10 ปัจจัยหลักในการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้า

ในการประกอบกิจการธุรกิจ  เปิดร้านค้า  ทำเลที่ตั้งคือสิ่งสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเป็นที่สนใจและเข้าถึงผู้บริโภคได้ เพราะฉะนั้นการเลือกทำเลที่ตั้งจึงต้องมีการวิเคราะห์และคิดไตร่ตรองให้ดี และนี่คือ 10 ปัจจัยหลักที่จะช่วยให้การเลือกทำเลที่ตั้งของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.รูปแบบการใช้งาน

เมื่อต้องการค้นหาทำเลที่ตั้งสิ่งที่ต้องคำนึงคือรูปแบบการใช้งานของคุณ คำนึงว่าธุรกิจของคุณนั้นต้องการรูปแบบการใช้งานประมาณไหนและใช้พื้นที่เท่าไหร่ให้เหมาะสมกับร้านของคุณ

2.จำนวนของผู้บริโภคที่ผ่านพื้นที่เหล่านั้น

ลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่จะกำหนดธุรกิจของคุณเพราะฉะนั้นการหาทำเลที่ตั้งต้องเป็นทำเลที่มีผู้บริโภคสัญจรผ่านไปมาด้วย  คุณสามารถเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยการนับผู้ผ่านไปมาเบื้องต้น  และคำนวณโอกาสทางการขาย

3.การเข้าถึงและพื้นที่จอดรถ

ทำเลที่ดีคือทำเลที่สามารถมองเห็นและเข้าถึงได้โดยง่ายและมีพื้นที่จอดรถสำหรับรองรับลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจด้วย

4.คู่แข่ง

ธุรกิจคู่แข่งย่อมมีอยู่ในทุกพื้นที่ วิเคราะห์ว่าทำเลที่ตั้งนั้นๆมีธุรกิจคู่แข่งของคุณหรือไม่ ทั้งในทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ

5.ธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียง

ธุรกิจต่างๆย่อมส่งผลดีและผลเสียให้กันและกัน ดังนั้นควรวิเคราะห์ว่าในพื้นที่นั้นๆมีธุรกิจใดที่ส่งเสริมธุรกิจของคุณและธุรกิจใดส่งผลเสียให้กับธุรกิจของคุณ 

6.ประวัติความเป็นมาของพื้นที่

หากพื้นที่เหล่านั้นเคยเปิดเป็นร้านอาหารและล้มเหลวไปแล้ว 5 ครั้ง สิ่งที่ไม่ควรทำคือการเปิดร้านอาหาร และหากคุณต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นทำให้แน่ใจว่าพื้นที่เหล่านั้นสะท้อนความต้องการของคุณ

7.ศึกษากฏหมายและข้อจำกัดในพื้นที่นั้นๆ

เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินกิจการ ศึกษาข้อมูลสิ่งที่ห้ามทำและดูว่าข้อกำหนดเหล่านั้นมีผลเสียต่อธุรกิจของคุณหรือไม่

8.โครงสร้างพื้นฐานอาคาร

โครงสร้างพื้นฐานคือข้อสำคัญในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงพื้นที่ต่างๆภายในอาคารให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

9.ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นและเขียนออกมาว่าคุ้มค่าหรือไม่หากเลือกพื้นที่เหล่านี้ เพราะค่าใช่จ่ายนั้นสำคัญเป็นอย่างมากกับธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น

10.พื้นที่รอบๆอาคาร

หากธุรกิจของคุณมีแนวโน้มในการใช้พื้นที่มากขึ้น การคำนึงถึงพื้นที่รอบๆจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ง่ายต่อการเติบโตและขยายกิจการ

แสดงความคิดเห็น