รวม “วิธีปลูกกะหล่ำปลี” ช่องทางสร้างอาชีพ ปลูกขายกำไรดี

รวมสูตรอาชีพ “วิธีปลูกกะหล่ำปลี”,  วิธีปลูกกะหล่ำดอก,  วิธีปลูกกะหล่ำปลีในกระถาง,  โดยได้ทำการเลือกวิธีการปลูกกะหล่ำปลี พร้อมเริ่มต้นอาชีพปลูกกะหล่ำปลีขาย เริ่มธุรกิจขายกะหล่ำปลีได้ทันที เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพและอาชีพอิสระ

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีปลูกกะหล่ำปลี” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com

1. ชื่ออาชีพเสริมปลูกกะหล่ำปลี : วิธีปลูกกะหล่ำดอก

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
 • ดิน
 • เมล็ดพันธุ์
 • ฟางหรือหญ้าแห้ง
 • อุปกรณ์ทำสวน

วิธีการปลูกกะหล่ำดอก :

 • ไถดินแปลงเพาะกล้าให้ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร ตากทิ้งไว้ 5-7 วัน แล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกให้ทั่ว
 • หว่านเมล็ดให้กระจายอย่างสม่ำเสมอ หว่านกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรือดินผสมละเอียด หนา0.6-1 เซนติเมตร
 • คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งสะอาดบางๆ รดน้ำให้ชุ่ม เมื่อต้นกล้างอกเริ่มมีใบจริง ถอนแยกต้นที่อ่อนแอและขึ้นเบียดเสียดกันแน่นเกินไปออก ให้มีระยะห่างระหว่างต้น 5-8 เซนติเมตร
 • ช่วงนี้ควรให้ปุ๋ยพวกสารละลายสตาร์ทเตอร์โซลูชั่นแก่ต้นกล้า และหมั่นตรวจดูแลป้องกันโรคแมลงที่เกิด เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 3-4 ใบ อายุได้ประมาณ 30-40 วัน ต้นสูงประมาณ 10-12 เซนติเมตร จึงย้ายกล้าลงแปลงปลูก
 • ก่อนย้ายต้นกล้าให้รดน้ำบนแปลงเพาะกล้าให้ชุ่มแต่ไม่แฉะ ควรย้ายกล้าในวันที่แดดไม่จัด และย้ายในเวลาเย็นหรือช่วงอากาศมืดครึ้ม เพื่อไม่ให้ต้นกล้าคายน้ำมากไปทำให้เหี่ยวตายได้
 • กะหล่ำดอกมี ระบบรากตื้น การเตรียมดินเพียงขุดดินให้ลึก 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ 5-7 วัน
 • เก็บเศษหญ้า เศษวัชพืชออกให้หมด ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วคลุกเคล้าลงไปในดิน พรวนย่อยหน้าดินให้มีขนาดเล็ก ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 40 เซนติเมตร ระหว่างแถว 60 เซนติเมตร กลบดินกดบริเวณโคนต้นให้แน่น
 • คลุมโคนต้นด้วยฟางหรือหญ้าแห้งเพื่อช่วยรักษาความชื้นในดิน รดน้ำให้ชุ่ม ถ้ามีแสงแดดจัดควรหาที่บังแดดให้ อาจใช้ทางมะพร้าวคลุมไว้ 3-5 วัน

การให้น้ำกะหล่ำดอก : ในช่วงแรกไม่ต้องให้น้ำมากนัก เพียงให้ดินมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมอ ถ้าแฉะเกินไปจะเป็นโรคเน่าเละได้ง่าย เมื่อกะหล่ำดอกโตขึ้นก็ให้น้ำมากขึ้นเพราะการระเหยน้ำเกิดเร็วขึ้น โดยให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เวลาเช้าและเย็น อย่าปล่อยให้กะหล่ำดอกขาดน้ำ เพราะจะชะงักการเจริญเติบโตและกระทบกระเทือนต่อการสร้างดอก ทำให้คุณภาพและปริมาณดอกลดลง ในฤดูแล้งควรมีการคลุมดินด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง จะช่วยให้รักษาความชื้นในดินไว้ได้ดี

การใส่ปุ๋ยกะหล่ำดอก : ในระยะแรกควรมีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมซัลเฟตหรือยูเรีย จากนั้นจึงใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 15-15-15 ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่เป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก และครั้งที่ 2 ใส่เมื่อกะหล่ำดอกอายุ ประมาณ 30-40 วันหลังย้ายปลูก โดยโรยใส่ข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ การพรวนดินควรทำในระยะแรกขณะที่วัชพืชยังเล็กอยู่พร้อมกับการกำจัดวัชพืช

เพิ่มเติม :

 • ประโยชน์ของดอกกะหล่ำ และ สรรพคุณของดอกกะหล่ำ ใช้กินเป็นผักมีสารที่สามารถดึงสารก่อมะเร็ง (carcinogen)ออกจากเซล คือ สารซัลโฟราเฟน ทำให้มีการผลิตเอมไซม์-phase II มากขึ้น ซึ่งสามารถไปลดการผลิตเอ็มไซม์-phase I ที่เป็นอันตราย เพราะเอ็มไซม์ชนิดแรกนี้สามารถไปทำอันตรายต่อสารพันธุกรรมภายในเซล พืชในวงศ์นี้รวมไปถึง บร็อคโคลี คะน้า และกะหล่ำต่าง ๆ

ขอขอบคุณวิธีปลูกกะหล่ำดอกจาก bewzy

2. ชื่ออาชีพเสริมปลูกกะหล่ำปลี : วิธีปลูกกะหล่ำปลีในกระถาง

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ดิน
 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
 • เมล็ดพันธุ์
 • กระถาง

วิธีการปลูกกะหล่ำปลีในกระถาง :

 1. การเตรียมดิน นำดินไปตากแดดก่อนประมาณสัก 5-7 วัน หลังจากนั้นเมื่อได้ดินที่เตรียมไว้แล้ว นำไปผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
 2. ขุดหลุมเพื่อเตรียมการปลูก แล้วนำเมล็ดที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไป
 3. พอเข้าช่วง 4-6 สัปดาห์ เมื่อต้นกะหล่ำปลีที่เราปลูกไว้เริ่มเป็นต้นกล้า นำต้นกะหล่ำปลีนั้นย้ายลงในกระถาง
 4. หลังจากนั้นรอเวลาในการเก็บต้นกะหล่ำปลี

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • รดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้ดินชื้นจนเกินไป เพราะอาจจะเป็นทำให้รากเน่าได้ และหมั่นใส่ปุ่ยให้ต้นกะหล่ำปลีเป็นระยะๆ
 • นอกจากนี้ควรดูแล หมั่นพรวนดินและกำจัดพวกวัชพืชเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของต้นกะหล่ำปลี

ขอขอบคุณวิธีปลูกกะหล่ำปลีในกระถางจาก Niichaphat

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีปลูกกะหล่ำปลี” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com
แสดงความคิดเห็น