ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!!
ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!!

ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!!

ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!!

ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่”
รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!!

ธุรกิจขนาดเล็กทั้งหลาย แม้มีสินค้าดีอยู่ในตัวแต่ก็อาจแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้ แต่หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาเพื่อให้ธุรกิจเล็กๆ เหล่านั้นได้รู้จัดบกพร่องและพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าตนได้ ดังตัวอย่าง “ฟาร์มโคนม” ซึ่งเป็นสหกรณ์โคมนมของเชียงใหม่ที่ได้องค์กรภาครัฐภาคช่วยดูแลกิจการเป็นอย่างดี

ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!!

“นางปราณี มูลอิ่ม” ผู้จัดการแบรนด์สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด เล่าว่า การจัดตั้งสหกรณ์โคนมมาจากสมาชิกรวมทั้งหมด 220 คน ในเขตอำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย ที่ได้รับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกดังกล่าว ผ่านศูนย์ของสหกรณ์ 5 แห่ง ด้วยกัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 29 ตัน น้ำนมดิบที่ได้มานั้นจะส่งให้แก่บริษัทซพี เมจิก และบริษัทเฟรชมิลล์ เป็นจำนวนวันละ 10 ตัน และผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์และนมยูเอชทีอีก 70,000 ถุง หรือประมาณ 19 ตัน จากที่เดิมที่มีเพียงแค่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนราชการแต่ละท้องถิ่นให้มีนมโรงเรียนไว้ดื่ม เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ตาก ลำพูน และชัยนาท และปริมาณน้ำนมที่เหลือจากการจัดส่งจะทำเป็นนมตลาดออกขายประมาณวันละ 10,000 ถุง ซึ่งนอกจากทำนมถุงและนมกล่องมาแล้ว ยังมีการทำนมเปรี้ยวออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้อย่างหลากหลายมากขึ้นอีกด้วย

ตลอดการทำธุรกิจฟาร์มโคนมนั้น ก็เกิดปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง โดยเฉพาะการที่ไม่สามารถควบคุมเรื่องการสูญเสียได้ ซึ่งการสูญเสียเหล่านั้นล้วนแต่เป็นต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่การการขายนมโรงเรียนที่รายได้มาจากราคากลางที่ถูกกำหนดไว้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้น้ำนมดิบที่ได้มาจะราคาไม่แน่นอนก็ตาม นอกจากนี้ทางสหกรณ์ยังไม่สามารถปรับขึ้นลงราคาน้ำนมดิบที่ส่งให้กับบริษัทเอกชนได้เพราะถูกราคากลางควบคุมไว้อยู่ แม้น้ำนมดิบที่บริษัทนำไปแปรรูปจะมีราคาสูงกว่ามาก

ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!! ฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!!

จากปัญหาดังกล่าวทำให้ภาครัฐเล็งเห็นและลงมาช่วยดูแลทั้งในด้านการผลิตและการตลาด เริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้สหกรณ์ฟาร์มโคนมเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค หรือ OPOAI ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

พอทางภาครัฐลงมาดูงานก็พบว่าทางสหกรณ์โคนมมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้หลายแห่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ขาดการทำบัญชีกำไรขาดทุนบ้าง สูญเสียน้ำนมดิบไปเปล่าๆ จากระบวนการผลิต ไม่มีการวางแผนการจัดการนมให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หากใส่ใจในเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจก็จะทำให้ลดต้นทุนได้มากพอสมควร

ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!! ฟาร์มโคนม “สหกรณ์โคนมเชียงใหม่” รีดนมทุกหยดสร้างแบรนด์พร้อมลุยตลาด!!

ผลลัพธ์ของการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลนั้น ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณนมที่สูญเสียจากกระบวนการผลิตเช่น ถุงนมรั่วบ้าง แตกบ้าง ลดลง 275,706 บาท หรือคิดเป็น 17.72% นอกจากนี้ยังช่วยแนะทางฟาร์มโคนมเรื่องการคิดบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อวางแผนการผลิตการจำหน่ายได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

น้ำนมที่ได้จากสหกรณ์ฟาร์มโคนมเชียงใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ฉะนั้นน้ำนมทุกหยดจึงเป็นน้ำโคแท้ๆ 100% มีทั้งคุณภาพและคุณประโยชน์ที่สูง
สำหรับในอนาคตนั้น ทางสหกรณ์ฟาร์มโคนมเชียงใหม่จะลดการส่งมอบน้ำนมดิบแก่บริษัทเฟรชมิลค์ แต่จะนำน้ำนมดิบมาทำเป็นนมกล่องยูเอชทีมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและยืดอายุเวลาให้สามารถจัดเก็บนมได้มากขึ้น ทั้งยังคิดที่จะทำไอศครีมและผลิตภัณฑ์นมบรรจุขวดต่อไปอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์โคนมเชียงใหม่
ชื่อร้าน : สหกรณ์โคนมเชียงใหม่
ที่อยู่ : 7 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ : http://www.coopthai.com/cmmilk
เบอร์ : 053-423052 , 053-963200 fax. 053-422407 , 089-1915773 ,089-1910856
อีเมล์ : chiangmaidairy@hotmail.com, cmd_co@hotmail.com
Facebook : สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด

แสดงความคิดเห็น