ลงทุนธุรกิจเครื่องชาร์จ EV Car
ลงทุนธุรกิจเครื่องชาร์จ EV Car

ลงทุนธุรกิจเครื่องชาร์จ EV Car ใช้เงินเท่าไร? คุ้มทุนเมื่อใด?

การลงทุนธุรกิจเครื่องชาร์จ EV Car ในประเทศไทย เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค และมีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนผู้มองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจการให้บริการสถานีประจุไฟฟ้าแก่ยานยนต์ไฟฟ้า

ความสำคัญของการลงทุนธุรกิจเครื่องชาร์จ EV Car ในประเทศไทย

 

– ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมัน และลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

– ประเทศไทยมีเป้าหมายให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนในการใช้งานไม่น้อยกว่า 30% ของยานยนต์ทั้งหมดในปี 2036 และมีแผนการส่งเสริมการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในเขตภูมิภาค ซึ่งเป็นโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน

– อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Charger เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเติมพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีหลายประเภท และมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเร็วในการชาร์จ และประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า

– การลงทุนธุรกิจเครื่องชาร์จ EV Car ในประเทศไทย เป็นการลงทุนที่มีศักยภาพในอนาคต เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และมีความต้องการในการชาร์จไฟฟ้าที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้

โมเดลธุรกิจและวิธีการลงทุนธุรกิจเครื่องชาร์จ EV Car ในประเทศไทย

 

– โมเดลธุรกิจของการลงทุนธุรกิจเครื่องชาร์จ EV Car ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ EV Fleet, EV Charging Zone, คอนโดมิเนียม, และร้านอาหาร/จุดพักรถ/สถานที่ท่องเที่ยว

– EV Fleet เป็นโมเดลธุรกิจที่เหมาะสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีรถขนส่งหรือรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร โดยสามารถติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ในสถานที่ทำงาน และกำหนดสิทธิ์การใช้ไฟผ่านบัตร (RFID) และฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อความมั่นใจในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– EV Charging Zone เป็นโมเดลธุรกิจที่เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้าและอาคารสำนักงาน โดยสามารถออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ประกอบการหรือทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าอื่น ๆ ในสถานที่ รวมถึงการนำบัตรจอดรถ (RFID) มาลงทะเบียนเป็นบัตรสำหรับชาร์จไฟกับรถได้

– คอนโดมิเนียม เป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหาผู้นำรถมาชาร์จไฟส่วนกลาง เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยให้สถานที่ รวมถึงระบบคิดเงินแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือปลั๊กอินไฮบริด เพื่อประโยชน์สำหรับนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม

– ร้านอาหาร/จุดพักรถ/สถานที่ท่องเที่ยว เป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถเพิ่มความน่าสนใจและความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่มีรถยนต์ไฟฟ้า โดยสามารถติดตั้งเครื่องชาร์จ EV และใช้ระบบการคิดเงินเพื่อเป็นรายได้ให้เจ้าของสถานที่ในแบบที่ง่ายและคุ้นเคย

– วิธีการลงทุนธุรกิจเครื่องชาร์จ EV Car ในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของเครื่องชาร์จ EV ที่ต้องการ รวมถึงสถานที่และระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • ศึกษาความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เช่น ประเภท จำนวน และเวลาการใช้งาน
  • เลือกประเภทของเครื่องชาร์จ EV ที่เหมาะสม เช่น AC หรือ DC และความเร็วในการชาร์จ เช่น Slow, Normal, Fast, หรือ Ultra Fast
  • คำนวณต้นทุนการลงทุน รวมถึงค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ค่าบำรุงรักษา และค่าไฟฟ้า
  • วางแผนการดำเนินงาน รวมถึงการขออนุญาต การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดหาบุคลากร
  • ประเมินผลและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน การเพิ่มความน่าสนใจ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

เงินลงทุนโดยประมาณสำหรับการลงทุนเครื่องชาร์จ EV และการคำนวณการคุ้มทุน

 

– เงินลงทุนโดยประมาณสำหรับการลงทุนเครื่องชาร์จ EV ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของเครื่องชาร์จ EV ที่ต้องการ รวมถึงสถานที่และระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน

– ตามผลการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทใช้เงินลงทุนเฉลี่ยประมาณ **2-3 ล้านบาท** ต่อการติดตั้ง AC 1 เครื่อง หรือ DC 1 เครื่อง พร้อมที่จอดรถ

– ตามการประเมินของ Krungthai COMPASS หากผู้ประกอบการสนใจจะลงทุนสถานีชาร์จ EV ขนาดเล็ก จะมีระยะเวลาในการคืนทุนเบื้องต้นที่ **2.3-2.8 ปี** โดยสมมติฐานให้สถานีมีตู้และระบบชาร์จไฟฟ้าแบบธรรมดา (AC charging) 1 เครื่อง และแบบชาร์จเร็ว (DC charging) 1 เครื่อง

– ตามการวิเคราะห์ของ BENY ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสถานีชาร์จเริ่มต้นที่ประมาณ **700,000 บาท** และสามารถไต่ระดับสูงขึ้นได้ ซึ่งบางครั้งก็อาจเพิ่มเป็นสองเท่าของค่าใช้จ่ายจริงของสถานีด้วย ราคาที่คุณจ่ายสำหรับคนทำการติดตั้งอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนและมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด หากสถานที่ที่คุณวางสถานีชาร์จไม่มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ถูกต้อง คุณอาจต้องเพิ่มสายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าที่ดีขึ้นเพื่อรองรับความต้องการพลังงานของเครื่องชาร์จระดับ 3 และอาจกินพลังงาน ส่วนใหญ่ของงบประมาณของคุณ

แสดงความคิดเห็น