โอกาส 3 กลุ่มธุรกิจที่น่าลงทุนในตลาด สปป.ลาว

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่จัดโครงการอบรมและสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้นำเทรนด์ 3 กลุ่มธุรกิจที่น่าลงทุนในตลาด สปป.ลาว จากโครงการสัมมนา “ติวเข้ม…เจาะตลาดลาว” แนะนำแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นไอเดียในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย ที่กำลังตั้งเป้าที่จะทำการค้าร่วมกับ สปป.ลาว มาฝากดังนี้

1. ธุรกิจอุตสาหกรรม : ได้แก่ เครื่องจักรกลการเกษตร รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ความงาม คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ ส่วนประกอบ ของตกแต่งบ้าน โรงแรม ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวภาพด้านพลังงาน ไฟฟ้า และทรัพยากรธรรมชาติ จึงเหมาะแก่การเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมในอนาคต อีกทั้งยังเป็นแหล่งแรงงานราคาถูก ที่เหมาะสำหรับเป็นฐานการผลิตให้แก่ประเทศอื่นๆ

2. ธุรกิจการเกษตร : ได้แก่ อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ยาง ไก่สดแช่แข็ง เนื้อสัตว์ชิ้นส่วนต่างๆ การทำเกษตร Organic ฟาร์มปศุสัตว์ เนื่องจากสินค้าจากไทยยังคงได้รับความนิยมจากประชาชนลาว สินค้าไทยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ประกอบกับความใกล้ชิดที่มีภาษาคล้ายกัน ดังนั้นจึงได้รับความเชื่อถือจนกลายมาเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

3. ธุรกิจบริการ : ได้แก่ สปา โรงแรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และแฟรนไชส์ ออกแบบก่อสร้าง การวางระบบ IT การศึกษา บันเทิง ถ่ายทำภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อู่ซ่อมรถ ล้างรถ และประดับยนต์ ร้านเสริมสวย สถาบันความงาม สถาบันฝึกอบรม ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า บำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคาร เขื่อน ระบบ IT คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เนื่องจากทางด้านภาษานั้นจะมีวัฒนธรรมการสื่อสารที่ค่อนข้างได้เปรียบ ซึ่งเราสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้ล่าม ในจุดนี้เราจึงได้เปรียบประเทศอื่นอย่างมากและมีโอกาสมากกว่าชาติอื่น

นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขามากมาย และมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน รวมถึงแม่น้ำหลักอย่างแม่น้ำโขง ทำให้ลาวมีสภาพที่เหมาะแก่การสร้างเขื่อนพลังน้ำ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง

ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม อันเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์ และยังมีจุดเชื่อมต่อเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับไทย ทำให้ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม CLMV เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในสายตาของนักลงทุน และประเทศมหาอำนาจ

แสดงความคิดเห็น