ลงขายอาหาร grab food
ลงขายอาหาร grab food

ลงขายอาหาร GrabFood ทำอย่างไร? ดีไหม?

ในปัจจุบันธุรกิจ Food delivery กำลังเป็นที่นิยม ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างปรับตัวเข้ากับแอพพลิเคชั่นเหล่านี้เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าที่มากขึ้น ทำเลจะไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปเมื่อผู้บริโภคสามารถเข้าถึงร้านของคุณได้ด้วยแอพพลิเคชั่น

สิ่งสำคัญที่ทำให้คุณต้องเข้าร่วมกับ GrabFood คือเทรนด์ของการบริโภคที่เปลี่ยนไปผู้บริโภคเลือกที่จะสั่งอาหารอยู่ที่บ้านมากกว่าการออกมากินหน้าร้านด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็ว  เมื่อเทรนด์การบริโภคเปลี่ยนไป  ร้านอาหารจำเป็นต้องเปลี่ยนตามก่อนที่คู่แข่งของคุณจะเข้าแย่งส่วนแบ่งตลาดนี้  และหากคุณสนใจที่จะสมัครร้านค้า grab food นี่คือวิธีการและขั้นตอนการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ GrabFood

ขั้นตอนแรกในลงขายอาหาร grab food
ลงทะเบียนและส่งรายละเอียดที่เว็บไซต์  https://www.grab.com/merchant/food/

ขั้นตอนที่ 2
รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อเซ็นสัญญา

ขั้นตอนที่ 3
เตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

ร้านค้าประเภทนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (โดยวันที่ออกหนังสือรับรองจะต้องไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน นับจาก วันที่มีผลบังคับใช้)
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 3. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในสัญญา มิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงลายมือ หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชำชนของเจ้าของร้าน
 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (หากมี)

ขั้นตอนที่ 4
เมื่อเซ็นสัญญาเรียนร้อยคือขั้นตอนการส่งมอบเมนูอาหารเพื่ออัพโหลดขึ้นหน้าร้านอาหารบนแอพพลิเคชั่น

ขั้นตอนสุดท้าย
เริ่มต้นขายบน GrabFood ได้เลย

เงื่อนไขค่าธรรมเนียม grab food หักกี่เปอร์เซ็น?

 • GrabFood มีการเก็บค่าบริการรายเดือน คิดเป็นเปอร์เซ็นจากยอดขายผ่าน GrabFood เท่านั้น และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าแต่อย่างใด
 • ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นจากยอดขายประมาณ 25-30% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัท

หากไม่มีหน้าร้านสามารถทำงานร่วมกับ GrabFood ได้หรือไม่?

 • คุณสามรถร่วมทำงานกับ GrabFood ได้แม้ไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเอง

เงื่อนไขเกี่ยวกับราคาอาหาร

 • คุณไม่สามารถตั้งราคาสูงกว่าหน้าร้านได้
 • หากต้องการเปลี่ยนแปลงราคาเมนูอาหารสามารถยื่นคำขอไปที่ทาง GrabFood ได้และใช้เวลา 3-7 วันในการปรับเปลี่ยนราคาอาหาร

เงื่อนไขการจ่ายเงินให้กับร้านค้า

 • GrabFood มีการตัดรอบบิลทุกๆ 2 วันและจ่ายเงินให้ร้านค้าในวันที่ 3

สนใจเป็นพาร์ทเนอร์ grabfood  หรือลงขายอาหาร grab food  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.grab.com/merchant/food/

แสดงความคิดเห็น