วิธีปลูกถั่วงอก
วิธีปลูกถั่วงอก

รวม “วิธีปลูกถั่วงอก” อาชีพเสริมลงทุนน้อย ทำที่บ้านได้

รวมสูตรอาชีพ “วิธีปลูกถั่วงอก” ขั้นตอนการปลูกถั่วงอก, วิธีปลูกถั่วงอกในทราย, วิธีปลูกถั่วงอกในโอ่ง, วิธีปลูกถั่วงอกในขวดพลาสติก, วิธีปลูกถั่วงอกในตระกร้า, วิธีปลูกถั่วงอกในถัง, วิธีปลูกถั่วงอกในกะละมัง โดยได้ทำการเลือกวิธีปลูกถั่วงอก พร้อมเริ่มต้นอาชีพปลูกถั่วงอกขาย เริ่มธุรกิจขายถั่วงอกได้ทันที เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพและอาชีพอิสระ

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีปลูกถั่วงอก” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com

1. ชื่ออาชีพเสริมปลูกถั่วงอก : วิธีปลูกถั่วงอกในขวดโหล 

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ขวดโหล (โหลกาแฟ /โหลขนม )
 • ผ้าขาวบางหรือผ้าไนล่อนเพื่อใช้ในการปิดปากโหล
 • ถั่วเขียว 1 กำมือ
 • ยางรัดของหรือเชือกฟาง
 • กระดาษ

 วิธีปลูกถั่วงอกในขวดโหล :

1.ล้างถั่วเขียวด้วยน้ำสะอาด แช่ในน้ำอุ่น(เตรียมได้จากน้ำร้อน+น้ำธรรมดา) เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดถั่วเขียวให้งอกได้ดียิ่งขึ้น แช่ทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง หรือ แช่ทิ้งไว้ค้างคืน จะพบว่าเมล็ดถั่วพองตัวและพร้อมงอก

2. เทน้ำที่แช่เมล็ดถั่วทิ้ง แล้วนำเมล็ดถั่วใส่ลงในขวดโหล จากนั้นใช้ผ้าไนลอนหรือผ้าขาวบางปิดปากขวด ใช้หนังยางหรือเชือกฟางรัดให้แน่น เปิดน้ำใส่ขวดโหลผ่านผ้าปิดปากขวด เขย่าเบาๆ แล้วเทน้ำออก

3.วางขวดโหลแนวนอนในที่มืดหรือใช้กระดาษพันห่อขวดพรางแสงไว้

4. รดน้ำถั่วทุก 4-6 ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้น โดยให้น้ำผ่านผ้าขาวบางหรือผ้าไนล่อนได้เลย(ไม่ต้องแกะออก) เขย่าขวดโหลเล็กน้อย (ล้างกลิ่นก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการงอก) ตั้งทิ้งไว้ 1-2 นาที แล้วเทน้ำออก ห่อกระดาษหรือวางขวดโหลแนวนอนไว้ในที่มืด

5.ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 ต่อไปจนครบ 3 วัน ถั่วจะงอกขึ้นมาแน่นโหล ให้นำไปล้างเอาเปลือกออก

วิธีปลูกถั่วงอกในขวดพลาสติก

2. ชื่ออาชีพเสริมปลูกถั่วงอก : วิธีปลูกถั่วงอกในขวดพลาสติก

วิธีนี้มีหลักการเพาะเหมือนในขวดโหล กรณีที่ไม่สามารถหาขวดโหลมาเพาะถั่วงอกได้ ให้ใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบสี่เหลี่ยม(พร้อมฝาปิด)มาเป็นภาชนะเพาะแทน ซึ่งขนาดที่เหมาะสมคือ 1.5 – 5 ลิตร ซึ่งจะมีความยุ่งยากในการเตรียมขวดเพาะอยู่บ้าง คุณภาพของถั่วงอกที่เพาะได้นั้นเหมือนกับการเพาะในขวดโหล

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ขวดน้ำพลาสติกแบบสี่เหลี่ยมขนาด 1.5-5 ลิตร
 • มีดคัดเตอร์/กรรไกร
 • หัวแร้ง/ธูปติดไฟ
 • เมล็ดถั่วเขียว อัตราการใช้: ขวดขนาด 1.5 ลิตร ใช้เมล็ดถั่วเขียว 1 กำมือ / ขวดขนาด 5 ลิตร ใช้เมล็ดถั่วเขียว 3 กำมือ
 • กระดาษ
 • ยางรัดของ

วิธีปลูกถั่วงอกในขวดพลาสติก :

1.ใช้หัวแร้งหรือธูปร้อนแดง มาเจาะบนขวดด้านหนึ่งเป็น 2 แถว แถวละ 4-5 รู มากหรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของขวด เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำออก และควรเจาะที่ฝาขวดด้วย 1-2 รู

2.ใช้คัตเตอร์ ปาดเปิดขวดตรงจุดกึ่งกลางขวดด้านตรงกันข้ามกับด้านที่เจาะรู ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า(แต่ปาดกรีดแค่ 3 ด้าน /อีกด้านให้เว้นไว้ไม่ต้องปาดจนขาดออกจากขวด เพื่อทำเป็นบานพับประตูปิด-เปิดทางเข้าออก) ความกว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร(ขึ้นอยู่กับขนาดของขวด) แล้วงัดพลาสติกที่ปาดออก

3.ทำเหมือนกับ “การเพาะถั่วงอกในขวดโหล” ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-5

หมายเหตุ : หลังรดน้ำให้ปิดฝา(ที่กรีด)แล้วหุ้มห่อด้วยกระดาษ รัดยาง / วางในที่มืด

วิธีปลูกถั่วงอกในกล่องพลาสติก

3. ชื่ออาชีพเสริมปลูกถั่วงอก : วิธีปลูกถั่วงอกในกล่องพลาสติก
วิธีนี้จะยุ่งยากน้อยกว่าการเพาะในขวดโหลหรือขวดพลาสติก เพราะเตรียมภาชนะได้ไม่ยาก ถั่วงอกที่ได้จากการเพาะด้วยวิธีนี้จะไม่ค่อยยืดยาวเหมือน 2 วิธีแรก ถั่วงอกจะออกหัวโต ตัวลีบ ทานแล้ว หวาน มัน อร่อย กว่าการเพาะในแบบอื่น

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • กล่องพลาสติกแบบ 2 ชั้น(มีตะแกรงข้างใน) หรือ กล่องธรรมดา แบบมีฝาปิด 1 ใบ
 • เมล็ดถั่วเขียว 1-2 ขีด
 • กระดาษ
 • ยางรัดของหรือเชือกฟาง

วิธีปลูกถั่วงอกในกล่องพลาสติก :

1.ล้างถั่วเขียวด้วยน้ำสะอาด แช่ในน้ำอุ่น(เตรียมได้จากน้ำร้อน+น้ำธรรมดา) เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดถั่วเขียวให้งอกได้ดียิ่งขึ้น แช่ทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง หรือ แช่ทิ้งไว้ค้างคืน เมล็ดถั่วจะพองตัวและพร้อมงอก

2.เทน้ำที่แช่เมล็ดถั่วทิ้ง แล้วนำเมล็ดถั่วใส่ลงในกล่องพลาสติก ปิดฝา ใส่น้ำ เขย่าเบาๆ แล้วเทน้ำออก

3.วางกล่องพลาสติกในที่มืดหรือใช้กระดาษพันห่อกล่องพรางแสงไว้

4.รดน้ำถั่วทุก 4-6 ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้น โดยเปิดฝากล่องใส่น้ำ ปิดฝา แล้วเขย่ากล่องเล็กน้อย (ล้างกลิ่นก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการงอก) ตั้งทิ้งไว้ 1-2 นาที ก่อนเทน้ำออก ห่อกระดาษหรือวางกล่องในที่มืด

5.ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 ต่อไปจนครบ 3 วัน จะพบถั่วงอกหัวโตแน่นกล่อง ให้นำไปล้างเอาเปลือกออกแล้วทานได้

วิธีปลูกถั่วงอกในกะละมัง

4. ชื่ออาชีพเสริมปลูกถั่วงอก : วิธีปลูกถั่วงอกในตระกร้าพลาสติก

เป็นการเพาะถั่วงอกได้คราวละมากกว่า 3 วิธีแรก ซึ่งวิธีนี้จะได้ถั่วงอกประมาณ 1 กิโลกรัม มีขั้นตอนการเพาะคล้ายกับ 3 วิธีแรก

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ตะกร้าพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดตามต้องการ
 • เมล็ดถั่วเขียว 2 ขีด
 • ผ้าขาวบางหรือเสื้อยืดเก่า(สีขาวจะดูดีกว่าสีอื่น) 2 ผืน
 • ถุงดำใบใหญ่กว่าตะกร้าหรือภาชนะที่ใช้
 • ตาข่าย(มุ้งเขียว) ขนาดพอดีกับตะกร้า 1 ผืน

วิธีปลูกถั่วงอกในตระกร้าพลาสติก :

1. ล้างถั่วเขียวด้วยน้ำสะอาด แช่ในน้ำอุ่น(เตรียมได้จากน้ำร้อน+น้ำธรรมดา) เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดถั่วเขียวให้งอกได้ดียิ่งขึ้น แช่ทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง หรือ แช่ทิ้งไว้ค้างคืน จะพบว่าเมล็ดถั่วพองตัวพร้อมงอก

2. เตรียมตะกร้าเพาะ : นำถุงดำหรือถุงใสขนาดใหญ่กว่าตัวตะกร้ามาพับปากลงจนเกือบสุด แล้ววางตะกร้าลงไปในถุง นำผ้าขาวบางหรือเสื้อยืดเก่าผืนแรก ไปชุบน้ำโดยไม่ต้องบิด ปูก้นตะกร้าให้ราบเรียบเต็มพื้นที่

3. ปูตาข่ายมุ้งเขียวตามลงไป

4. เทน้ำที่แช่เมล็ดถั่วทิ้ง แล้วเขย่าล้างน้ำสะอาดเบาๆ อีกครั้งก่อนรินน้ำล้างออกแล้วนำเมล็ดถั่วเกลี่ยลงในตะกร้าที่เตรียมได้จากข้อ 2 ให้กระจายตัว และไม่หนาแน่นจนเกินไป

5. นำผ้าขาวบางหรือเสื้อยืดเก่าผืนที่สองไปชุบน้ำให้ชุ่มแล้ววางทับลงไปบนเมล็ดถั่วโดยไม่ต้องบิดน้ำทิ้ง

6. วางถุงน้ำทับลงไปในแนวนอน เพื่อทำให้ถั่วงอกอวบอ้วน

7. ดึงถุงพลาสติกที่พับปากรองตะกร้าไว้ ขึ้นมาห่อคลุมตะกร้าให้มิดชิด

8. เปิดถุงพลาสติกรดน้ำถั่วทุก 4-6 ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้น แล้วพันห่อไว้เหมือนเดิม เพื่อเก็บกักความชื้น

9.ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 8 ต่อไปจนครบ 3 วัน จะพบว่าถั่วงอกหัวโตแน่นกล่อง ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะต่อการนำไปรับประทานได้

» การทำถั่วงอกให้อวบอ้วน : ใช้ถุงใสใบใหญ่ ขนาด 14 x 22 หรือ ใหญ่กว่า 1 ใบ ใช้บรรจุน้ำรัดปากให้แน่นแล้ววางทับไว้ชั้นบนสุด โดยให้มีปริมาณน้ำสูงจากพื้นสัก 2-3 นิ้วเมื่อวางถุงทับลงไปในแนวนอน

วิธีปลูกถั่วงอกในตระกร้าพลาสติก

5. ชื่ออาชีพเสริมปลูกถั่วงอก : วิธีปลูกถั่วงอกในเข่ง,วิธีปลูกถั่วงอกในกะละมัง

วิธีนี้สามารถเพาะขายเป็นอาชีพได้เลย เหมาะสำหรับผู้ที่มีขี้เลื่อยเยอะในพื้นที่ ถั่วงอกที่ได้จะมีสีต้นสวยน่าท่าน โดยไม่ต้องผ่านการใช้สารเคมี เพราะคุณสมบัติเฉพาะของขี้เลื่อยที่นำมาใช้เป็นวัสดุเพาะนั้นจะทำให้ถั่วงอกที่ได้มีสีเหลืองสวย

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เข่ง 1 ใบ
 • ขี้เลี่อยไม้ยางพารา 1 กิโลกรัม หมายเหตุ : ต้องเป็นขี้เลี่อยไม้ยางเท่านั้นเพราะถั่วงอกจะเติบโตดีถ้าขี้เลี่อยไม้ชนิดอื่นถั่วงอกจะไม่ขึ้น
 • ถั่วเขียว 2 กิโลกรัม
 • กระดาษหนังสือพิมพ์
 • ใบตองใช้รองก้นเข่ง
 • กะละมัง 1 ใบ
 • เชือก
 • ผ้าขาวบางผืนใหญ่ 1 ผืน
 • กระสอบป่าน 1 ใบ

วิธีปลูกถั่วงอกในเข่ง :

1.เตรียมเข่ง : รองก้นเข่งด้านในด้วยใบตองให้เต็มพื้นที่ก้นเข่ง แล้วนำกระดาษหนังสือพิมพ์คลุมเข่งให้รอบ แล้วมัดด้วยเชือกฟางให้แน่น

2.นำขี้เลี่อยใส่ในกะละมัง จากนั้นใส่เมล็ดถั่วเขียวลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเทลงไปในเข่ง ปิดทับด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำ(ไม่ต้องบิด)และกระสอบป่านชุบน้ำ รดน้ำตามให้ชุ่ม

3. ดูแลรดน้ำให้ชุ่มหลังเพาะ ดังนี้

 • คืนที่ 1 รดน้ำ 1 กระถาง
 • คืนที่ 2 รดน้ำ 2 กระถาง
 • คืนที่ 3 รดน้ำ 2 กระถาง

4. เช้าวันที่ 4 ถั่วจะงอกออกเต็มเข่ง สามารถตัดปาดจากหน้าขี้เลื่อยที่ใช้เพาะเพื่อตัดขายได้เลย

วิธีปลูกถั่วงอกในโอ่ง

6. ชื่ออาชีพเสริมปลูกถั่วงอก : วิธีปลูกถั่วงอกในไห,วิธีปลูกถั่วงอกในโอ่ง 
ใช้หลักการเดียวกับวิธีอื่นๆ ซึ่งถั่วงอกจะโตดี เพราะไหหรือโอ่งดินนั้นจะเก็บกักความเย็นและความชื้นไว้ได้ดี ทำให้ถั่วงอกโตได้ดี เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อน

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ไห หรือ โอ่ง ขนาดใดก็ได้ (ใหญ่ -กลาง-เล็ก)
 • อุปกรณ์เจาะรูโอ่ง/ไห ได้แก่ สว่านไฟฟ้า+ดอกเจาะคอนกรีต ขนาด 2 หุน,ตะปูคอนกรีต 1 ตัว,ค้อน 1 อัน
 • ฟางข้าว
 • เมล็ดถั่วเขียว
 • ชั้นวางไห/โอ่ง

วิธีปลูกถั่วงอกในไห,วิธีปลูกถั่วงอกในโอ่ง 

1. ล้างถั่วเขียวด้วยน้ำสะอาด แช่ในน้ำอุ่น(เตรียมได้จากน้ำร้อน+น้ำธรรมดา) เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดถั่วเขียวให้งอกได้ดียิ่งขึ้น แช่ทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง หรือ แช่ทิ้งไว้ค้างคืน จะพบว่าเมล็ดถั่วจะเริ่มพองตัวและพร้อมงอก

อัตราการใช้เมล็ดถั่วเขียว :

 • ไหขนาดเล็ก ใช้เมล็ดถั่วเขียว ครึ่งกิโลกรัม จะได้ถั่วงอก 2 กิโลกรัม
 • ไหขนาดกลาง ใช้เมล็ดถั่วเขียว 1 กิโลกรัม จะได้ถั่วงอก 5 กิโลกรัม
 • ไห ขนาดใหญ่ ใช้ เมล็ดถั่วเขียว 2 กิโลกรัม จะได้ถั่วงอก 10 กิโลกรัม

2. ล้างทำความสะอาดไหให้สะอาด ระวังอย่าให้มีกลิ่นตกค้างในไห แล้วนำไปเจาะรูที่ก้น 1 รู และด้านข้างต่ำกว่าปากไหลงไป 1 คืบ 2 รู
การเจาะรูไห : ใช้ตะปูคอนกรีตตอกนำลงไปเบาๆ แล้วเจาะด้วยสว่านหัวเจาะคอนกรีตขนาด 2 หุน แบบไม่ต้องกด

3. ใส่เมล็ดถั่วเขียวตามอัตราในข้อ 1 ลงไปในไห แล้วใช้ฟางข้างมาม้วนปิดปากไห สำหรับไหขนาดกลางและขนาดใหญ่ ให้นำฟางข้าวไปอุดรูด้านข้างและด้านล่างด้วย จากนั้นจึงใส่น้ำให้เต็มไห แล้วคว่ำปากไหลงบนชั้นวางเพื่อรินน้ำออก ดึงฟางข้าวที่อุดรูทุกรูออก ขณะเทน้ำทิ้ง เพื่อช่วยระบายอากาศ

4. การให้น้ำ จะให้ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น โดยใช้วิธีเทน้ำใส่ไหให้เต็ม แล้วคว่ำปากไหลง เหมือนขั้นตอนที่ 3

5. การเพาะถั่วงอกในไหจะใช้ระยะเวลา 3 วัน จึงเก็บผลผลิตขายได้

หมายเหตุ : น้ำที่ใช้สำหรับการเพาะถั่วงอกในไห ควรเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำกรองเท่านั้น ถ้าเป็นนำประปา จะทำให้ถั่วงอกเน่าเพราะคลอรีน

วิธีปลูกถั่วงอกในถัง

7. ชื่ออาชีพเสริมปลูกถั่วงอก : วิธีปลูกถั่วงอกในถังพลาสติก

วิธีนี้จะทำให้ได้ถั่วงอกครั้งละปริมาณมาก โดยไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์หรือพื้นที่มากมาย สามารถทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ถังพลาสติกขนาด 30 – 50 ลิตร แบบมีฝาปิด สีดำ/เทา ทึบแสง เจาะรูก้นถังด้วยตะปู เหล็กลนไฟ หรือ สว่านให้ทั่ว 1 ใบ
 • ตาข่ายหรือตะแกรงพลาสติก รูเล็กกว่าเมล็ดถั่วเขียว ตัดเป็นรูปวงกลมขนาดเท่ากับถังที่ใช้เพาะ จำนวน 5 แผ่น
 • กระสอบป่านที่ใหม่และสะอาด หากหาไม่ได้ให้ใช้แผ่นตะแกรงตาข่ายที่มีขนาดรูเล็กกว่าในข้อ 2 แทน ตัดเป็นรูปทรงกลมให้ได้ขนาดเท่ากับถังเพาะที่ใช้ จำนวน 6-7 แผ่น
 • โต๊ะ เก้า อี้ ใช้ทำฐานตั้งถังเพาะ เพื่อให้มีพื้นที่ว่างระวางถังกับพื้น ความสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร
 • เมล็ดถั่วเขียว จำนวนครึ่งกิโลกรัม

วิธีปลูกถั่วงอกในถังพลาสติก

1.ล้างถั่วเขียวด้วยน้ำสะอาด แช่ในน้ำอุ่น(เตรียมได้จากน้ำร้อน+น้ำธรรมดา) เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดถั่วเขียวให้งอกได้ดียิ่งขึ้น แช่ทิ้งไว้ 6-8 ชั่วโมง หรือ แช่ทิ้งไว้ค้างคืน จะพบว่าเมล็ดถั่วพองตัวพร้อมงอก

2.นำวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดไปลวกน้ำร้อนก่อน เพื่อฆ่าเชื้อและเป็นการป้องกันการเกิดเชื้อรา/หากเป็นของใหม่แค่ทำความสะอาดก็เพียงพอ

3.เทน้ำแช่เมล็ดถั่วเขียวทิ้งแล้วแบ่งออกเป็นกองเท่าๆ กัน (จำนวนกองขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นที่จะเพาะ )

4.ตั้งถังสำหรับเพาะถั่วงอกบนโต๊ะหรือฐาน วางแผ่นฟองน้ำหรือกระสอบป่าน(ชุบน้ำให้ชุ่ม)ลงไปในก้นถังเป็นชั้นแรก ตามด้วยตะแกรงพลาสติก และเมล็ดถั่วเขียวกองที่ 1

5.วางแผ่นฟองน้ำหรือกระสอบป่าน(ชุบน้ำให้ชุ่ม)ลงไปเป็นชั้นที่ 2 ตามด้วยตะแกรงและเมล็ดถั่วเขียวกองที่ 2 /ทำซ้ำขั้นตอนนี้ไปจนถึงชั้นสุดท้ายที่ต้องการ

6.ปิดชั้นบนสุดด้วยกระสอบป่าน(ชุบน้ำให้ชุ่ม) ทับด้วยถุงน้ำ เพื่อทำให้ต้นถั่วงอกอวบอ้วน แล้วปิดฝา

7.รดน้ำทุกๆ 4-6 ชั่วโมง จนครบ 3 วัน แล้วยกแผ่น(ชั้นเพาะ)ขึ้นมาตัดราก เก็บผลผลิตทานหรือจำหน่ายได้

วิธีปลูกถั่วงอกในทราย

8. ชื่ออาชีพเสริมปลูกถั่วงอก : วิธีปลูกถั่วงอกในทราย

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ถั่วเขียว
 • ตระกร้า
 • ทราย
 • ผ้า

วิธีปลูกถั่วงอกในทราย

1.แช่ถั่วเขียว 1 คืน จนสังเกตว่าเปลือกแยก

2.นำตระกร้ามาปูผ้าจากนั้นวางทรายหนาประมาณ 2 เซนติเมตร โรยถั่วที่แช่เกลี่ยกระจายให้ทั่ว

3.เททรายทับตามความหนาเท่าความสุงต้นถั่วงอกที่ต้องการ

4.หาที่วางที่สามารถรดน้ำแล้วไม่แฉะ น้ำสามารถระบายได้

5. รดน้ำเช้าและเย็น ประมาณ 2-3 วันก็จะได้ถั่วงอก

6.สังเกตโดยการดึงออกมาและเช็คดูว่าได้ขนาดความยาวที่ต้องการหรือไม่

7.เมื่อได้ถั่วงอกยาวตามที่ต้องการแล้ว ให้ทำการเทลงในน้ำ ถั่วงอกจะลอยขึ้นมาส่วนทรายจะจมลงน้ำ

เทคนิคการเพาะถั่วงอกให้ประสบความสำเร็จเชิงการค้า 

1.เมล็ดพันธุ์ : เมล็ดพันธุ์ถั่วต้องดี มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง สายพันธุ์ถั่วเขียวที่แนะนำคือ กำแพงแสน 2 เนื่องจากเป็นถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงทำให้ถั่วงอกที่เพาะออกมา ต้นโต ยาว อวบอ้วน น่าทาน

2.ภาชนะ: ภาชนะที่เพาะต้องทึบแสง มีการระบายน้ำดี เช่น การเพาะถั่วงอกในตะกร้า ให้นำถุงดำมาคลุม แล้ววางไว้ในห้องที่มืด เป็นต้น และควรทำการลวกน้ำร้อนฆ่าเชื้อ ก่อนนำมาใช้งานรอบใหม่ทุกครั้ง

3.น้ำ : ต้องมีการให้น้ำอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้ถั่วงอกที่เพาะไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป
วิธีสังเกตความร้อนสะสม : ให้ผู้เพาะใช้มือสัมผัสเมล็ดถั่วเขียวชั้นบนสุดว่ารู้สึกร้อนหรือไม่ หากเริ่มร้อน ควรให้น้ำทันที และการให้น้ำแต่ละครั้งจะต้องไม่มีไอจากความร้อนขึ้นมา เพราะถ้าตะกร้าหรือวงบ่อที่เพาะถั่วงอกมีความร้อนสะสมมากไป จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอก ทำให้ลำต้นเล็กไม่อวบอ้วนและมีรากฝอยมากเกินไปไม่น่าทาน

4. ตะแกรง : ตะแกรงที่ใช้ในการเพาะถั่วงอกแบบคอนโค ควรเป็นตะแกรงเกล็ดปลาพลาสติกที่มีรูละเอียด(ไม่ควรใช้ตะแกรงเหล็กเพราะจะเกิดสนิมได้ง่าย) มีขนาดของรู กว้าง x ยาว 4-5 มิลลิเมตรเท่านั้น หรือดูให้มีรูตาเล็กกว่าเมล็ดถั่วเขียว เพื่อป้องกันเมล็ดถั่วหลุดร่วง ตะแกรงชนิดนี้มีจำหน่ายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป การใช้ตะแกรงจะทำให้รากถั่วแทงทะลุตะแกรงออกมา และช่วยพยุงให้ส่วนของต้นตั้งตรงขึ้น จึงสะดวกต่อการตัดต้นถั่วงอกออกจากตะแกรง

5. กระสอบป่าน : ประโยชน์ของกระสอบป่านก็เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่เมล็ดถั่วเขียวที่เพาะและสามารถซักทำความสะอาดได้หลายครั้ง โดยประมาณแล้วจะมีอายุการใช้งานนาน 3 เดือน /ก่อนนำมาใช้ควรซักล้างทำความสะอาด และตากแดดให้แห้ง

อ้างอิงจาก  –  www.rakbankerd.com

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีปลูกถั่วงอก” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com
แสดงความคิดเห็น