับรถของบุคคลภายนอก มีการตรวจบัตร ทำบันทึกเข้าออก มีการประทับตราบัตรรถภายนอกอย่างชัดเจน

ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI”

สำหรับคนที่จะใช้ระบบและเครื่องมือนั้นต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบซึ่งก็จะเป็น เจ้าหน้าที่ รปภ.ของบริษัท PCI รปภ.ที่นี่ จึงจะมีการผ่านอบรมอย่างเข้มงวดถึงกฎระเบียบต่างๆ จะมีการฝึกให้ใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ก็ยังจะมีการทดสอบพละกำลังร่างกายความอดทน เพื่อความปลอดภัยที่สูงสุดอีกด้วย นอกจากนี้ก็จะมีการฝึกให้มีจรรณยาบรรณในการทำงาน เพื่อมีความพร้อมในการทำงานด้วยความเต็มใจ

ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย “PCI” เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นมาจาก “คุณวรเศรษฐ์ บัวดอก” ซึ่งคุณวรเศรษฐ์ นั้นมีประวัติการทำงานมาหลายอย่างมากทั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจการด้านส่งเสริมการเกษตร จากนั้นก็มาลงตัวที่ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย ตอนแรกไม่มีลูกค้ามาใช้บริการเลย แต่ด้วยบริหารงานด้วยความไว้วางใจของลูกค้าตลอดมาจนปัจจุบันเป็น ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับความไว้ใจจากบริษัทชั้นนำหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทโต-โยไทย ตอปอเรชั่น จำกัด บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัดมหาชน เป็นต้น

ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน  PCI (1) ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI”

ถึงแม้ธุรกิจแฟรนไชส์ “PCI” จะยืนอยู่ตรงจุดที่แข็งแกร่งแล้วแต่ทุกวันนี้ทางบริษัทก็ยังไม่หยุดที่จะสร้างรากฐานมั่นคงต่อๆไป สำหรับโมเดลการทำธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัยก็คือ การเปลี่ยนให้คู่แข่งนั้นมาเป็นคู่ค้ากัน คนที่ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ “PCI” นั้นมีข้อดีที่ว่าจะได้รับเงินปัณผลคืนเดือนละ 4% จ่ายทุก 3 เดือน จากมูลค่าเงินลงทุนที่ตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่ 1,000,000 บาท ไปจนถึง 5,000,000 บาท อายุสัญญา 5 ปี ทั้งนี้คือหมายความว่าถ้าลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ซีกับทางบริษัท 1,000,000 บาทจะได้รับเงินคืนเดือนละ 40,000 บาท จ่ายทุก 3 เดือน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี จ่าย 4 ครั้ง รวมได้เงิน 480,000 บาท และตลอดอายุสัญญา 5 ปี รวมเป็นเงิน 2,400,000 บาท

ในส่วนนี้คือส่วนรายได้ส่วนแรก เมื่อเป็นเป็นแฟรนไชส์ซีแล้วทางบริษัทก็จะดำเนินติดตั้งป้ายหน้าร้านให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อเกิดการจ้างงานจากสาขานั้นๆจะหักค่าคอมมิชชั่นให้อีก 5% โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงแค่ประสานงาน หลังจากนั้นทางส่วนกลางจะทำหน้าที่ดำเนินการทั้งหมด หรือแม้แต่การจัดหาเจ้าหน้าที่รปภ.เข้ามาสาขานั้นๆก็จะได้ค่าแนะนำรายละ 500 บาทอีกด้วย ดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับ

ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI”

ข้อมูล ธุรกิจแฟรนไชส์
  1. ค่าแฟรนไชส์ 1,000,000 บาทสัญญา 5 ปี
  2. ค่ารอยัลตี้ฟี10% ก่อนหักค่าใช้จ่าย แบ่งออกเป็น ค่าการตลาด 5% และค่าบริหารจัดการ 5 %
    ค่าตกแต่งสถานที่ 100,000 – 200,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพของพื้นที่)
  3. ค่าอุปกรณ์, คอมพิวเตอร์ และสินค้าที่ใช้โชว์ในร้าน (กล้องวงจรปิด, GUARD TOUR, ถังดับเพลิง, วิทยุสื่อสาร, อุปกรณ์กันขโมย, อุปกรณ์บันทึกภาพ) 300,000 บาท
สิ่งที่ได้รับ
  • การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  • ปรึกษาด้านทำเล ตกแต่งร้าน รูปแบบผลิตภัณฑ์ ก่อนเริ่มธุรกิจ
  • การตรวจเยี่ยม การสนับสนุนการโฆษณา
  • การทำแผนการตลาดในเขตพื้นที่ของผู้ซื้อแฟรนไชส์ หรือ เป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิด, ACCESS CONTROL

ธุรกิจแฟรนไชส์รักษาความปลอดภัย ธุรกิจสร้างรายได้หลักล้าน “PCI”

ข้อมูลติดต่อ ธุรกิจแฟรนไชส์
บริษัท พีซีไอ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 199/595 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร : 02-360-3146 , 02-102-3099
แฟกซ : 02-360-3146 กด 15
อีเมล์ : admin@pci-inter-public.com
Website :http://www.pci-inter-public.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น