ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย
ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

ปัญหาด้านสายตาและการมองเห็นเป็นปัญหาหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะเป็นกันในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีของอุปกรณ์สื่อสารและบันเทิง เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ แท็ปเล็ต ต่างๆ ทำให้มีการใช้สายตาหนักมาขึ้นในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง ตลาดผู้ผลิตเลนส์สายตาในประเทศไทยนั้นแม้ว่าจะมีการแข่งขันไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับตลาดสินค้ายอดนิยมประเภทอื่น แต่ก็มีมูลค่าตลาดไม่น้อย อีกทั้งยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอยู่เสมอ เช่นเดียวกับนวัตกรรมเลนส์ชีวภาพแบรนด์ “Leaf Eco”

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

แบรนด์เลนส์สายตา Leaf Eco เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นโดย “บริษัท ไทยออพติคอล จำกัด(มหาชน)” หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “TOG” ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเลนส์สายตาขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยนวัตกรรมนี้ได้ร่วมมือกับ “บริษัท มิตซุย เคมิคอล” ของญี่ปุ่น เดิมนั้น TOG ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2534 จากการผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติกธรรมดา หลังจากนั้นจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง และสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตนวัตกรรมหลายครั้ง เพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เช่น ในปี 2554 เป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวของโลกที่ผลิตเลนส์สายตาพลาสติกที่ทำจากวัสดุมีชื่อทางกาค้าว่า Tribrid มีคุณสมบัติสามารถทนแรงกระแทกได้สูงแต่มีความบางเป็นพิเศษ และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดคือเลนส์สายตาชีวภาพ Leaf Eco

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

Leaf Eco เรียกได้ว่าเป็นเลนส์ที่มีจุดเด่นแตกต่างจากเลนส์แบบอื่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเลนส์ที่ผลิตขึ้นโดยมุ่งคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก สำหรับกระบวนการผลิตนั้นจะใช้วัตถุดิบจากปาล์มน้ำมัน ทำให้เกิดผลดีคือสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากกระบวนการผลิตได้มากถึง 326 กิโลกรัมต่อการผลิตเรซิน 100 กิโลกรัม จากเดิมที่มีการใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีเป็นวัตถุดิบ รวมแล้วสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้ไม่น้อยกว่าปีละ 1.1 ล้านกิโลกรัม

กระบวนการผลิตเลนส์สายตา Leaf Eco นี้มีความใส่ใจและมุ่งหวังในการรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ คือ น้ำมันปาล์มที่เป็นวัตถุดิบชีวภาพ ไปจนถึงการผลิตโดยมีการพัฒนาคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ได้แก่ การผลิตเลนส์ให้มีค่าดัชนีหักเหแสงสูงมากที่สุด (Refractive Indec1.74) ซึ่งจะทำให้เลนส์มีความบางมากขึ้นเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเลนส์สายตาปกติ และยังเป็นเลนส์สายตาชีวภาพที่มีเพียงประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถผลิตได้ในเอเชีย และไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

ทางแบรนด์ Leaf Eco ได้มีการวางตำแหน่งสินค้าไว้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมซึ่งมาจากการพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชั้นดีที่ลูกค้าจะได้รับ ด้วยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ผลิตเลนส์สายตาชีวิภาพนี้ จะเน้นที่กลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงผู้มีปัญหาสายตาและมีความต้องการอนุรักษ์โลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ช่องทางการจำหน่ายของ Leaf Eco จะมีวางจำหน่ายเฉพาะในตลาดต่างประเทศเท่านั้น เพราะมีกำลังซื้อสูงและมีความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกอย่างจริงจัง  เช่น สหรัฐอเมริกา และยุโรปตะวันตก  โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 10-12 ล้านแผ่นต่อปี คิดเป็นสัดส่วด 40% จากยอดขายรวมของบริษัทที่มีมูลค่าเป็นพันล้านบาทในปี 2558

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

นอกจากนี้ TOG ซึ่งเป็นผู้ผลิตเลนส์สายตาชีวภาพ Leaf Eco นี้ยังถือเป็นองค์กรคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากได้รับรางวัลการันตีคุณภาพต่างๆมากมาย เช่น บริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม รางวัลรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงการเข้าร่วมในโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็กและแสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การยูนิเซฟ เป็นต้น

ผลิตเลนส์สายตา “Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพโดยคนไทย ตอบโจทย์รักษ์โลก รายแรกในอาเซียน

ข้อมูลติดต่อ ผลิตเลนส์สายตา Leaf Eco
ที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
เบอรโทรศัพท์ : 0-2194-1145, 0-2925-5518 ถึง 5519
เว็ปไซต์ : www.thaiopticalgroup.com
Facebook : Thai Optical Group

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : Leaf Eco
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น