รวมข้อมูลแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ
รวมข้อมูลแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ

รวมข้อมูล “แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ” แฟรนไชส์เซเว่น แฟรนไชส์แฟมิลี่มาร์ท แฟรนไชส์มินิมาร์ท

รวมแฟรนไชส์ขายดีที่สุดในหมวด  “แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ” ,  แฟรนไชส์เซเว่น,  แฟรนไชส์แฟมิลี่มาร์ท,  แฟรนไชส์มินิมาร์ท,  แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อไม่ต้องลงทุนและแฟรนไชส์ร้านค้าปลีก  โดยได้รวบรวมข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและเชื่อถือได้มีการดำเนินกิจการขายแฟรนไชส์จริง  ซึ่งแฟรนไชส์ที่รวบรวมมานั้นเป็นแฟรนไชส์ลงทุนน้อยและบางแฟรนไชส์ลงทุนให้ฟรี เพียงแต่ซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายแฟรนไชส์

หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ “แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ” และต้องการลงข้อมูลในหน้านี้ โปรดส่งรายละเอียดที่ smeleader.thailand@gmail.com ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

1. ชื่อแฟรนไชส์ : เซเว่น – อีเลฟเว่น ( 7 – Eleven)
งบการลงทุนแฟรนไชส์ : 1,480,000 – 2,630,000 บาท 

ข้อมูลแฟรนไชส์ : แฟรนไชส์เซเว่น แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ
รูปแบบการลงทุน :

1. ลงทุน 1,480,000 บาท

 • ค่าอุปกรณ์การขายทุกอย่างรวมถึงสินค้า การตกแต่งร้านภายในและภายนอก ทาง 7-11 ออกให้
 • ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ์ 480,000 บาท
 • เงินสดค้ำประกัน 1,000,000 บาท
 • เงินค้ำประกันได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
 • ระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปี

2. ลงทุน 2,630,000 บาท

 • ค่าอุปกรณ์การขายทุกอย่างรวมถึงสินค้า การตกแต่งร้านภายในและภายนอก ทาง 7-11 ออกให้
 • ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ์ 1,730,000 บาท
 • เงินสดค้ำประกัน 900,000 บาท
 • เงินค้ำประกันได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 ม.ค. ของทุกปี
 • ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี

สิ่งที่จะได้รับเบื้องต้น :

 1. การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ
 2. การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
 3. การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
 4. การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
 5. การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้
 •  การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
 • การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
 • การจัดส่งสินค้าที่มีประสิธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
 • การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
 • การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ
 • การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทฯ

เงื่อนไข :

 1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้ (ทำในรูปแบบบริษัทหรือ หจก.)
 2. มีบุคคลค้ำประกัน
 3. มีความพร้อมด้านการลงทุน
 4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 5. รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
 6. มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร
 7. มีเวลาบริหารร้าน
 8. สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อบริษัท : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : สำนักแฟรนไชส์ อาคาร CP Tower ชั้น 25 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Facebook : https://www.facebook.com/cpall7
Website : https://www.cpall.co.th
Tel : 0-2826-7744 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-226-671 ตลอด 24 ชั่วโมง
Email : faq@7eleven.co.th


2. ชื่อแฟรนไชส์ :
Familymart – แฟมิลี่มาร์ท

งบการลงทุนแฟรนไชส์ : 1,200,000 – 2,000,000 บาท 

ข้อมูลแฟรนไชส์ : แฟรนไชส์ร้านแฟมิลี่มาร์ท แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ
รูปแบบการลงทุน :

แบบที่ 1 (มีทำเล)

ทำเลที่ตั้ง

 • ผู้รับสิทธิ์ต้องมีอาคารสถานที่เป็นของตนเองโดยบริษัทฯพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
 • ต้องมีเงินลงทุนประมาณ 2 ล้านบาทซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตกแต่ง ซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์

 • มีสุขภาพแข็งแรง และมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ
 • ต้องมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 100 – 150 ตารางเมตร (รวมพื้นที่สต็อกสินค้า)
 • ที่ตั้งร้านควรอยู่ในบริเวณที่รถเข้าไปส่งสินค้าได้
 • ร้านแฟมิลี่มาร์ทเปิด 24 ชั่วโมงตลอดปี
 • อายุสัญญา 9 ปี
 • รายงานยอดขาย และนำเงินเข้าบัญชีในนามของบริษัทฯ ทุกวัน

แบบที่ 2 (ไม่มีมีทำเล)

ทำเลที่ตั้ง

 • บริษัทฯ จัดหาทำเลที่ตั้งให้โดยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
 • ต้องมีเงินลงทุนประมาณ 1.2 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว

ข้อกำหนดของแฟรนไชส์

 • มีสุขภาพแข็งแรง และมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจ
 • ร้านแฟมิลี่มาร์ทเปิด 24 ชั่วโมงตลอดปี
 • อายุสัญญา 9 ปี
 • รายงานยอดขาย และนำเงินเข้าบัญชีในนามของบริษัทฯ ทุกวัน

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อบริษัท : บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
ที่อยู่ : 99/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 21 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Facebook : https://www.facebook.com/FamilyMartThailand
Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40familymart_thailand
Website : https://www.familymart.co.th
Instagram : https://www.instagram.com/familymart_thailand
Tel : 02-836-5999

3. ชื่อแฟรนไชส์ : 24 MINIMART – 24 มินิมาร์ท
งบการลงทุนแฟรนไชส์ : 69,990 – 349,900 บาท

ข้อมูลแฟรนไชส์ :  แฟรนไชส์ร้านแฟมิลี่มาร์ท แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ มินิเมาร์ท
รูปแบบการลงทุน :

 1. วางระบบร้านค้าปลีก ราคา 69,990 บาท
 2. แฟรนไชส์ ราคา 349,900 บาท

สิ่งที่จะได้รับเบื้องต้น :

 • ระยะเวลาให้สิทธิ์ประกอบการ 10 ปี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Free)
 • ไม่มีค่าส่วนแบ่งยอดขาย (Royalty Free)
 • หมายเหตุ กรณีที่ต้องการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัท ต้องมีหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee)

เงื่อนไข :

 • จองสิทธิ์ประกอบกิจการแฟรนไชส์ ขำระ 10000 บาทเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีเจ้าหน้าที่ลงวัดพื้นที่
 • ทำแบบก่อสร้าง ระบบทั้งหมดภายในร้าน (ปรับแบบได้ 2 ครั้ง เป็นพิมพ์เขียว และ 3 D)
 • เสนอราคาและเก็บเงินมัดจำงวดแรก 50%
 • ติดตั้งอุปกรณ์และเก็บเงินงวดที่ 2 อีก 30% (สามารถสั่งของลงร้านได้เลย)
 • จัดทีมอบรมลงพื้นที่และเก็บเงินงวดสุดท้าย 20% เกินเปิดร้าน
 • อบรมที่สาขาของท่านเป็นเวลา 10 วัน
 • ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดร้านอย่างน้อย 36 ชั่วโมง
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์
 • ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาอย่างน้อย 15 – 25 วัน

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อบริษัท : AAA
ที่อยู่ : หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์3 สายไหม 79 แขวง สายไหม ถนน หทัยราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 10220
Facebook : https://www.facebook.com/24MINIMART
Line ID : https://line.me/ti/p/~24CEOS
Website : https://www.24minimart.com
Tel : 02 059 9505

4. ชื่อแฟรนไชส์ : Freshmart – เฟรชมาร์ท 
งบการลงทุนแฟรนไชส์ : 790,000 – 850,000 บาท

ข้อมูลแฟรนไชส์ : แฟรนไชส์ร้านแฟมิลี่มาร์ท แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ เฟรชมาร์ท
รูปแบบการลงทุน :

 1. แฟรนไชส์ประเภท FM5 ลงทุน 790,000 บาท
 2. แฟรนไชส์ ประเภท FM4 ลงทุน 850,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับเบื้องต้น :

 • ไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ และส่วนแบ่งการเงินทั้งหมด สามารถบริหารการเงินได้เอง
 • จัดอบรมบุคลากร โดยให้ทางบริษัทฯ จัดหา หรือเป็นบุคลากรของแฟรนไชส์
 • ได้รับอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของแฟรนไชส์
 • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภายในร้านอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีภายในร้าน ติดต่อขอใบอนุญาตส่วนราชการ
 • ระยะเวลาให้สิทธิประกอบการ 10 ปี
 • ไม่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันธนาคาร ( BANK GUARANTEE )
 • อุปกรณ์ทุกอย่างภายในร้านเป็นกรรมสิทธิของผู้เข้าร่วมแฟรนไชส์ ยกเว้น ตู้ Post Mix, ตู้ Jet Sprey, ตู้แช่นํ้าแข็ง (มีระบุภายใน “บันทึกข้อตกลง” แล้ว)

เงื่อนไข :

 • ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดพื้นที่ร้าน
 • งบประมาณการลงทุนข้างต้น ยังไม่รวมสินค้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • งบประมาณการลงทุนข้างต้นไม่รวมงานโครงสร้าง พื้น, ฝ้า, ไฟ, แอร์, ระบบประปา

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อบริษัท : บริษัท เฟรชมาร์ท คอนวีเนี่ยนสโตร์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 470, 472 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาวเขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Website : http://www.freshmart.co.th
Tel : 02-948-7261-9
Email : freshmart.sale@gmail.com

5. ชื่อแฟรนไชส์ : 108 shop – ร้อยเแปดช็อป
งบการลงทุนแฟรนไชส์ : 520,000 – 720,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน : ไม่เกิน 3 ปี

ข้อมูลแฟรนไชส์ :  108 ช็อป แฟรนไชส์ร้านแฟมิลี่มาร์ท แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ
รูปแบบการลงทุน :

 1. ขนาดพื้นที่ 1 คูหา ( 30 – 40 ตรม.) ลงทุน 520,000 บาท
 2. ขนาดพื้นที่ 2 คูหา ( 50 – 60 ตรม.) ลงทุน 720,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับเบื้องต้น :

 • ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ มีเพียงค่าบริการดูแลระบบรายเดือนเพียงเล็กน้อย
 • ลงทุนตามค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมด
 • ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าต่างๆ ในระบบค้าปลีก ตามความเหมาะสม โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนำ และดูแลตลอดอายุสัญญา
 • ให้คาแนะนาด้านการออกแบบและตกแต่งทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการจัดเรียงสินค้าภายใน “สถานที่ประกอบธุรกิจ” ตามแบบของร้าน 108 Shop
 • ยินยอมให้ใช้รูปแบบของสี ป้ายสัญลักษณ์ หรือสิ่งซึ่งทาให้แสดงเห็นว่าเป็นการดาเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ “108 Shop Mini Outlet”
 • ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สามารถรับ และส่งข้อมูลด้วยระบบ Online
 • การบริหารและการจัดการ Logistics ที่ทันสมัย
 • การเลือกสรรสินค้าโดยทีมจัดซื้อกลาง
 • การจัดหาสินค้า และบริการอื่นๆ

เงื่อนไข : ผู้ประกอบการต้องมีเงินประกันระบบ และประกันสินค้า จำนวน 100,000บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. เงินประกันได้รับคืนเมื่อยกเลิกสัญญา
 2. เงินประกันเป็นเงินฝากกับบริษัทฯ หรือBG เท่านั้น

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อบริษัท : บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
ที่อยู่ : 631/7 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
Facebook : https://www.facebook.com/108ShopLawson108
Website : http://www.108shops.com
Tel : 02-2912104 – 7 ต่อ 135
Email : anatthapat@hotmail.com และ ngnid416@gmail.com

6. ชื่อแฟรนไชส์ : Lawson108 – สหลอว์สัน 108

ข้อมูลแฟรนไชส์ : ร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น แฟรนไชส์ร้านค้าปลีก แฟรนไชส์ซุปเปอร์มาเก็ต
เงื่อนไข : รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทโดยตรง

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อบริษัท : บริษัท สหลอว์สัน จำกัด
ที่อยู่ : 2170 ชั้น 3 อาคารกรุงเทพ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม 10310
Facebook : https://www.facebook.com/Lawson108
Website : http://www.lawson108.com
Instagram : https://www.instagram.com/lawson108thailand
Email : info@sahalawson.co.th

7. ชื่อแฟรนไชส์ : THAI MINIMART By Sun Store (ไท มินิมาร์ท บาย ซันสโตร์)
งบการลงทุนแฟรนไชส์ : เริ่มต้น 333,999 บาท

ข้อมูลแฟรนไชส์ : แฟรนไชส์ร้านแฟมิลี่มาร์ท แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ซันสโตร์
รูปแบบการลงทุน : บริษัทฯ ลงทุนเอง และการให้สิทธิ์ประกอบการ ผู้ประกอบการที่สนใจในกิจการร้านไทมินิมาร์ท (THAI MINIMART) สามารถที่จะเลือกลงทุนและเป็นเจ้าของร้าน โดยการให้สิทธิ์ประกอบการ

สิ่งที่จะได้รับเบื้องต้น :

 • ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ตลอดสัญญา 10 ปี
 • ไม่เก็บส่วนแบ่งยอดขาย ตลอดสัญญา 10 ปี
 • บริหารการเงินได้เอง
 • จำหน่ายสินค้าผ่านระบบ POS (บาร์โค๊ด)
 • อุปกรณ์ส่วนลงทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุน
 • ทีมงานมืออาชีพทีมีประสบการณ์จริงให้คำปรึกษา และดูแลตลอดสัญญา
 • พร้อมจัดส่งสินค้า และยินดีให้อิสระในการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับเงื่อนไขอื่นที่ดีกว่า
 • การตกแต่งร้านรูปแบบมาตรฐานด้วยวัสดุชั้นดี
 • การตรวจเยี่ยมสาขา , เช็คสต็อค ตลอดสัญญา (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • ให้การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการ และการบริหารงานร้านโดยทีมงานมืออาชีพ

เงื่อนไข : งบประมาณการลงทุนพื้นฐานสำหรับพื้นที่ร้านที่มีขนาด 1 คูหา หมายถึงอาคารที่มีพื้นที่ขาย หน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 10 เมตร ราคา 333,999 บาท (ราคานี้ เพียง 20 สาขา แรก เท่านั้น) โดยผู้ประกอบการจะได้รับอุปกรณ์ และสินค้าสำหรับจัดเรียงหน้าร้าน และความช่วยเหลือในการจัดเรียงสินค้า และอบรมพนักงาน จนพร้อมเปิดให้บริการ ส่วนขนาดพื้นที่ที่น้อย หรือมากกว่า 1 คูหา งบประมาณขึ้นอยู่กับการเจรจา และการวัดพื้นที่ และออกแบบ ภายหลังที่ได้มีการจองคิวเปิดร้าน

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อบริษัท : Sun Store
ที่อยู่ : 219/424 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน 74130
Facebook : https://www.facebook.com/sunstore2002
Line ID : hijack4989
Website : http://www.sunstore2002.com
Tel : 092-147-9990
Email : sunstore2002@hotmailmail.com

8. ชื่อแฟรนไชส์ : JELLY BIRD – เจลลี่เบิร์ด เฮลท์ตี้โซน
งบการลงทุนแฟรนไชส์ : 550,000 – 1,290,000 บาท

ข้อมูลแฟรนไชส์ : แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ แฟรนไชส์ร้านค้าปลีก
รูปแบบการลงทุน :

 • รูปแบบที่ 1 ลงทุน 550,000 บาท
 • รูปแบบที่ 2 ลงทุน 890,000 บาท
 • รูปแบบที่ 3 ลงทุน 1,290,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับเบื้องต้น : อุปกรณ์ตกแต่งร้าน สินค้าภายในร้าน
เงื่อนไข : ราคาและรูปแบบการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อบริษัทโดยตรง

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อบริษัท : JELLY BIRD CO.,LTD.
ที่อยู่ : 741 ซอยพัฒนาการ29 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Website : http://www.jellybird.com
Tel : 02-719-3991

9. ชื่อแฟรนไชส์ : CJ Supermarket – ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 

ข้อมูลแฟรนไชส์ : CJ Supermarket (ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต) ได้ประกอบกิจการค้าปลีกในรูปแบบสมัยใหม่ โดยการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในราคาประหยัดภายใต้ การบริหารงานของ บริษัท พี.เอส.ดี รักษ์ไทย จำกัด ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2548 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2556 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้เติบโตอย่างเร็วรวดโดยจากปี พ.ศ.2548 ได้มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน ทางบริษัทได้มีสาขาเปิดให้บริการแล้วกว่า 300 สาขา ในเขตพื้นที่ 22 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล กาญจนบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร นครปฐม นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี ลพบุรี สิงห์บุรี ซึ่งมีโครงการที่จะขยายสาขาออกไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เงื่อนไข : รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัทโดยตรง

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อบริษัท : บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 5-6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Facebook : https://www.facebook.com/CJsupermarket
Website : https://www.cjexpress.co.th/home
Tel : 0 2235 3146
Email : info@cjexpress.co.th

10. ชื่อแฟรนไชส์ : JC iMart – เจซี ไอมาร์ท
งบการลงทุนแฟรนไชส์ : 35,000 – 180,000 บาท

ข้อมูลแฟรนไชส์ : แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ แฟรนไชส์ร้านค้าปลีก แฟรนไชส์ซุปเปอร์มาเก็ต แฟรนไชส์มินิมาร์ท ร้านขายของชำ
รูปแบบการลงทุน :

 • รูปแบบType A ราคา 180,000 บาท
 • รูปแบบType B ราคา 150,000 บาท
 • รูปแบบType C ราคา 35,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับเบื้องต้น :

 • ได้ผลตอบแทน 2% ของคะแนนในการ ขายสินค้า (PV) ทั้งหมดภายในแต่ละเดือน
 • สามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาขายส่ง เพื่อไปจำหน่ายได้
 • ​โปรโมชั่นส่งเสริมการขายคืนกำไรสูงถึง 50%
 • สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ Wholesale แล้วรับสินค้าที่ JC SHOP ทั่วประเทศ​
 • บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

เงื่อนไข :

 • ไม่มีการเรียกเก็บค่าแฟรนไชส์รายเดือนและรายปี
 • ไม่เก็บส่วนแบ่งยอดขาย ทำให้ผู้ลงทุนสามารถรับรายได้ไปเต็มๆ

ข้อมูลติดต่อแฟรนไชส์
ชื่อบริษัท : JC iMart
ที่อยู่ : 2/1 ซ.สุนทรสิริ ถ.ประชาราษฏ์บำเพ็ญ ​แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320
Facebook : https://www.facebook.com/JCiMartThailand
Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40ffu0842z
Website : https://jc-imart.weebly.com
Tel : 092 753 8976
Email : manawwan66@gmail.com

หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ “แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ” และต้องการลงข้อมูลในหน้านี้ โปรดส่งรายละเอียดที่ smeleader.thailand@gmail.com ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ