แบบฟอร์มใบเสนอราคา
แบบฟอร์มใบเสนอราคา

รวมแบบฟอร์ม “ใบเสนอราคา” ใบ Quotation

รวมแบบฟอร์มใบเสนอราคา,  เพื่อรวบรวมให้ผู้ที่ต้องการใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคา,  เพื่อง่ายต่อการใช้งาน,  แบบฟอร์มมีทั้งในรูปแบบไฟล์ .pdf .doc และ excel

ไฟล์ข้อมูลแบบฟอร์มใบเสนอราคา ซึ่งมีทั้งตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคา,  และไฟล์แบบฟอร์มใบเสนอราคาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ,  ใบ Quotation ซึ่งเรารวบรวมไว้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคา

1. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างใบเสนอราคา
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มใบเสนอราคาสำหรับ ห้างร้าน และบริษัท,  รูปแบบไฟล์เป็น .pdf

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

2. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคาการจัดจ้างการซื้อบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  ใบเสนอราคาการจัดซื้อบริการอินเตอร์เน็ต,  เอกสารสำคัญประกอบการยื่นในเสนอราคา,  รูปแบบไฟล์เป็น .pdf

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

3. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างใบเสนอราคา ใบ Quotation
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มใบเสนอราคาสำหรับเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง,   รูปแบบไฟล์เป็น .pdf

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

4. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างแบบใบเสนอราคาเพื่อสอบราคา
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  เอกสารสำคัญประกอบการยื่นในเสนอราคา,  เงื่อนไขและข้อสำคัญต่างๆ,  รูปแบบไฟล์เป็น .pdf

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

5. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างใบเสนอราคาจำแนกเป็นรายการและจำนวน
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มใบเสนอราคาแจงราคา,  รูปแบบไฟล์เป็น .pdf

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

6. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างแบบใบเสนอราคาเพื่อยื่นคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  เอกสารสำคัญประกอบการยื่นในเสนอราคา,  เงื่อนไขต่างๆและข้อบังคับในการยื่นใบเสนอราคา,  รูปแบบไฟล์เป็น .pdf

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

7. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างใบเสนอราคา ใบ Quotation
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มใบเสนอราคาสำหรับ ห้างร้าน และบริษัท,  รูปแบบไฟล์เป็น .doc

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

8. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างแบบใบเสนอราคางาน/ค่าจ้าง
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  ใบเสนอราคาการจ้างงาน/ราคางาน,  เอกสารสำคัญประกอบการยื่นในเสนอราคา,  รูปแบบไฟล์เป็น .doc

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

9. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างใบเสนอราคาสำหรับบริษัทกับบริษัท
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มใบเสนอราคาB2B,  มีช่องสำหรับใส่โลโก้บริษัท,  ใบเสนอราคาแจงจำนวนและราคา,  รูปแบบไฟล์เป็น .dotx

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

10. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างแบบใบเสนอภาษาอังกฤษสำหรับ B2B / Quotation
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  ใบเสนอราคาสำหรับยื่นเรื่องแจงการจัดซื้อและเสนอขาย,  เอกสารสำคัญประกอบการยื่นในเสนอราคา, รูปแบบไฟล์เป็น .dotx

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

11. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างใบเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มใบเสนอราคาแจงจำนวนและราคา,  เงื่อนไขสำคัญและเอกสารประกอบการยื่น,  รูปแบบไฟล์เป็น .pdf

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

12. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเสนอราคาภาษาอังกฤษ
รายละเอียดแบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มภาษาอังกฤษสำหรับ B2B,  รูปแบบไฟล์เป็น .dotx

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

13. แบบฟอร์ม :  ตัวอย่างใบเสนอราคา Price Quote
รายละเอียดแบบฟอร์มเบื้องต้น :  แบบฟอร์มใบเสนอราคาสำหรับ ห้างร้าน และบริษัท,  รูปแบบไฟล์เป็น .dotx

โหลดแบบฟอร์มใบเสนอราคา คลิ๊ก>>

แสดงความคิดเห็น