วิธีการเขียนแผนธุรกิจ How To Write A Business Plan
Image credit: Pixabay

วิธีการเขียนแผนธุรกิจ “How To Write A Business Plan”

วิธีการเขียนแผนธุรกิจ How To Write A Business Plan
Image credit: Pixabay

วิธีการเขียนแผนธุรกิจ “How To Write A Business Plan”

การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ทว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน หากคุณมีการเตรียมการและวางแผนธุรกิจมาอย่างดิบดี และนี่เป็นข้อมูลตัวอย่างของการเริ่มต้นเขียนแผนการทำธุรกิจ สำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลประกอบการวางแผนทำธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจมีหัวข้อการเขียนดังต่อไปนี้

บทสรุปผู้บริหาร

ภายในโครงร่างโดยรวมของแผนธุรกิจ บทคัดย่อควรจะบอกผู้อ่านถึงสิ่งที่คุณต้องการนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก ระบุอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ธุรกิจของคุณกำลังมองหา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

คำอธิบายธุรกิจมักจะเริ่มต้นด้วยคำอธิบายสั้นๆของธุรกิจ อธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มในปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในอนาคตของธุรกิจ นอกจากนี้คุณยังควรให้ข้อมูลในตลาดต่างๆในธุรกิจ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์หรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์การลงทุนเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ตลาดอย่างพิถีพิถัน ซึ่งการวิเคราะห์ตลาดนี้กลายเป็นสิ่งที่บังคับให้ผู้ประกอบการเกิดความคุ้นเคยกับทุกแง่มุมของการตลาดเพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมาย และบริษัทสามารถกำหนดส่วนแบ่งของยอดขาย

การวิเคราะห์การแข่งขัน

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์การแข่งขันคือการตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งที่อยู่ในตลาด กลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณมีความได้เปรียบ ปัญหาและอุปสรรคสามารถได้รับการแก้ไข พัฒนา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อธุรกิจของคุณเข้าสู่การแข่งขันในตลาด

การออกแบบและแผนพัฒนา

วัตถุประสงค์ของการออกแบบและแผนการพัฒนาคือ การให้นักลงทุนได้ทราบถึงรายละเอียดของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆ แผนขั้นตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการทำการตลาดของบริษัทตัวเอง รวมทั้งการสร้างแผนงบประมาณในการพัฒนาที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายได้ตามกรอบที่วางไว้

การดำเนินงานและการบริหารจัดการ

การดำเนินงานและการวางแผนการจัดการถูกออกแบบมาเพื่ออธิบายเพียงวิธีการทำงานของธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐาน แผนการดำเนินงานจะเน้นทัศนะขององค์กร เช่น ความรับผิดชอบต่างๆของทีมผู้บริหาร งานที่ได้รับมอบหมายให้แต่ละฝ่ายภายในบริษัท และความต้องการเงินทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจเป็นต้น

ปัจจัยทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินมักจะอยู่ด้านหลังของแผนธุรกิจเสมอ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันมีความสำคัญน้อยกว่าแนวคิดทางธุรกิจและทีมผู้บริหาร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.entrepreneur.com

แสดงความคิดเห็น