รวมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
รวมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

รวมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อาหารหมู อาหารไก่ อาหารปลา อื่นๆ

รวมรายชื่อหน่วยงานและสถาบันค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ พัฒนาอาหารหมู  พัฒนาอาหารไก่  พัฒนาอาหารปลา เป็นต้น โดยสถาบันที่ทำการคัดเลือกมาเป็นหน่วยงานของภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจ sme

1.ชื่อสถาบันวิจัยอาหารสัตว์ : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด

ความเชี่ยวชาญ : 

 • การวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำทางเคมี 
 • การวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำ
 • งานวิจัยและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์น้ำจืด
 • งานวิจัยโภชนาการอาหารสัตว์น้ำจืด
 • งานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตว์น้ำจืด

การบริการ :

 • วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำ
 • วิจัยโภชนาการอาหารสัตว์น้ำจืด
 • วิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์น้ำ

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น :

 • ติดต่อผ่านโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
 • เตรียมเอกสารข้อมูลที่ต้องการปรึกษา

ข้อมูลติดต่อสถาบันวิจัยอาหาร

ที่ตั้ง : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด ตึกปลอดประสพ ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กทม.10900
Tel. : 0-2579-9525
Fax. : 0-2562-0513
Website : https://www.fisheries.go.th/

2.ชื่อสถาบันวิจัยอาหารสัตว์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี

ความเชี่ยวชาญ : 

 • สารอาหารของสัตว์น้ำทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
 • คุณค่าทางโภชนาการและข้อจำกัดของวัตถุดิบ
 • สารเติมแต่ง และวิเคราะห์วิจัยสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ 
 • สารสังเคราะห์ที่เติมแต่งในอาหารสัตว์น้ำ
 • พัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำแต่ละชนิด

การบริการ :

 • วิจัยโภชนาการอาหารสัตว์น้ำ
 • เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น :

 • ติดต่อผ่านโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
 • เตรียมเอกสารข้อมูลที่ต้องการปรึกษา
 • เข้าขอรับบริการด้านพืชอาหารสัตว์ ของศูนย์วิจัยฯ ใช้เอกสาร สำเนาบัตร ปชช. 2 ใบ ติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ฯ เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น

ข้อมูลติดต่อสถาบันวิจัยอาหาร

ที่ตั้ง :  41/14 หมู่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
Tel. :  038326512
Fax. : 038312532
Email : Aquafeed_chonburi@yahoo.com
Website : https://www4.fisheries.go.th

3.ชื่อสถาบันวิจัยอาหารสัตว์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี กรมปศุสัตว์

ความเชี่ยวชาญ : 

 • พัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์น้ำแต่ละชนิด
 • เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์

การบริการ :

 • วิจัยโภชนาการอาหารสัตว์น้ำจืด
 • ทดสอบ สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านอาหารสัตว์
 • วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น :

 • ติดต่อผ่านโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
 • เตรียมเอกสารข้อมูลที่ต้องการปรึกษา
 • เข้าขอรับบริการด้านพืชอาหารสัตว์ ของศูนย์วิจัยฯ ใช้เอกสาร สำเนาบัตร ปชช. 2 ใบ ติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ฯ เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น

ข้อมูลติดต่อสถาบันวิจัยอาหาร

ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาว  อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel. : 086-1698161
Email : nssp_spr@dld.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/sarnm.yaya

4.ชื่อสถาบันวิจัยอาหารสัตว์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา

ความเชี่ยวชาญ : 

 • พัฒนาอาหารสัตว์ 
 • อาหารโคนม
 • ปุ๋ยและสารชีวภาพ

การบริการ :

 • ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านอาหารสัตว์
 • วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
 • เทคโนโลยีอาหารสัตว์

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น :

 • ติดต่อผ่านโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
 • เตรียมเอกสารข้อมูลที่ต้องการปรึกษา
 • เข้าขอรับบริการด้านพืชอาหารสัตว์ ของศูนย์วิจัยฯ ใช้เอกสาร สำเนาบัตร ปชช. 2 ใบ ติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ฯ เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น

ข้อมูลติดต่อสถาบันวิจัยอาหาร

ที่ตั้ง : หมู่ 11 ถ.กองวัคซีน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
Tel. : 044-311-612
Email : ncna_nak@dld.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/nakpakchong

5.ชื่อสถาบันวิจัยอาหารสัตว์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ บุรีรัมย์

ความเชี่ยวชาญ : 

 • พัฒนาอาหารสัตว์ 
 • ปุ๋ยและสารชีวภาพ
 • อาหารสัตว์จำพวกหญ้า

การบริการ :

 • ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านอาหารสัตว์
 • วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
 • เทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

ติดต่อสอบถามเบื้องต้น :

 • ติดต่อผ่านโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
 • เตรียมเอกสารข้อมูลที่ต้องการปรึกษา
 • เข้าขอรับบริการด้านพืชอาหารสัตว์ ของศูนย์วิจัยฯ ใช้เอกสาร สำเนาบัตร ปชช. 2 ใบ ติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ฯ เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น

ข้อมูลติดต่อสถาบันวิจัยอาหาร

ที่ตั้ง :  26 หมู่ที่ 4 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
Tel. : 08-9568-9464
Email : nsbr_brr@dld.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/nsbr.brr

แสดงความคิดเห็น