อาชีพเสริมงานฝีมือ รวม”วิธีทำต่างหู” รายได้เสริมหลังเลิกงาน

งานฝีมือทําที่บ้าน “วิธีทำต่างหู”,  ต่างหูหนีบ,  ต่างหูห่วง,  ต่างหูมุก,  ต่างหูพู่,  ต่างหูลูกไม้,  ต่างหูโซ่,  ต่างหูขนนก,  ต่างหูดอกไม้และต่างหูลูกปัด  โดยได้ทำการเลือกสูตรอาชีพวิธีทำต่างหูพร้อมเปิดร้าน หรือเริ่มต้นสร้างอาชีพได้ทันที  เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม,  สร้างอาชีพและอาชีพอิสระ

หากคุณมีสูตรสร้างอาชีพ “วิธีทำต่างหู” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ  โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com

1. ชื่ออาชีพเสริม : ต่างหูหนีบ
รายละเอียดอาชีพเสริม : ต่างหูหนีบ ต่างหูหนีบหลากหลายแบบ

อุปกรณ์ต่างหูหนีบ :

 • ลวด ขนาด 1 , 0.8 , 0.6 mm
 • คีมตัดลวด
 • คีมดัดลวด
 • ไม้บรรทัด
 • ปากกา
 • กระดาษทราย

วิธีการทำต่างหูหนีบ :

 1. นำลวดขนาด 1 mm มาดัดตรงหัว ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย
 2. ดัดให้มีขนาดความยาว 2.5 ซม. ประมาณ 3 รอบ เก็บปลายให้เรียบร้อย
 3. เมื่อทำเสร็จ ให้ปากกา ดัดให้โค้ง เข้ากับด้ามปากกา
 4. เก็บรายละเอียดเล็กน้อย นำไปตกแต่งที่ใบหู

หมายเหตุ : ขอขอบคุณวิธีทำต่างหูหนีบจาก https://p-dit.com

 

2. ชื่ออาชีพเสริม : ต่างหูห่วง
รายละเอียดอาชีพเสริม : ต่างหูห่วง ต่างหูห่วงตุ้งติ้ง

อุปกรณ์ต่างหูห่วง :

 • ต่างหูแบบห่วง
 • เม็ดพลาสติก หลายๆแบบ เล็ก ใหญ่ วงกลม แบบแท่ง
 • ลวด

วิธีการทำต่างหูห่วง :

 1. นำต่างหูแบบห่วงมาพันรอบด้วยเส้นลวด
 2. จากนั้นนำลวดมาพันตรงริม สำหรับร้อยใส่เม็ดพลาสติก หลายแบบ ตกแต่งตามชอบ
 3. ใส่ไปหลายๆแถวเป็นแพลงมา
 4. นำเม็ดพลาสติกแบบห่วง มาแขวนห้อยตุ้งติ้งไว้ด้านล่างต่างหู
 5. ทำทั้ง 2 ข้าง

หมายเหตุ : ขอขอบคุณวิธีทำต่างหูห่วงจาก https://p-dit.com

3. ชื่ออาชีพเสริม : ต่างหูมุก
รายละเอียดอาชีพเสริม : ต่างหูมุก ต่างหูมุกลูกปัด

อุปกรณ์ต่างหูมุก :

 • ลูกปัดมุก
 • ลวดดัด
 • ตะขอต่างหูแบบเกี่ยว
 • คีม
 • เข็มตัวที

วิธีการทำต่างหูมุก :

 1. ร้อยลูกปัดมุกเข้ากับเข็มตัวทีแล้วใช้คีมดัดให้เป็นตะขอ
 2. นำลวดดัดสีทองแดงมาดัดให้เป็นวงกลมตรงปลายจากนั้นดัดเป็นวงโค้งและดัดปลายเป็นวงกลมม้วนเข้าหาด้านใน นำลูกปัดมุกที่เราร้อยไว้กับเข็มตัวทีมาห้อยกับส่วนวงกลมของลวดที่เราดัดไว้
 3. คล้องตะขอต่างหูแบบเกี่ยวเข้ากับลวดดัดก็เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ขอขอบคุณวิธีทำต่างหูมุกจาก http://beadinglover.blogspot.com

4. ชื่ออาชีพเสริม : ต่างหูพู่
รายละเอียดอาชีพเสริม : ต่างหูพู่ ต่างหูพู่ลูกปัดสวยๆ

อุปกรณ์ต่างหูพู่  :

 • ด้าย
 • ลูกปัด
 • อะไหล่ต่างหูแบบตะขอ
 • ตะขอเกี่ยว
 • กรรไกร
 • คีม

วิธีการทำต่างหูพู่  :

 1. เอาด้ายมาพันเป็นทบๆ โดยความยาวของด้ายแต่ละทบ จะเท่ากับความยาวของพู่ที่เราต้องการ
 2. จากนั้นก็เอาด้ายเส้นเล็กๆ อีกเส้นหนึ่งมามัดผูกปมตรงกลางของด้ายที่เราพันไว้เป็นทบๆ ใน Step 1 เพื่อให้ด้ายอยู่ติดกันเป็นชิ้นเดียวกัน
 3. เอาด้ายเส้นเล็กๆ อีกเส้น มามัดด้านบนก้อนด้ายที่เราเตรียมไว้ โดยตรงนี้จะเป็นหัวพู่ ให้เรากะความยาวลงมาจากด้านบนสุดสักประมาณ 1 ซ.ม. ผูกให้แน่นและตัดปลายด้ายออก
 4. เอากรรไกรมาไล่ตัดปลายด้าย ที่ยังพับเป็นทบอยู่ให้หลุดออกจากกันให้หมด
 5. ใช้ตะขอเกี่ยวลงไปที่ด้านบนหัวพู่ แล้วร้อยลูกปัดลงไป จากนั้นก็ดัดปลายของตะขออีกข้างให้งุ้มลงเป็นทรงตะขอเช่นเดียวกัน
 6. เอาอะไหล่ต่างหูแบบตะขอ หรือ แบบห้อยที่เตรียมไว้ มาเกี่ยวเข้ากับตัวปลายตะขอใน STEP 5 เท่านี้เราก็จะได้ต่างหูพู่แบบห้อย

หมายเหตุ : ขอขอบคุณวิธีทำต่างหูพู่จาก https://www.jeab.com

 

5. ชื่ออาชีพเสริม : ต่างหูลูกไม้
รายละเอียดอาชีพเสริม : ต่างหูลูกไม้ ต่างหูลูกไม้ผ้า

อุปกรณ์ต่างหูลูกไม้ :

 • ลูกไม้ผ้า
 • น้ำยาจัดแต่งลูกไม้
 • คีม
 • ห่วง ขนาด 0.5 ซม.
 • ก้านต่างหู
 • พาย หรือพู่กัน

วิธีการทำต่างหูลูกไม้ :

 1. เทน้ำยาจัดแต่งลูกไม้ลงในภาชนะหรือกระดาษแข็ง
 2. ทาน้ำยาที่ด้านหลังของลูกไม้ วางหงายเอาไว้รอแห้ง สามารถดัดให้โค้ง หรือม้วนได้ตอนที่น้ำยายังไม่แห้ง
 3. ใส่ห่วงเข้ากับลูกไม้
 4. ก่อนที่จะบิดห่วงปิด ใส่ก้านต่างหูเข้าไปก่อน แล้วจึงบิดปิด ก็เป็นอันเสร็จ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณวิธีทำต่างหูลูกไม้จาก https://tum-mue.blogspot.com

 

6. ชื่ออาชีพเสริม : ต่างหูโซ่
รายละเอียดอาชีพเสริม : ต่างหูโซ่ ต่างหูโซ่สวยๆ

อุปกรณ์ต่างหูโซ่ :

 • โซ่ สี่ขนาด
 • คีมตัดลวด
 • ลวด
 • ลูกปัดแบบเหล็กครึ่งวงกลม
 • ต่างหูสำเร็จรูป

วิธีการทำต่างหูโซ่  :

 1. นำโซ่สี่ขนาด มาร้อยรวมกันด้วยเส้นลวด
 2. จากนั้นนำไปร้อยใส่ในลูกปัดเหล็กแบบครึ่งวงกลม
 3. นำไปร้อยติดกับต่างหูสำเร็จรูปที่เตรียมไว้

หมายเหตุ : ขอขอบคุณวิธีทำต่างหูโซ่จาก https://p-dit.com

7. ชื่ออาชีพเสริม : ต่างหูขนนก
รายละเอียดอาชีพเสริม : ต่างหูขนนก ต่างหูขนนกลูกปัดสวยๆ

อุปกรณ์ต่างหูขนนก  :

 • ขนนก
 • ที่คล้องหูแบบสำเร็จ
 • ลูกปัด
 • คีม

วิธีการทำต่างหูขนนก  :

 1. นำขนนกสวยๆ มาหุ้มปลาย หรือตรงปลายขนนกด้วยลูกปัดไม้ แบบสอดเข้าไป
 2. จากนั้นนำข้อต่อแบบเหล็ก สำหรับทำตัวต่อระหว่างขนนก และที่คล้องหู
 3. เชื่อมต่อกันด้วยคีม

หมายเหตุ : ขอขอบคุณวิธีทำต่างหูขนนกจาก https://p-dit.com

 

 

8. ชื่ออาชีพเสริม : ต่างหูดอกไม้
รายละเอียดอาชีพเสริม : ต่างหูดอกไม้ ต่างหูดอกไม้แต่งพู่

อุปกรณ์ต่างหูดอกไม้  :

 • ตะปูอายพิณ
 • ห่วงขนาดเล็ก
 • แป้นต่างหู
 • ดอกไม้ผ้า
 • ลูกปัดรูปดาว
 • พู่ขนาดเล็ก
 • กาวร้อน
 • คีมบีบ คีมม้วน

วิธีการทำต่างหูดอกไม้  :

 1. นำตะปูอายพิณร้อยลูกปัดรูปดาว
 2. ใช้คีมตัดปลายตะปูออก
 3. ใช้คีมม้วนปิดหัวตะปู
 4. นำห่วงขนาดเล็กคล้องเชื่อมตรงเกษรดอกไม้
 5. นำอายพิณที่ร้อยลูกปัดดาวคล้องที่ห่วงและปิดให้เรียบร้อย
 6. นำพู่ใส่ห่วงคล้องเชื่อมต่อปิดท้ายอายพิณลูกปัดดาว
 7. ทำตามขั้นตอนทั้ง 2 ข้าง
 8. นำกาวร้อนแตะลงฐานแป้นต่างหู
 9. ติดแป้นต่างหูทั้ง 2 ข้างตรงด้านหลังดอกไม้

หมายเหตุ : ขอขอบคุณวิธีทำต่างหูดอกไม้จาก http://www.lookpud.com

 

9. ชื่ออาชีพเสริม : ต่างหูลูกปัด
รายละเอียดอาชีพเสริม : ต่างหูลูกปัด ต่างหูคริสตัล

อุปกรณ์ต่างหูลูกปัด  :

 • ครีม
 • ลวด
 • ลูกปัด

วิธีการทำต่างหูลูกปัด  :

 1. ให้นำต่างหูมาร้อยเข้ากันจนได้ควมยาวตามที่ต้องการจากนั้นก็ใช้ครีมสำหรับทำมุมโค้งมาตัดลวดและปิดมุมโค้ง
 2. ในการร้อยลูกปัดแต่ละเส้นเราสามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้ตามใจชอบเพียงสลับสีการร้อยลูกปัด
 3. นำลวดสำหรับโยงชิ้นงานเข้ากับตะขอที่จะเอาไว้ใส่หู ปิดชิ้นงานด้วยการปิดมุมโค้งที่ ลวด หลัง

หมายเหตุ :ขอขอบคุณวิธีทำต่างหูลูกปัดจาก https://createmyfashion.blogspot.com

หากคุณมีสูตรสร้างอาชีพ “วิธีทำต่างหู” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ  โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com