ร้านค้าปลีก ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ร้านค้าปลีก ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ร้านค้าปลีก ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ร้านค้าปลีก ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ร้านค้าปลีก ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

1.   ต้องทำความเข้าใจลูกค้า
การจะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าคุณจะต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่า กลุ่มลูกค้าของคุณต้องการสินค้า   ประเภทไหน พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเป็นอย่างไร เพื่อจะนำมาปรับปรุงร้านให้มีสินค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ที่สำคัญคือการบริการที่มีต่อลูกค้าต้องเข้าใจลูกค้าแต่ละคน และบริการอย่างเป็นกันเอง

2.  ให้ลูกค้ามีโอกาสเห็นสินค้ามากขึ้น
เพราะการที่ลูกค้าสามารถเห็นสินค้า และเลือกซื้อได้อย่างสะดวก จะช่วยเพิ่มยอดขายให้คุณมากขึ้น ดังนั้นบริเวณที่ลูกค้าผ่านบ่อย หรือที่เรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำ บริเวณนี้จะอยู่ระหว่างทางเข้าร้าน และจุดจ่ายเงิน หากสามารถเพิ่มปริมาณสินค้าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี้ให้มากขึ้น ก็จะทำให้ลูกค้ามีโอกาสเห็นสินค้ามากขึ้น และแน่นอนว่าโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

3.  จัดชั้นวางให้ได้ระยะเหมาะสม และแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าให้ชัดเจน
การจัดระยะห่างของชั้นวางสินค้าต้องให้พอดี อย่างให้แคบเกินไป เพราะจะทำให้ร้านดูแออัด ลูกค้ามองเห็นสินค้าได้ไม่ครบ ส่วนระยะห่างถ้ากว้างเกินไป ทำให้ร้านดูโล่ง มีของขายน้อย และควรแบ่งกลุ่มสินค้าเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน และเลือกลักษณะของชั้นวางให้เหมาะสม เช่นกลุ่มผงซักฟอก และสินค้าทำความสะอาดบ้าน ควรจัดให้อยู่ในชั้นที่ใหญ่ และแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักมากๆ ได้

4.  สร้างบรรยากาศที่ดีภายในร้าน
บรรยากาศที่ดีภายในร้านสามารถสร้างได้ โดยการตกแต่งร้านด้วยรูปภาพ โปสเตอร์ หรือแม้กระทั่งสีของร้าน จะสังเกตุได้ว่าร้านที่ใช้โทนสีอ่อน หรือสีขาว จะช่วยให้ร้านดูสว่าง และสะอาด นอกจากนี้ภายในร้านต้องมีแสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้า แสงไฟต้องไม่ทำให้สีของสินค้าเปลี่ยนไป

5.  บริหารและจัดการซื้อสินค้าเข้าร้านอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการพิจารณาซื้อสินค้าเข้าร้าน ต้องเลือกสินค้าให้หลากหลาย โดยเฉพาะยี่ห้อ หรือตราที่เป้นที่นิยม เลือกขนาดบรรจุเพียง 1 หรือ 2 ขนาด โดยปกติมักเป็นขนาดเล็ก และกลาง เลือกสี กลิ่น รส เฉพาะที่เป็นที่นิยม โดยดูจากความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

 

อ้างอิงจาก : เคเอสเอ็มอีแคร์