รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service”
รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service”

รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service” ธุรกิจเงินแสน กำไรคุ้มค่า ครอบคลุม 200 แห่งทั่วไทย

รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service” รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service”
ธุรกิจเงินแสน กำไรคุ้มค่า ครอบคลุม 200 แห่งทั่วไทย

ธุรกิจด้านบริการเกิดขึ้นมากมายหลายประเภท โดยจุดมุ่งหมายคือตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้ตรงจุด เน้นความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาเป็นหลัก “Super S Center Service” ธุรกิจรับชำระเงินและรวบรวมงานไปรษณีย์เข้าด้วยกัน เป็นอีกหนึ่งบริการที่อยู่มายาวนาน เติบโตอย่างต่อเนื่องสวนกระแสเศรษฐกิจด้วยสาขาที่มีอยู่เกือบ 200 แห่งทั่วประเทศ

คุณศุภชัย นิลวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทซุปเปอร์ เอส เซ็นเตอร์ จำกัด เล่าว่า จุดเริ่มต้นธุรกิจบริการรับชำระเงินและงานไปรษณีย์ มาจากความคิดตนเองที่สงสัยว่าทำไมไม่มีใครกล้าทำ กล้าเปิดบริษัทที่เน้นเฉพาะการชำระเงินมาเป็นอาชีพ เพราะทุกครอบครัว ต่างมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต เป็นต้น พอถึงครบกำหนดที่ต้องจ่ายก็ต้องไปที่บริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆเท่านั้น ทำให้เกิดความล่าช้า เสียเวลาในการทำอย่างอื่น เมื่อคิดเช่นนี้ ตนเองจึงเริ่มลงมือเปิดบริการรวบรวมงานไปรษณีย์ ฝากจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ สินเชื่อ จนปัจจุบันสามารถพัฒนาถึงขั้นบริการรับฝากโอนเงินได้ทุกธนาคารแล้ว โดยช่วงแรกได้ทดลองทำเองที่บ้าน

รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service”   รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service”

ต่อมาจึงเปิดเป็นบริษัท โดยใช้ชื่อว่า “Super S Center Service”ที่นอกจากจะให้บริการรับชำระเงิน งานไปรษณีย์แล้ว ยังเป็นต้นแบบงานบริการธุรกรรมออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจธุรกิจ เข้ามาเรียนรู้การทำงานได้อีกด้วย จุดเด่นของทางบริษัท คือ มีงานบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกด้านในเรื่องของการชำระเงินและงานไปรษณีย์ขนส่ง

บริการหลักๆของทางบริษัท มีดังนี้
1.บริการชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่างวดรถ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2.บริการโอนเงินไปยังธนาคารต่าง ๆ
3.บริการรับ-ส่งไปรษณีย์ต่าง ๆ ซึ่งบริการดังกล่าวครอบคลุมการบริการชำระเงินกว่า 500 รายการ โดยเจาะกลุ่มพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านในต่างจังหวัดที่ห่างไกลธนาคารหรือไปรษณีย์

รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service”   รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service”

เมื่อธุรกิจรับชำระเงินและงานไปรษณีย์” ซุปเปอร์เอสฯ” เติบโตอย่างต่อเนื่อง ก้าวมาเป็นผู้นำด้านธุรกรรมออนไลน์ จึงมีผู้สนใจในการลงทุนมากขึ้น มีคนเข้ามาขอติดต่อซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป แต่ทางบริษัทไม่ได้จำหน่ายให้ เพราะธุรกิจนี้นี้ต้องมีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ บริษัทจึงเปิดให้ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจจริงๆเข้ามาเรียนรู้ ลงทุน เติบโตไปพร้อมกัน ทั้งนี้จุดเด่นอีกอย่างของทางบริษัท คือ การบริหารงานแบบครอบครัว เป็นพี่เป็นน้อง ทำให้สาขาและบริษัทแม่มีความใกล้ชิดกัน เมื่อมีปัญหาในธุรกิจสามารถโทรปรึกษาได้ตลอดเวลา เน้นการบริหารงานแบบค่อยเป็นค่อยไป เติบโตไปพร้อมกับสาขา มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกันเป็นระยะๆ เพื่อนำมาพัฒนา แก้ไขให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้หลายสาขาเมื่อประสบความสำเร็จ มีการคืนต้นทุนที่รวดเร็ว ได้จริง ก็เกิดการบอกต่อเพื่อน ญาติ คนรู้จัก ให้มาลงทุนกับทางบริษัทมากขึ้น ส่งผลให้ทางบริษัทแม่สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันธุรกิจรับชำระเงินและงานไปรษณีย์ “ซุปเปอร์เอสฯ” มีสาขาเกือบ 200 แห่งทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีหลายรายที่มีจิตอาสาช่วยเหลือบริษัทแม่อย่างจริงจัง โดยจะดำเนินธุรกิจในนามของตัวแทนบริษัท ซึ่งทางบริษัทแม่จะพัฒนาตัวแทนเหล่านี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจ

รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service”   รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service”

Super S อย่างเป็นทางการ มีอยู่ 4 แห่ง
1.สาขาอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
2.สาขาอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดสงขลา
3.สาขาอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย
4.สาขาอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เงื่อนไขการลงทุนธุรกิจรับชำระเงินและงานไปรษณีย์ “Super S Center Service” มีดังนี้
1.มีเงินทุนในการทำธุรกิจรายละ 89,000 – 350,000 บาท
2. ต่อสัญญาแบบปีต่อปี คิดปีละ 7,500 บาท
3.การแบ่งกำไร ทางสาขาจะได้ส่วนแบ่ง 70% ทางบริษัทได้ส่วนแบ่ง30%

ผู้ที่สนใจธุรกิจรับชำระเงินและงานไปรษณีย์ “Super S Center Service” สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ตามศูนย์ฯทั้ง 4 สาขา รวมถึงสำนักงานใหญ่ บริษัท ซุปเปอร์ เอส เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เรียกว่า สะดวกที่ไหน ไปที่นั่น ได้เลยค่ะ

รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service” รับชำระเงิน งานไปรษณีย์ ธุรกรรมออนไลน์ “Super S Center Service”

ข้อมูลติดต่อธุรกิจรับชำระเงินและงานไปรษณีย์ “Super S Center Service”
ที่อยู่ บริษัท ซุปเปอร์ เอส เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 5/12 ม.ตะวันนา ต.บางกระสอ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี
เปิด จ-ส 08.00-18.00 น.
เบอร์ 02-950-9837  , 088-318-2277 , 087-939-0936 ,086-318-5789 (คุณศุภชัย)
เว็บไซด์ : http://www.paypostservice.com
E-mail supachai_supers@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/supers.co.th

แสดงความคิดเห็น