image credit : ihidrousa.com

ผักปลอดสารพิษ “สวนพันธ์ทวี” อาชีพเกษตรผสมผสาน เส้นทางเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

image credit : ihidrousa.com
image credit : ihidrousa.com

ผักปลอดสารพิษ “สวนพันธ์ทวี” อาชีพเกษตรผสมผสาน
เส้นทางเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

ผักปลอดสารพิษ มีกระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติของผักที่ผ่านการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมี ทำให้ไม่มีสารตกค้าง และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ตอบรับกระแสสุขภาพที่กำลังมาแรง เป็นเหตุให้ความนิยมในสังคมปัจจุบันที่มีต่อผักปลอดสารพิษค่อนข้างสูงทีเดียว และสามารถทำกำไรให้กับเกษตรกรจำนวนมาก และมีความน่าสนใจไม่น้อย เช่นเดียวกันกับเจ้าของ “สวนพันธ์ทวี” ที่มีผลผลิตผักปลอดสารพิษทำรายได้เพิ่มขึ้นต่อวันมากถึง 800 บาท

ผักปลอดสารพิษ สวนพันธ์ทวี มีเจ้าของสวนชื่อว่า “คุณภิญโญ นัดรามนตรี” บุคคลหนึ่งที่เคยประสบปัญหาสินค้าราคาตกต่ำจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ก่อนจะพลิกแพลงวิถีสู่การทำเกษตรแบบผสมผสานที่สามารถสร้างรายได้ได้จากหลากหลายช่องทาง เดิมทีคุณภิญโญเคยเป็นลูกจ้างที่บริษัทฟาร์มหมูมาก่อน หลังจากแต่งงานมีครอบครัวจึงออกจากงานประจำ และคิดอยากทำอย่างอื่นเพื่อสร้างรายได้ที่มากกว่าเงินเดือนบ้าง ตอนนั้นเห็นคนทำสวนมะม่วงกันเยอะและมีรายได้ดี ตนจึงทำสวนมะม่วงในตอนนั้น แต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะมีแต่คนทำสวนมะม่วงกันหมด เมื่อถึงฤดูกาลจึงทำให้ผลผลิตมากเกินความต้องการของตลาด เกิดปัญหามะม่วงล้นตลาด เกิดความเสียหาย ราคาที่ได้ยังตกต่ำอีก และขาดแคลนแรงงานที่จะเข้ามาช่วยจัดการภายในสวน ทุกอย่างคุณภิญโญต้องแบกรับคนเดียว และพบว่าไม่คุ้มค่าเลยสักนิด

image credit : gardeningtipsforyou.com
image credit : gardeningtipsforyou.com

ที่สำคัญการทำสวนมะม่วงเชิงเดี่ยว ต้องเร่งผลผลิตให้มีจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้สารเคมี ซึ่งพบว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในครอบครัว ทำให้คุณภิญโญต้องกลับมาไตร่ตรองอีกครั้งถึงปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในภายหลังคุณภิญโญจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจากเกษตรเชิงเดี่ยวกลายมาเป็นเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งยังหันมาปลูกผักปลอดสารพิษที่กำลังได้รับความนิยมไม่น้อย ด้วยความหวังว่าการเกษตรที่ปลอดสารพิษ จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวดีขึ้น จากสุขภาพที่ดีที่ไม่ต้องได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีทุกวัน

นอกจากในเรื่องของการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่เป็นจุดประสงค์หลักของคุณภิญโญแล้ว ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณภิญโญตั้งใจคือการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาสวนเกษตรผสมผสานของคุณภิญโญก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างในปี 2549 ซึ่งเกษตรผสมผสานก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่เกษตรกรประสบความสำเร็จมาแล้วหลายราย โดยสวนพันธ์ทวีได้ผ่านการลองผิดลองถูกก่อนเป็นอันดับแรก มีการนำเป็ด ไก่ แพะ โค เข้ามาเลี้ยงเอาไว้เพื่อทำรายได้ จากนั้นก็มีการปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทานเอง อาทิ กล้วย มะเขือ ชะอม ถั่วฝักยาว และผักกินใบทุกชนิด ภายใต้กรอบแนวคิดของผักปลอดสารพิษ หลีกเลี่ยงการนำสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำเกษตร โดยในการปลูกผักเหล่านี้ได้ใช้พื้นที่ที่เหลือจากการปลูกพืชชนิดอื่นๆ โดยปุ๋ยที่ใช้บำรุงพันธุ์พืช ล้วนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำขึ้นเอง ใช้มูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้มาทำเป็นปุ๋ย (ปุ๋ยคอก) ทั้งยังมีการปลูกต้นไม้เอาไว้เป็นกำแพง กั้นอาณาเขตไม่ให้สารเคมีจากสวนข้างเคียงเข้ามาในสวนได้ วิธีนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก

ช่วงแรกผักปลอดสารพิษในสวนพันธ์ทวีมีอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้น ซึ่งก็ได้มีการนำไปขายตามตลาด พบว่าได้รับความสนใจค่อนข้างมาก ทำให้คุณภิญโญคิดหาเงินทุนมาทำเกษตรผสมผสานเพิ่มเติม จึงไปขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ในอำเภอหัวหิน ครั้งนั้นได้ไปเจอกับ “ร้านโกลเด้น เพลส” ซึ่งเป็นร้านขายสินค้าการเกษตร และพบว่าไม่มีผักปลอดสารพิษของอำเภอหัวหินอยู่เลย คุณภิญโญจึงนำผักปลอดสารพิษในสวนมาเสนอให้กับบริษัท สุวรรณชาด ซึ่งผ่านการคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขของการปลอดสารพิษ โดยมีการส่งให้ทางร้านอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ซึ่งผักปลอดสารพิษครั้งนี้สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น 700- 800 บาทต่อวัน ส่งผลให้ความเกิดความมั่นคงทางด้านรายได้ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวก็ดีขึ้นด้วย

image credit : artikel jitunews
image credit : artikel jitunews

ข้อมูลติดต่อสวนพันธ์ทวี
ที่อยู่ : 100 หมู่ 3 ตำบลพนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
โทรศัพท์ : 089-410-6308

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

แสดงความคิดเห็น