รายได้ฟรีทีวี ปี 2556-2559 ก่อนและหลังทีวีดิจิตอล

ข้อมูลบริษัทผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ข้อมูลรายได้รวม กำไร ขาดทุน ของบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  www.dbd.go.th
ทีวีระบบดิจิตอล เริ่มออกอากาสเป็นทางการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2557  โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://broadcast.nbtc.go.th/tvwave/tvdigitallic

ขอบคุณข้อมูลจากผู้ใช้พันทิปนาม chiji09