รู้หรือไม่ รีวิวของลูกค้าสามารถสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของคุณได้
image credit : linkedin.com

รู้หรือไม่ ? รีวิวของลูกค้าสามารถสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของคุณได้

รู้หรือไม่ รีวิวของลูกค้าสามารถสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของคุณได้
image credit : linkedin.com

รู้หรือไม่ ? รีวิวของลูกค้าสามารถสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของคุณได้

การสร้างความเชื่อใจและไว้ใจให้กับลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญและมีผลต่อผู้ประกอบการ ธุรกิจจะดำเนินไปด้วยดีเมื่อลูกค้าให้ความเชื่อใจมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้นๆ มีหลายหลายวิธีที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่แบรนด์ หนึ่งในนั้นก็คือ “การรีวิวสินค้าจากลูกค้า” การรีวิวนอกจากจะเป็นการนำเสนอสินค้าไปในตัวแล้ว ส่วนหนึ่งที่แฝงอยู่ในการรีวิวนั้นคือการที่ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและเห็นว่าสินค้านั้นใช้แล้วดีเหมาะสมแก่การแนะนำต่อคนอื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่าการรีวิวของลูกค้าเป็นประโยชน์ในแง่ของการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าอย่างแน่นอน จากการทำผลสำรวจของเว็บไซต์ Trustpilot ร่วมกับบริษัท Econsultancy วิจัยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรีวิสินค้าของลูกค้าว่ามีผลต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง ดังนี้

ตามรายงานดังกล่าว ร้อยละ 79 ของธุรกิจต่างๆเชื่อว่าความคิดเห็นบนโลกออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค และร้อยละ 62 ของผู้บริโภคสินค้าออนไลน์กล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหากว่าได้อ่านรีวิวที่เป็นเชิงบวก

ร้อยละ 54 ของผู้ประกอบการยังคงกลัวว่าการนำเสนอความเห็นในเชิงลบจะทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบต่อธุรกิจ อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจ Infographic ในปีที่ผ่านมา การเขียนรีวิวสินค้าเป็นไปในเชิงบวกถึงร้อยละ 90

นอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการควรตระหนักคือ ร้อยละ 90 ของลูกค้าที่เกิดปัญหาในการซื้อสินค้าจะกลับมาซื้อใหม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และร้อยละ 15 ของผู้บริโภคอยากจะซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการ หากพวกเขาได้เห็นการตอบสนองต่อความคิดเห็นเชิงลบและได้รับการแก้ไขปัญหาจากผู้ประกอบการ

การค้าขายบนโลกออนไลน์สิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรงไปตรงมาของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องตอบสนองต่อลูกค้าและแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เมื่อพบความผิดพลาดต้องรีบหาทางออกและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและไว้วางใจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค
รู้หรือไม่ ? รีวิวของลูกค้าสามารถสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของคุณได้
image credit : trustpilot.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : adweek.com