รวม”วิธีปลูกกล้วย” อาชีพเสริมเกษตรกร สร้างเงินแสน

รวมสูตรอาชีพ “วิธีปลูกกล้วย”,  ปลูกกล้วยหอมทอง,  ปลูกกล้วยน้ำว้า,  ปลูกกล้วยกลับหัว,  ปลูกกล้วยไข่และปลูกกล้วยพัด  โดยได้ทำการเลือกวิธีการปลูกกล้วย พร้อมเริ่มต้นอาชีพปลูกกล้วยขาย เริ่มธุรกิจขายกล้วยได้ทันที เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพและอาชีพอิสระ

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีปลูกกล้วย” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com

1. ชื่ออาชีพเสริมปลูกกล้วย : ปลูกกล้วยหอมทอง

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ต้นพันธุ์กล้วย
 • ดิน
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้
 • ปุ๋ย
 • เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
 • อุปกรณ์รดน้ำ

วิธีการปลูกกล้วยหอมทอง :

 1. หน่อพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรอยู่ในระยะที่เรียกว่า หน่อใบดาบ มีใบแคบ 2-3 ใบ มีความยาวหน่อ 60-120 เซนติเมตร ควรเป็นหน่อที่สมบูรณ์ ไม่มีรอยโรคหรือแมลงกัดกิน
 2. เตรียมดิน หากเป็นพื้นที่ที่ปลูกครั้งแรกให้ไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร พร้อมกำจัดวัชพืช และตากดินทิ้งไว้ประมาณ 7–10 วัน หลังจากนั้น หว่านโรยด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2–4 ตัน/ไร่ แล้วไถพรวนดินอีกรอบ หากเป็นพื้นที่เดิมให้หว่านโรยด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยได้เลย แล้วไถพรวนดินกลบ
 3. ทำการขุดหลุมปลูกให้ลึก กว้าง และยาว ประมาณ 45-50 เซนติเมตร มีระยะห่างระหว่างหลุมที่ 2.50×2.50 เมตร ซึ่งจะได้ประมาณ 500 หลุม/ไร่ เมื่อเตรียมหลุมเสร็จให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 5 กิโลกรัม/หลุม และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัม/หลุม พร้อมเกลี่ยดินผสม โดยให้ระดับดินสูงขึ้นจนเหลือความลึกของหลุมประมาณ 15-30 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความสูงของต้นพันธุ์
 4. ให้ตั้งหน่อพันธุ์บริเวณตรงกลางหลุม โดยให้หันรอยแผลของหน่อไปในทิศตะวันตก เพราะเครือกล้วยจะแทงออก และห้อยไปในทิศตรงกันข้ามกับรอยแผลที่ตัดจากต้นแม่ ทั้งนี้ ให้หันหน่อพันธุ์ทุกหลุมในทิศเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการจัดการ
 5. เมื่อวางหน่อพันธุ์แล้วจึงค่อยเกลี่ยดินกลบ โดยให้ดินกลบส่วนเหง้าสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตร แล้ววางฟางข้าวปิดรอบโคนต้น

วิธีการให้น้ำกล้วยหอมทอง :

 1. ในฤดูฝนไม่จำเป็นต้องให้น้ำหากฝนตกสม่ำเสมอ แต่หากฝนทิ้งช่วงจนหน้าดินแห้ง ควรสูบน้ำเข้าแปลงเป็นระยะ และในหน้าแล้งจำเป็นต้องสูบน้ำเข้าแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยสูบน้ำเป็นประจำเมื่อหน้าดินที่ระดับ 5-10 เซนติเมตร เริ่มแห้ง

วิธีการใส่ปุ๋ยกล้วยหอมทอง :
ปุ๋ยคอก :

 1. ให้ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก อัตราการใส่ปุ๋ย 3 – 5 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง หรือ ปุ๋ยเคมี อัตราการใส่ปุ๋ย 1 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง โดยใส่ปุ๋ยหลังปลูก 1 เดือน และครั้งที่ 2 ในเดือนที่5 หลังปลูก หรือในช่วงก่อนกล้วยใกล้ออกปลี 2-3 เดือน

ปุ๋ยเคมี :

 1. ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 หลังจากปลูก 1 และ 3 เดือน ตามลำดับ สูตรปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 150-250 กรัม/ต้น
 2. ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 หลังจากปลูก 5 และ 7 เดือน สูตรปุ๋ย 12-12-24 อัตรา 150-250 กรัม/ต้น

วิธีการการเก็บผลผลิต :

 1. กล้วยหอม หลังจากการปลูกแล้วประมาณ 10-11 เดือน จะเริ่มเก็บเครือได้ โดยมีระยะหลังปลูกถึงแทงปลี 7-8 เดือน และหลังจากแทงปลีจนเก็บเครือได้ 70-80 วัน โดย 1 เครือ จะมีหวีประมาณ 6 –10 หวี และ 1 หวี มีประมาณ 10 – 16 ผล หรือมากกว่า หากดินมีความสมบูรณ์
 2. หลังจากตัดปลี ประมาณ 70-80 วัน จะเริ่มเก็บเครือหรือผลได้ ทั้งนี้ หากเป็นการส่งจำหน่าย จำเป็นต้องเก็บก่อนผลสุกหรือผลเหลือง ประมาณ 3 วัน ซึ่งเวลานิยมเก็บในช่วงเช้าตรู่

ขอขอบคุณปลูกกล้วยหอมทองจาก puechkaset.com

2. ชื่ออาชีพเสริมปลูกกล้วย : ปลูกกล้วยน้ำว้า

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ต้นพันธุ์กล้วย
 • ดิน
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้
 • ปุ๋ย
 • เครื่องฉีดพ่นสารเคมี

วิธีการปลูกกล้วยน้ำว้า :

 1. ทำการเลือกต้นพันธุ์โดยในที่นี้ขอเสนอให้เลือกต้นพันธุ์จากการเพาะเนื้อเยื่อ จะทำให้กล้วยปลอดโรค และออกลูกได้พร้อมกัน
 2. ทำการเตรียมดิน โดยการไถด้วยผานสามตากดินประมาณหนึ่งเดือน และไถแปรด้วยผานห้าอีกทีตากดินทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือน
 3. กำหนดระยะและขนาดหลุมปลูก โดยระยะที่เหมาะสมคือ 4×4 เมตร และควรขุดหลุม 50x50x50 เซ็นติเมตร เพราะรัศมีของรากกล้วยจะหากินไม่เกิน 50 เซ็นติเมตร การขุดหลุมขนาดนี้จะทำให้รากกล้วยหากินได้ไกลขึ้น และความลึกของหลุมจะแก้ปัญหาการขึ้นโคนหรือโคนลอย โดยการปลูกครั้งหนึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ 4-5 ปีเลยทีเดียว ถ้าขุดหลุมขนาดเล็กและตื้นกว่านี้ จะให้ผลผลิตแค่ปีสองปีก็ต้องรื้อปลูกใหม่
 4. ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกผสมดินประมาณหลุมละ 2 กิโลกรัม รองหนาขึ้นมาประมาณ 30 เซ็นติเมตร แล้วจึงปลูกต้นกล้วยและกลบบริเวณโคนต้นให้แน่น ทำแอ่งดินรอบต้นเพื่อเก็บน้ำรักษาความชื้นของดิน และควรรองก้นหลุมด้วยฟูราดานป้องกันหนอนกอกล้วยประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อหลุม
 5. ปลูกเสร็จให้น้ำตามทันทีให้ชุ่มชื้นพอเพียง ไม่เช่นนั้นต้นจะเหี่ยวเฉา ใบแห้งและยุบตัว บางต้นตาย บางต้นแตกต้นใหม่ขึ้นแทนทำให้อายุต้นไม่สม่ำเสมอกัน
 6. ในระยะเดือนแรกต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และดินต้องชุ่มชื้นเพียงพอ เป็นเดือนที่ต้องเอาใจใส่อย่างมาก หากเป็นการให้น้ำแบบฝอยหรือมินิสปริงเกลอร์ จะทำให้ต้นตั้งตัวได้เร็ว สามารถสร้างใบและลำต้นใหม่ได้ดี โอกาสรอดสูงกว่าการลากสายยางรดน้ำ และเริ่มให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 100-150 กรัม ต่อต้น หลังปลูกได้ 1 เดือน และเดือนที่ 2 ส่วนเดือนที่ 3 ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทน
 7. เดือนที่ 2 และ 3 ต้นกล้วยจะมีต้นและใบใหม่ทั้งหมด ปัญหาคือหญ้าขึ้นคลุมต้น ต้องถากหญ้าบริเวณโคนต้นออกให้หมด
 8. เดือนที่ 4 การเจริญเติบโตเร็วมาก ทั้งความสูงและรอบวงต้นใกล้เคียงปลูกจากหน่อพันธุ์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดต้นปลูกเริ่มแรก ถ้าสูง 15 เซนติเมตร ขึ้นไป จะโตทันกัน ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้นรอดตายทั้งหมด การดูแลทำเช่นเดียวกับการปลูกด้วยหน่อ โดยให้ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 100-150 กรัม ต่อต้นในเดือนที่ 4 และ 5 ส่วนเดือนที่ 6 ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทนและงดใส่ปุ๋ยจนกว่าจะแทงปลี ถึงจะใส่ปุ๋ยเคมีอีกครั้ง จนกระทั่งหลังเก็บเกี่ยวถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยในรอบใหม่
 9. ในช่วง 1-6 เดือนหลังปลูกให้ปาดหน่อที่โผล่ออกมาทิ้งไปพอหลังจากอายุ 6 เดือน ให้ไว้หน่อที่ 1 พอหน่อที่ 1 อายุ 3 เดือน ให้ไว้หน่อที่ 2 หลังจากนั้นทุกๆ 3 เดือน ให้ไว้หน่อที่ 3 และ 4, 5 ตาม โดยหน่อที่ขึ้นมาในช่วงที่ไม่ได้กำหนดให้ปาดทิ้งทั้งหมด ปรากฏว่า เมื่อจะไว้หน่อที่ 5 ต้นแม่ก็สามารถเก็บเกี่ยวเครือกล้วยได้แล้ว ฉะนั้นจะกลายว่ากอนั้นมีต้นกล้วย 4 ต้น ที่อายุห่างกัน 3 เดือน โดยมีหน่อที่ 1 ที่อายุห่าง 6 เดือน ดังนั้น เมื่อใช้ระบบนี้ต่อไปหลายๆ ปีจะทำให้กล้วยน้ำว้าในแปลงมีอายุห่าง 3 เดือน

ขอขอบคุณวิธีปลูกกล้วยน้ำว้าจาก farmfriend.blogspot.com

3. ชื่ออาชีพเสริมปลูกกล้วย : ปลูกกล้วยกลับหัว

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • หน่อเก่า
 • จอบ เสียม
 • ปุ๋ย
 • ดิน
 • เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
 • อุปกรณ์รดน้ำ

วิธีการปลูกกล้วยกลับหัว :

 1. ขุดหลุมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร ลึก 80 เซนติเมตร เพื่อเตรียมเป็นหลุมปลูกกล้วยด้วยหน่อเก่า(ต้นที่ให้เครือแล้ว)
 2. นำเศษหญ้า เศษฟาง หรือ ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูก โดยต้องรองให้มีความสูงขึ้นมาประมาณ 10 เซนติเมตร
 3. คัดเลือกเหง้ากล้วยที่เหมาะสม โดยจะเป็นเหง้ากล้วยที่ให้ผลผลิตแล้วหรือเหง้ากล้วยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 8-10 นิ้ว ก็ให้ผลดี
 4. ตัดเหง้ากล้วยจากรากขึ้นไปยาวประมาณ 20 นิ้ว เพื่อใช้ปลูกกล้วยแบบตอเก่าไม่เน่าทิ้ง ในหลุมปลูกที่เตรียมไว้
 5. นำเหง้ากล้วยที่ตัดได้ขนาด 20 นิ้ว ไปตั้งลงตรงกลางหลุมปลูก โดยเอายอดปักลงดิน แล้วให้ส่วนที่เป็นเหง้าอยู่ด้านบน
 6. โรยปุ๋ยคอกลงไปในหลุมอีกครั้งหนึ่ง โดยให้มีความสูงประมาณครึ่งหลุม(หลุมที่วางเหง้ากล้วยลงไปแล้ว)
 7. ขุดดินกลบทับให้มิดหลุม รดน้ำให้ชุ่มทันที ดูแลรดน้ำวันละ 1 ครั้ง
 8. ประมาณ 20-30 วัน กล้วยจะเริ่มแตกหน่อให้เห็น และเจริญเติบโตได้ตามปกติ อายุประมาณ 1 ปี กล้วยจะให้ผลผลิต

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • สภาพดินที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วยทุกประเภท นั้นไม่มีความแตกต่างกัน แต่จะได้ผลดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีน้ำท่วมขังหรือดินที่อยู่ในระดับเหนือน้ำ ถ้าเป็นดินใหม่ไม่เคยเพาะปลูกพืชชนิดใดมาก่อนจะทำให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น
 • สามารถปลูกกล้วยได้ทุกฤดูกาล ถ้าปลูกในหน้าฝนไม่จำเป็นต้องรดน้ำ และควรปลูกก่อนฝนมาจะทำให้พืชมีความอดทนและตั้งตัวได้เร็ว
 • ศัตรูที่สำคัญคือ วัว ควาย เพราะจะมาคอยทำลายกัดกินยอดกล้วยและใบกล้วยให้ได้รับความเสียหายได้

ขอขอบคุณวิธีปลูกกล้วยกลับหัวจาก rakbankerd.com

4. ชื่ออาชีพเสริมปลูกกล้วย : ปลูกกล้วยไข่

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ต้นพันธุ์กล้วย
 • จอบ เสียม
 • เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
 • อุปกรณ์รดน้ำ
 • มีด

วิธีการปลูกกล้วยไข่ :

 1. เตรียมดิน โดยใช้รถไถผาน 7 ไถ ทำลายหญ้า ทิ้งไว้ 10 วัน ครั้งที่ 2 ใช้รถไถผาน 3 ไถ เพื่อปรับหน้าดินให้พร้อมปลูก ทิ้งไว้อีก 10 วัน เพื่อให้แสงแดดฆ่าเชื้อโรคในดิน ในช่วงการไถ ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าลงไปในดินพร้อมกัน
 2. เตรียมหน่อกล้วยสำหรับปลูกหน่อที่ดีให้ผลผลิตสูงจะต้องเป็นหน่อ “หูกวาง” ที่มีความสูง 50 เซนติเมตร มีใบ 2 – 3 ใบ ใบจะแคบยังไม่คลี่ออกเต็มที่คล้ายกับหูกวาง ก่อนปลูกให้ใช้ยาฟูราดาน 3 ช้อนแกง ปุ๋ยเกล็ด 2 ช้อนแกง ยาเร่งราก 1 ช้อนแกง ผสมน้ำ 50 ลิตร ละลายให้เข้ากัน แล้วเอาหน่อกล้วยจุ่มลงไปก่อนนำไปปลูก
 3. ปลูกกล้วย โดยพูนดินขึ้นมากลบโคนต้น 1 คืบ หรือขุดหลุมปลูกกว้างและลึก 1 ศอก ระยะปลูก 1 x 1 วา พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 400 ต้น จากนั้นรดน้ำ 5 วัน/ครั้ง ประมาณ 1 เดือน จะเริ่มแตกยอดอ่อน ซึ่งยาฟูราดานจะเริ่มหมดฤทธิ์พอดี
 4. การใส่ปุ๋ย ครั้งแรกเมื่อกล้วยอายุ 15 วัน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0 อัตราครึ่งกำมือ/ต้น ครั้งที่ 2 เมื่อกล้วยอายุ 1 เดือน ใส่สูตร 15-15-15 อัตรา 1 กำมือ/ต้น ครั้งที่ 3 และ 4 ใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันและอัตราเท่ากัน ระยะห่างครั้งละ 1 เดือน ครั้งที่ 5 และ 6 เปลี่ยนเป็นสูตร 20-0-0 ผสมกับสูตร 15-15-15ในอัตราส่วนเท่ากัน ใส่ 1 กำมือ/ต้น ห่างกันอีกครั้งละ 1 เดือน เมื่อกล้วยไข่อายุ 7 เดือนครึ่ง จะเริ่มออกปลี ช่วงนี้จะใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตร 15 – 3 – 15 อัตรา 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดเข้าไปบริเวณก้านของปลี เพื่อให้ปุ๋ยเข้าไปตามกาบกล้วย
 5. ระยะที่กล้วยเริ่มเจริญเติบโต จะเริ่มมีหน่อแทงออกมา ต้องใช้มีดตัดเพื่อไม่ให้แย่งอาหารจากต้นแม่ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง และตัดแต่งใบกล้วยเหลือไว้ 10 ใบต่อต้น เมื่อหัวปลีออกมาได้ 10 วัน ให้ตัดหัวปลีออก จากนั้นอีก 45 – 50 วัน กล้วยจะเริ่มแก่จึงตัดเครือลงมาเพื่อขายส่งให้ลูกค้า ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลูกค้ามารับซื้อถึงที่แล้วนำไปตัดขายเป็นหวีต่อไป
 6. การปลูกกล้วยไข่ 1 ครั้ง เก็บผลผลิตได้ประมาณ 3 ปี กล้วยปีที่ 2 ผลผลิตจะดีที่สุด ดังนั้นจึงควรใช้หน่อกล้วยที่อายุไล่เลี่ยกัน กันไว้กอละ 1 หน่อ การดูแลรักษาก็จะเหมือนกันทั้งหมด แต่การใส่ปุ๋ยจะน้อยลงกว่าปีแรก

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • เพื่อเป็นการประหยัด และลดต้นทุน ควรจะผลิตปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้มะม่วงสุก หอยเชอรี่ หญ้าขนและกากน้ำตาลหรือโมลาส  หมักไว้ 3 เดือน แล้วกรองเอากากออก นำน้ำปุ๋ยที่ได้ 3 ช้อนแกง ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10 – 15 วัน

ขอขอบคุณวิธีปลูกกล้วยไข่จาก nanagarden.com

5. ชื่ออาชีพเสริมปลูกกล้วย : ปลูกกล้วยพัด

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดกล้วยพัด
 • จอบ เสียม
 • ปุ๋ย
 • ดิน
 • อุปกรณ์รดน้ำ

วิธีการปลูกกล้วยพัด :

 1. แช่เมล็ดในน้ำอุณหภูมิปกติ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
 2. แล้วนำเมล็ดมาแช่ในน้ำอุ่นอีก ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นการกระตุ้นการงอก
 3. นำเมล็ดลงในวัสดุเพาะ กลบหน้าเมล็ดบางๆ แล้วรดน้ำให้ชุ่ม
 4. นำไปวางในที่ร่มรำไร หรือที่ร่มที่มีแสงแดดส่องถึง
 5. จากนั้นคอยดูแลความชื้นอยู่เสมอ ประมาณ 3 -4 สัปดาห์เมล็ดจะเริ่มงอก

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • กล้วยพัดสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และหน่อหรือเหง้า สามารถปลูกในดินทรายหรือดินเหนียว ที่มีการระบายน้ำ และมีความชื้นพอสมควร อาจใส่ปุ๋ยบ้างเดือนละครั้ง (18-18-18)

ขอขอบคุณวิธีปลูกกล้วยพัดจาก niceicebeam

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีปลูกกล้วย” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com