ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง
ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ธุรกิจให้เช่าชุด “มาลัยศิลป์” รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ธุรกิจให้เช่าชุด “มาลัยศิลป์” รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

การเปิดอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการร่วมมือกันของ 10 ประเทศในภูมิภาคเพื่อร่วมมือกันพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงระหว่างกัน รวมถึงเพิ่มการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดีมากยิ่งขึ้น จากการร่วมมือนี้เองจะทำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลายธุรกิจได้ก่อตั้งขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนในแต่ละประเทศก็สามารถเดินทางไปทำงานภายในประเทศสมาชิกได้เสรีมากยิ่งขึ้น

สำหรับหนึ่งธุรกิจเกี่ยวเนื่องทางอ้อมที่เกิดจากอาเซียนนั้นมีหลากหลายรวมไปถึงธุรกิจให้เช่าชุด ซึ่งชุดประจำชาตินั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชาติได้ทางหนึ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นต่างมีชุดประจำชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ประกอบกับประเทศไทยมักจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านประชาคมเศรษฐกิจอยู่เสมอ จึงทำให้ประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจให้เช่าชุดได้มีการเติบโตเป็นอย่างมาก ดังเช่น “คุณพริสา ฉิมชาญเวช” เจ้าของร้านเช่าชุดไทย-อาเซียน “มาลัยศิลป์” ที่ได้รับประโยชน์จากโอกาสนี้เช่นกัน

ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

จุดเริ่มต้นของธุรกิจให้เช่าชุดมาลัยศิลป์นี้ได้มีจุดเริ่มต้นมากว่า 20 ปีแล้ว โดยเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ธุรกิจให้เช่าชุดเป็นการเปิดให้บริการตามความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาในการเช่าชุดเพื่อไปใช้ออกงานภายในโรงเรียนเป็นหลัก ต่อมาเมื่อมีกระแสการรวมตัวเป็นอาเซียนทำให้มีการนำแนวคิดอาเซียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงจึงทำให้ลูกค้ามาเช่าชุดประจำชาติอาเซียนมากยิ่งขึ้น ต่อมาได้มีการขยายกลุ่มฐานลูกค้ามากยิ่งขึ้นจากเดิมที่จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ต่อมาได้มีองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลได้มาเช่าชุดจากทางร้านเช่นกัน เพื่อใช้ในงานหรือการแสดงต่างๆที่มีการจัดบ่อยครั้งมากขึ้น

ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

นอกจากการให้เช่าชุดประจำชาติอาเซียนแล้ว ทางร้านยังมีบริการให้เช่าชุดไทย ชุดนางรำ และชุดแสดงโขนมานานกว่า 20 ปี นับว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของทางร้านที่มีความหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรรตามความต้องการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของทางร้านนั้นจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานรัฐบาลที่อยู่ภายในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่ง ระยะเวลา และระยะทางเพราะในการส่งสินค้าต้องใช้บริการผู้ขนส่งรายอื่นทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนและใช้เวลาในการขนส่งนานไปจนถึงเป็นสัปดาห์ซึ่งทางร้านกำหนดระยะเวลาการเช่าเพียง 3 วัน

ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ช่องทางการตาดที่สำคัญของธุรกิจให้เช่าชุดมาลัยศิลป์คือ การสื่อสารและให้บริการแบบออนไลน์ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนยุคใหม่ มีความนิยมในการใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื่องจากความสะดวกและข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลารวดเร็ว การเผยแพร่หรือกระจายต่อก็สามารถทำได้โดยง่าย

ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ทั้งนี้เพื่อให้ชุดสำหรับเช่าของทางร้านมีความใกล้เคียงกับชุดจริงมากยิ่งขึ้น ทางร้านได้มีการซื้อมาจากประเทศนั้นๆ เช่น เมียนมาร์ สิงคโปร์ มาเลเซีย โดยนำมาเป็นแบบในการตัดเย็บเพื่อให้ลูกค้าเช่าต่อไป นอกจากนี้ชุดในร้านยังมาจากการตัดเย็บด้วยความประณีตเองของทางร้าน แต่มีการเย็บชุดไว้ให้สามารถแก้ไขได้หลายขนาดซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความแตกต่างทางสรีระได้อย่างดี อีกทั้งยังมีการเหมาซื้อชุดมาจาธุรกิจให้เช่าชุดร้านอื่นที่ยกเลิกกิจการไปแล้วด้วย

ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ราคาค่าบริการให้เช่าชุดของร้านมาลัยศิลป์นั้นมีตั้งแต่ราคา 500-2,000 บาทต่อชุด ระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน โดยทางร้านจะมีเครื่องประดับที่เข้ากับชุดรวมมาในราคานี้ด้วย ซึ่งกลุ่มลูกค้าจำนวนกว่า 90% ของทางร้านนั้นล้วนเป็นผู้หญิงเพราะมักจะได้ทำการแสดงบ่อยครั้งกว่ากลุ่มลูกค้าผู้ชาย

ธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์ รับทรัพย์รับอาเซียน ยอดเช่าชุดประจำชาติรุ่ง

ข้อมูลติดต่อธุรกิจให้เช่าชุด มาลัยศิลป์
เว็ปไซต์ : www.malaisin.com
Facebook : ร้านมาลัยศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9045654

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : มาลัยศัลป์

แสดงความคิดเห็น