อาชีพเสริม รวม”วิธีการปลูกพริก” ลงทุนครั้งเดียวเก็บขายได้นาน

รวมสูตรอาชีพการเกษตร “วิธีการปลูกพริก”,  วิธีปลูกพริกไทย,  วิธีปลูกพริกในกระถาง,  วิธีปลูกพริกหยวก,  วิธีปลูกพริกหวาน,  วิธีปลูกพริกในกระสอบ,  วิธีปลูกพริกขี้หนู,  วิธีปลูกพริกจินดา,  วิธีปลูกพริกเหลืองและวิธีปลูกพริกช่อจีน  โดยได้ทำการเลือกวิธีการปลูกพริก พร้อมเริ่มต้นอาชีพปลูกพริกขาย เริ่มธุรกิจขายพริกได้ทันที เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพและอาชีพอิสระ

หากคุณมีสูตรอาชีพการเกษตร “วิธีการปลูกพริก” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com

1. ชื่ออาชีพเสริมปลูกพริก : วิธีปลูกพริกไทย

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น : 

 • เมล็ดพันธุ์พริกไทย
 • ปุ๋ยและปุ๋ยหมัก
 • ดิน
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้

วิธีการปลูกพริกไทย :

 1. นำต้นพริกไทยที่เตรียมไว้วางลงในหลุมให้เอียงเข้าหาค้าง ประมาณ 2 ข้อฝังดิน และอีกประมาณ 3 ข้ออยู่เหนือดิน
 2. การให้น้ำช่วงแรก ของการปลูกต้องรดน้ำทุกวัน หรือวันเว้นวันจนกระทั่งต้นตั้งตัวได้ดีแล้วลดการให้น้ำเหลือ 2-3 วันต่อครั้ง
 3. ต้นพริกไทยที่ให้ผลผลิตแล้ว ควรให้น้ำ 3-5 วันต่อครั้ง ขึ้นกับความเหมาะสมและการปลูกพริกไทยนั้นต้องให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอโดยเฉพาะช่วงที่พริกไทยติดผลแล้วจะต้องให้น้ำเป็นประจำทุกวัน ๆ ละครั้ง และควรคลุมโคนด้วยเศษหญ้าหรือฟางข้าว จะช่วยป้องกันการระเหยของน้ำได้ดี

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • ควรปลูกช่วงฤดูฝน

ขอขอบคุณวิธีปลูกพริกไทยจาก แอมเวย์ วิษณุภรณ์

2. ชื่ออาชีพเสริมปลูกพริก : วิธีปลูกพริกในกระถาง

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เม็ดพริก(ที่ต้องการปลูก)
 • กระถางเล็กเพาะต้นกล้าและกระถางใหญ่ปลูกต้นพริก
 • ดินร่วนปนทราย
 • ปุ๋ยสูตรโพแทสเซียมสูงกว่าไนโตรเจน
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้
 • กะละมังหรือถาดพลาสติก
 • น้ำอุ่น

วิธีการปลูกพริกในกระถาง :

 1. เตรียมเมล็ดพริกให้พร้อมก่อนลงปลูก นำพริกพันธุ์ที่จะปลูกไปแช่ในน้ำอุ่นไว้ประมาณ1วันและนำออกมาผึ่งแดดอีกครึ่งวันก่อนแกะเมล็ดพริกออกมาปลูก
 2. เพาะต้นกล้าพริกก่อนปลูกจริง ผสมดินร่วนปนทรายเข้ากับปุ๋ยหมักสูตรโพเทสเซียมสูงกว่าไนโตรเจนลงในกระถางเพาะต้นกล้าพริกขุดหลุมดินในกระถางให้ลึกประมาณ½นิ้วแล้วหย่อนเมล็ดพริกที่เตรียมไว้ลงในหลุมประมาณ3-4เมล็ดกลบดินรดน้ำให้ชุ่มทุกวันพร้อมกับสังเกตว่าดินระบายน้ำได้ดีหรือไม่และที่สำคัญต้องวางกระถางเพาะไว้ในที่ที่มีแดดส่องถึง
 3. ย้ายต้นกล้าลงกระถางใหญ่ เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกสูง6นิ้วขึ้นไปและออกใบให้เห็นให้ถอนต้นกล้าที่อ่อนแอทิ้งไปให้เหลือไว้เฉพาะต้นกล้าที่แข็งแรงเพียง1ต้นหลังจากนั้นก็ทำการย้ายต้นกล้าพริกไปปลูกในกระถางใหญ่ที่มีดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยหมักเช่นเดียวกับขั้นตอนเพาะต้นกล้าพริก
 4. วางกระถางพริกในทำเลที่เหมาะสม พริกเป็นพืชที่ชอบแสงแดดฉะนั้นควรวางกระถางปลูกต้นพริกในที่ที่มีแดดส่องถึงรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าแฉะทุกวันเช้า-เย็นและเมื่อพริกเริ่มติดดอกและออกผลแข็งแรงแล้วให้เปลี่ยนไปรดน้ำแบบวันเว้นวัน

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • รดน้ำให้ชุ่มวันละ2ครั้ง ทั้งเช้าและเย็น สังเกตการระบายน้ำในดินให้ดีอย่าให้มีน้ำขัง วางกระถางให้โดนแดดพรวนดินบ้างเพื่อกำจัดวัชพืชออกไปและหมั่นใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งแต่เลี่ยงการใส่ปุ๋ยใต้โคนต้นพริกโดยตรงเพราะจะทำให้รากเน่าและต้นพริกตายได้

ขอขอบคุณวิธีปลูกพริกในกระถางจาก http://kasetlooktung.blogspot.com

3. ชื่ออาชีพเสริมปลูกพริก : วิธีปลูกพริกหยวก

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดพันธุ์พริกหยวก
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้
 • ปุ๋ยและปุ๋ยหมัก
 • ดิน

วิธีการปลูกพริกหยวก :

 1. การเตรียมแปลงปลูกพริกหยวกให้ยกร่องสูงประมาณ 20 ซม. กว้าง 1 เมตร ความยาวตามต้องการ โดยก่อนจะย้ายต้นกล้ามาปลูกประมาณ 7 วัน
 2. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยหมัก 1-2 ตัน/ไร่ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำพลาสติกใสมาคลุมแปลงปลูกเพื่อช่วยป้องกันวัชพืชและกันความชื้นระเหย
  ต่อจากนั้นก่อนปลูก 1 วันให้เจาะรูพลาสติกและขุดหลุมปลูกโดยให้มีระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวอยู่ที่ 50 ซม.
 3. นำต้นกล้าพริกหยวกมาลงปลูก โดยในการเพาะต้นกล้านั้นให้หาซื้อเมล็ดพันธุ์พริกหยวกมาเพาะลงกระบะที่มีดินร่วนผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเมื่อโรยเมล็ดพันธุ์ไปแล้วให้เอาฟางมาคลุม แล้วรดน้ำเช้า-เย็น
 4. พอมีใบงอกออกมาจากต้นกล้า 1-2 ใบ ให้เอาฟางออก และเมื่อต้นพริกหยวกโตประมาณ 15-20 ซม. หรือมีอายุ 30 วันก็ให้ย้ายลงแปลงปลูกได้

ขอขอบคุณวิธีปลูกพริกหยวกจาก https://www.thaiarcheep.com

4. ชื่ออาชีพเสริมปลูกพริก : วิธีปลูกพริกหวาน

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดพันธุ์พริกหวาน
 • กระบะดินผสมสำเร็จรูป
 • กระถางต้นไม้
 • ดิน

วิธีการปลูกพริกหวาน :

 1. นำเมล็ดพริกหวานไปหว่านลงในกระบะดินผสมสำเร็จรูปทั่วไป วางไว้ในร่ม(อย่าให้โดนแสงแดดโดยตรง) พรมน้ำให้ชุ่ม เช้า-เย็น สักไม่กี่วัน ก็จะงอกเป็นกล้าอ่อนขึ้นมา
 2. เมื่อกล้าสูงพอสมควรแล้ว (ประมาณ 4 ใบ) ก็แยกลงในกระถางใบเล็กที่เตรียมไว้ ต้นละกระถาง จนเกือบหมดกล้าอ่อน ตั้งไว้บนชั้นที่เตรียมไว้ หรือที่อื่นที่เหมาะสมก็ได้
 3. ควรให้น้ำด้วยความระมัดระวัง เช่น ใช้น้ำประปา ที่ได้รองไว้ในภาชนะที่ตั้งทิ้งไว้นานแล้ว (ไม่ควรใช้น้ำประปาที่เพิ่งออกมาจากก๊อกน้ำโดยตรง ซึ่งอาจมีคลอรีนสูง)
 4. ใส่กาน้ำหยอดลงที่ขอบกระถางแต่ละกระถาง อย่าให้ต้นกระเทือน และใช้ฉีดน้ำพรมใบให้ชุ่มชื่น และหมั่นสังเกตตรวจตราความผิดปกติต่างๆ เช่น โดนแสงแดดหรือไม่ มีโรคแมลงมารบกวนหรือไม่ น้ำแฉะเกินไปหรือไม่เป็นอันเสร็จ

ขอขอบคุณวิธีปลูกพริกหวานจาก http://oknation.nationtv.tv

5. ชื่ออาชีพเสริมปลูกพริก : วิธีปลูกพริกในกระสอบ

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดพันธุ์พริก(ที่ต้องการเพาะ)
 • ดิน
 • ปุ๋ยคอก
 • กระสอบ
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้

วิธีการปลูกพริกในกระสอบ :

 1. นำดินผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 ลงไปในกระสอบปุ๋ยประมาณครึ่งกระสอบ
 2. น้ำกล้าพริกที่เพาะไว้ในถาดหลุมมาปลูกลงในกระสอบ กระสอบละ1ตัน
 3. วางกระสอบเรียงเป็นแถวยาว หมั่นรดน้ำเช้าเย็นและดูแลโรคและแมลงศัตรูพืช จนกว่าพริกจะเติบโตและให้ผลผลิตก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้

หมายเหตุ :

 • ดินที่ปลูกไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรค แต่สามารถนำไปปลูกพืชชนิดอื่นได้และกระสอบเอากลับมาใช้ได้อีกครั้ง

ขอขอบคุณวิธีปลูกพริกในกระสอบจาก พิเชษ ด้วงชู

6. ชื่ออาชีพเสริมปลูกพริก : วิธีปลูกพริกขี้หนู

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู
 • ดิน
 • ปุ๋ย
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้

วิธีการปลูกพริกขี้หนู :

 1. ใช้เมล็ดพริก หยอดเมล็ดโดยตรงในหลุม หลุมละ 3-5 เมล็ด นิยมปลูกในแปลงขนาดใหญ่ และ ไม่มีแรงงานเพียงพอในการย้ายต้นกล้า
 2. เพาะเมล็ดพริก ให้งอกแล้วนำไปปลูกในหลุม กลบด้วยดินบาง ๆ วิธีเพาะคือ นำเมล็ดพันธุ์แช่น้ำ แล้วเอาผ้า ชุบน้ำหมาด ๆ ห่อ ทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอกแล้วนำไปปลูก
 3. เพาะเมล็ดในแปลงเพาะก่อนการปลูกพริก เพาะกล้าใส่ปุ๋ย 15-15-15 ปริมาณ 100 กรัมต่อตารางเมตร คลุกดินลึกประมาณ 5-8 นิ้ว ใช้ฟูราดานในการเพาะ และเมื่อหว่านเมล็ดแล้วประมาณ 10 วัน เมล็ดเริ่มงอก ถ้ามีต้นหนาแน่น ให้ถอนแยกหลังจากที่ใบจริงคลี่เต็มที่แล้ว 2-3 วัน เมื่อกล้าอายุได้ 18 วัน รดด้วยปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตละลายน้ำ อัตราส่วน 1 กรัมต่อ น้ำ 200 ซีซี. แล้วรดน้ำตามทันที การเพาะโดยวิธีเพาะโดยเมล็ดธรรมดาที่ยังไม่งอกวิธีนี้ควรคลุกยาป้องกันกำจัด เชื้อราที่อาจติดมากับเมล็ดก่อนนำเมล็ดไปเพาะได้แก่ ออไธไซด์ และในแปลงเพาะควรจะรดด้วยไดโฟลาแทน 80 หรือไดเทน เอ็ม 45 เพื่อป้องกันโรคเน่า

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • การดูแลต้นพริก เราควรที่จะรดน้ำเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงที่ต้นอ่อนและช่วงเวลาออกดอกในช่วยเวลาอื่นหรือฝนตกชุกก็งดให้น้ำได้

ขอขอบคุณวิธีปลูกพริกขี้หนูจาก http://www.vigotech.co.th

7. ชื่ออาชีพเสริมปลูกพริก : วิธีปลูกพริกจินดา

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดพันธุ์พริกจินดา
 • ดิน
 • ปุ๋ยคอกวัว
 • ปุ๋ย
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้

วิธีการปลูกพริกจินดา :

 1. การเตรียมแปลงดินปลูกให้ทำการไถตากดินทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน จากนั้นใช้ปุ๋ยคอกวัวโรยไว้ให้ทั่วพื้นที่ แล้วทำการไถกลบ จากนั้นเมื่อฝนตกก็ทำการไถแปรดินไว้ ส่วนการเตรียมดินปลูกในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝน ต้องเลือกพื้นที่ ที่สามารถระบายน้ำได้ดี
 2. การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการเพาะกล้าก่อนเพาะกล้า ควรนำเมล็ดพันธุ์แช่น้ำไว้ 1 คืน แล้วใช้ผ้าขาวบางห่อเมล็ดเก็บไว้ในที่ชุ่มชื้น 2-3 วัน จึงนำไปเพาะในแปลงหรือกระบะเพาะต่อไป เมื่อต้นกล้าพริกอายุ 30 วัน หรือมีใบจริงประมาณ 5 ใบ ให้ย้ายกล้าพริกลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้โดยใช้ระยะการปลูก
 3. การปลูกระยะการปลูกพริก ระหว่างแถวห่างกัน 70 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 50 เซนติเมตร แล้วทำการวางระยะลงปลูกได้เลย แต่ละจุดให้นำไม้เสียบลง 1 หลุมต่อกล้าพริก 3 ต้น
 4. การให้น้ำพริกเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอในช่วงแรกของการเจริญเติบโต ซึ่งดินควรมีความชุ่มชื้นพอดีอย่าให้เปียกหรือแฉะเกินไป เพราะจะทำให้ต้นพริกเหี่ยวตายได้ ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตควรลดการให้น้ำ เพื่อพริกจะได้มีคุณภาพที่ดี ผลผลิตงาม และสีของผลก็จะสวยส่วนกรณีดินแห้งเกินไป และไม่อาจให้น้ำได้ก็ควรใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว เปลือกถั่ว เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น
 5. การใส่ปุ๋ยพริกเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลค่อนข้างยาวนาน ปุ๋ยที่ใช้ควรเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ เช่น ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ควรใส่ในอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อเป็นการช่วยเสริมการเจริญเติบโตของพริก นอกจากนี้ควรฉีดพ่นน้ำหมักทางใบในแปลงพริกบ้าง เพื่อป้องกันแมลง หนอน และเพลี้ย โดยใช้สูตรน้ำหมักป้องกันศัตรูพริก คือ ใช้ใบสะเดา 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำ 1 ลิตรแล้วทำการขยี้ใบสะเดา และแช่ทิ้งไว้ 1 คืน ก็สามารถนำไปใช้ได้ โดยกรองเอาน้ำหมักสะเดาในอัตราการ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นแปลงพริก ในช่วงเวลาเย็น
 6. พริกจะออกดอกหลังจากย้ายปลูกแล้วประมาณ 60-70 วัน และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลสุกได้เมื่อพริกมีอายุประมาณ 90-100 วัน ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกทุก ๆ 5-7 วันหรือเดือนละ 5-6 รุ่นถ้ามีการบำรุงรักษาดีและให้น้ำอย่างเพียงพอ

ขอขอบคุณวิธีปลูกพริกจินดาจาก กฤติยา กริดเชิด

8. ชื่ออาชีพเสริมปลูกพริก : วิธีปลูกพริกเหลือง

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดพันธุ์พริกเหลือง
 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์
 • สารคาร์โบฟูราน
 • อุปกรณ์ทำต้นไม้

วิธีการปลูกพริกเหลือง :

 1. แบบแถวระยะปลูกระหว่างแถว 1 เมตร ระยะระหว่างต้น 50 ซม. โดยก่อนจะย้ายกล้าลงปลูกให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม หลุมละ 2-3 กำมือ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตราประมาณ 1 ช้อนชา/หลุม และสารคาร์โบฟูราน อัตราหลุมละ 0.2 – 0.5 กรัม คลุกเคล้าไปพร้อมกับปุ๋ยเคมี
 2. เมื่อต้นพริกเริ่มติดเม็ดให้คอยฉีดยาป้องกันเพลี้ยไฟ โรคใบยอดหงิก ฉีดยาเดือนละครั้ง
 3. ใส่ในช่วงที่ต้นพริกมีอายุต้นได้ประมาณ 3 เดือน นับจากเริ่มเพาะกล้า เมื่อต้นพริกติดผลควรหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ย
 4. ให้น้ำวันเว้นวัน เพราะพริกเหลืองเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำมากๆ จึงต้องควบคุมปริมาณการให้น้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

ขอขอบคุณวิธีปลูกพริกเหลืองจาก คนไทยหัวใจเกษตร

9. ชื่ออาชีพเสริมปลูกพริก : วิธีปลูกพริกช่อจีน

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดพันธุ์พริกช่อจีน
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้
 • ดิน
 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
 • แกลบหรือฟาง

วิธีการปลูกพริกช่อจีน :

 1. เริ่มจากการปลูกในกระบะเพาะ โดยอาจใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยคอก (อัตราส่วน 1:1) แล้วใช้แกลบหรือฟางข้าวกลบทับบางๆ ก่อนรดน้ำให้ชุ่ม เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 25 – 30 วัน จึงย้ายไปปลูกในแปลงเพาะ
 2. การเตรียมแปลงเพาะ ให้ขุดหน้าดินลึกประมาณ 15 – 20 ซ.ม. กว้าง 1 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่
 3. จากนั้นให้ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้ากับดิน และปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกัน
 4. ขุดหลุมปลูก โดยเว้นระยะห่างระหว่างต้น 30 ซ.ม. และระหว่างแถว 70 – 80ซ.ม. นำต้นกล้าลงหลุมปลูก หลุมละ 1 ต้น จากนั้น รดน้ำตามให้ชุ่ม

ขอขอบคุณวิธีปลูกพริกช่อจีนจาก http://www.premiumseedshop.com

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีการปลูกพริก” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com