ออมสินเผย! ภาพรวมธุรกิจร้านอาหาร Street Food

Street Food หรือร้านอาหารข้างทาง เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการกินของคนไทย ที่มีรูปแบบร้านหลากหลาย ตั้งแต่ตึกแถวไปจนถึงรถเข็น ในปี 2564 ร้านอาหาร Street Food มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิด COVID-19และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าตลาดร้านอาหารรวม ทั้งนี้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหารในภาพรวม โดยร้านอาหาร Full Service และ Limited Service ได้รับผลกระทบที่รุนแรง สะท้อนจากมูลค่าตลาดที่ลดลง ขณะที่ร้านอาหาร Street Food ได้รับผลกระทบน้อยกว่า เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากโครงการคนละครึ่งของภาครัฐ

การแข่งขัน ธุรกิจร้านอาหาร Street Food

ธุรกิจร้านอาหาร Street Food เป็นธุรกิจที่มีผู้เล่นจำนวนมาก และมีการเข้าออกของผู้เล่นสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถเปิดง่าย ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ประกอบกับมูลค่าตลาดสูงกว่า 3 แสนล้านบาท(รวมแบบไม่มีหน้าร้าน) และมีแนวโน้มการเติบโต ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการขยายฐานการตลาดใน Segment นี้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างแบรนด์ร้านอาหารตามสั่ง ใช้โมเดลร้านอาหารขนาดเล็กเพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยง และเปิดขายแฟรนไชส์เพื่อขยายสาขาออกไปทั่วประเทศ (ปัจจุบันมีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) นอกจากนี้ยังมีโมเดลการท าธุรกิจที่หลากหลาย เช่น เปิดภายในศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร ปั๊มน้ำมัน คีออส และยังสามารถขายแบบ Delivery ได้อีกด้วย

แนวโน้ม StreetFoodปี 2565

ในปี 2565 ร้านอาหาร Street Food มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.0-3.0จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะเดียวกันตลาดมีการแข่งขันรุนแรง ผู้ประกอบการรายใหญ่ขยายฐานธุรกิจมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของCOVID-19 และปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่เเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การปรับขึ้นราคาอาหารยังท าได้จ ากัด

ที่มา : gsbresearch.or.th

แสดงความคิดเห็น