รวม”วิธีการปลูกดอกดาวเรือง” อาชีพที่น่าสนใจ ลงทุนน้อย

รวมสูตรอาชีพ “วิธีการปลูกดอกดาวเรือง”,  วิธีปลูกดอกดาวเรืองในกระถาง,  วิธีปลูกดาวเรืองอเมริกัน,  วิธีปลูกดาวเรืองฝรั่งเศสและวิธีปลูกดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม   โดยได้ทำการเลือกวิธีการปลูกดอกดาวเรือง พร้อมเริ่มต้นอาชีพปลูกดอกดาวเรืองขาย เริ่มธุรกิจขายดอกดาวเรืองได้ทันที เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพและอาชีพอิสระ

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีการปลูกดอกดาวเรือง” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com

 

1. ชื่ออาชีพเสริมปลูกดอกดาวเรือง : วิธีปลูกดอกดาวเรืองในกระถาง

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • กระถางต้นไม้
 • ดิน
 • ต้นกล้า(ดาวเรือง)
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้

วิธีการปลูกดอกดาวเรืองในกระถาง :

 1. เตรียมกระถางใส่ดินลงไป และรดน้ำให้ดินชุ่มชื่นทิ้งไว้ 1 คืน
 2. นำต้นกล้าที่มีอายุ 7-10 วัน ( นับจากวันเพาะเมล็ด ) โดยแยกต้นกล้าให้มีดินหุ้มติดรากมาด้วย เพื่อป้องกันรากกระทบกระเทือน นำมาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม
 3. รดน้ำดาวเรืองอย่างต่อเนื่อง โดยสัปดาห์แรกควรรดน้ำทั้งเช้าและเย็น จากนั้นสัปดาห์ต่อๆไป รดน้ำเช้า หรือเย็นอย่างเดียวก็ได้
 4. เมื่อดาวเรืองอายุ 15-25 วัน ใส่ปุ๋ยลงไป และก็รอเวลาให้ต้นดาวเรืองออกดอก ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกราว 55-60 วัน ดอกจะบานราว 3 สัปดาห์

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • ก่อนการตัดดอก ประมาณ 2-3 วัน ควรใช้น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 15 ลิตร ฉีดไปที่ใบและก้าน เพื่อช่วยให้ก้านดอกดาวเรืองมีความแข็งแรงขึ้น และเมื่อถึงกำหนดตัดดอกควรตัดให้ชิดโคนกิ่งให้มากที่สุดจะทำให้ได้ก้านดอกมีขนาดยาว

ขอขอบคุณวิธีปลูกดอกดาวเรืองในกระถางจาก suphan.biz

2. ชื่ออาชีพเสริมปลูกดอกดาวเรือง : วิธีปลูกดาวเรืองอเมริกัน

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เตรียมพื้นที่
 • ดิน
 • ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
 • ต้นกล้า(ดาวเรือง)
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้

วิธีการปลูกดาวเรืองอเมริกัน :

 1. ไถเตรียมดิน หว่านปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไป ประมาณ 1 ตัน/ไร่ ยกร่องแปลงปลูกกว้าง 1 เมตร รดน้ำแปลงไว้ล่วงหน้า 1 วัน
 2. ขุดหลุมกว้าง 15 เซนติเมตร แปลงละ 3 แถว ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยทริบเบิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟส หรือสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนชา รองก้นหลุม แล้วเกลี่ยดินข้างหลุมมากลบปุ๋ยเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้รากดาวเรืองสัมผัสปุ๋ยโดยตรง
 3. นำต้นกล้าที่มีอายุ 7-10 วัน ( นับจากวันเพาะเมล็ด ) โดยแยกต้นกล้าให้มีวัสดุเพาะ หรือดินหุ้มติดรากมาด้วย เพื่อป้องกันรากกระทบกระเทือน นำมาปลูกในแต่ละหลุมที่เตรียมไว้ รดน้ำให้ชุ่ม
 4. หลังจากนั้น ต้องรดน้ำเช้า-เย็น ประมาณ 7 วัน ซึ่งต้นกล้า จะตั้งตัวได้ดี แล้วจึงรดน้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้า ในช่วงที่ดอกดาวเรืองเริ่มบานไม่ควรรดน้ำให้โดนดอก เพื่อป้องกันดอกเป็นโรค
 5. เมื่อดาวเรืองอายุ 15 และ 25 วัน ควรใส่ปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อน : ต้น เมื่ออายุ 35 และ 45 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ในอัตราเดียวกัน โดยวิธีฝังลงในดินตื้นๆ ประมาณ ? นิ้ว ห่างโคนต้น 6 นิ้ว แล้วรดน้ำให้ชุ่มทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ย
 6. ช่วงดาวเรืองอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะที่ต้นมีใบจริงขนาดใหญ่ ประมาณ 4 คู่ และส่วนยอดมีใบเล็กๆ 1-2 คู่ จะต้องปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งข้าง โดยใช้มือซ้ายจับคู่ใบบนสุดที่จะเหลือไว้ แล้วใช้มือขวาดึงส่วนยอดลงทางด้านข้างจนหลุดออกมา หลังจากนั้น 5-7 วันตาข้างจะเริ่มแตกและเจริญเป็นกิ่งใหม่ ซึ่งจะติดตุ่มดอกทั้งที่ตายอดปลายกิ่งและตาข้าง
 7. หลังจากปลูก 40-45 วันในแต่ละกิ่ง เมื่อดอกยอดมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวโพดดอกข้างมีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ต้องรีบปลิดดอกข้างออกให้หมดภายใน 2-3 วัน คงเหลือดอกยอดไว้ดอกเดียว เพื่อให้ดอกมีขนาดใหญ่
 8. หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน ( อายุ 60-65 วัน ) ก็ตัดดอกไปจำหน่ายได้ ซึ่งจะได้ประมาณ 10-12 ดอก/ต้น

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • การให้น้ำ ควรให้น้ำวันละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้ดินชุ่มชื้น และในช่วงที่ดอกเริ่มบานไม่ควรรดน้ำโดนดอก เพราะจะทำให้ดอกที่ผลิบานนั้นมีคุณภาพไม่ดี และเป็นโรคได้ง่าย
 • การให้ปุ๋ย ดาวเรืองเป็นพืชอายุสั้น อายุการเจริญเติบโตเพียง 60-65 วัน ถึงตัดดอกขาย จึงควรใส่ปุ๋ยตามช่วงการเจริญเติบโต
 • การเด็ดยอด เป็นการเพิ่มผลผลิตที่ดีสำหรับผู้ที่ปลูกจำหน่าย โดยเด็ดส่วนยอดออกให้เหลือใบจริงติดไว้กับต้นเพียง 4 คู่ หรือ 8 ใบ เพื่อให้มีการแตกกิ่งข้างพร้อมๆกัน 8 กิ่ง

ขอขอบคุณวิธีปลูกดาวเรืองอเมริกันจาก gpimlada.appspot.com

3. ชื่ออาชีพเสริมปลูกดอกดาวเรือง : วิธีปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดดาวเรือง
 • ถาดหลุม
 • ดิน
 • หนังสือพิมพ์
 • กระบอกฉีดน้ำ
 • ช้อนพรวนดิน
 • ตะเกียบ
 • ดินปุ๋ย
 • ถุงเพาะชำ

วิธีการวิธีปลูกดาวเรืองฝรั่งเศส :

 1. ขั้นตอนแรกให้เริ่มจากเทดินลงไปในถาดหลุม ต่อมาให้ใช้ช้อนพรวนเกลี่ยให้ดินลงหลุมจนครบ แต่อย่าอัดดินจนแน่น ให้เอากระดาษหนังสือพิมพ์วางคลุมดินให้มิด จากนั้นค่อยรดน้ำทีหลัง เพื่อกันไม่ให้ดินชื้นจนเกินไป
 2. นำเมล็ดดาวเรืองมาปักลงบนดิน เพียงแค่ปักส่วนที่เป็นสีดำ ให้จมมิดลงไปในดินเมื่อปักเมล็ดเสร็จแล้ว หลังจากนั้นใช้กระบอกฉีดน้ำ ฉีดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นกล้าอีกครั้ง แต่อย่าให้ชุ่มจนเกินไป นำกระดาษหนังสือพิมพ์ มาปิดถาดเพาะเอาไว้ เป็นเวลา 3 – 5 วัน
 3. ย้ายต้นกล้าลงปลูกโดยขั้นตอนแรกพับถุงกะขนาดให้พอดีกับต้นกล้าที่จะใส่ เพื่อความสะดวกในการรดน้ำ
 4. ขั้นตอนต่อไปให้พับถุงเพาะชำให้เหลือขนาดพอดีเพราะถ้าพับสูงไปอาจจะไปบดบังแสงจนต้นกล้าล้มป่วยเอาได้ พอได้ถุงแล้ว ก็ตักดินใส่เข้าไป ตบๆ เล็กน้อย ให้ดินแน่นขึ้นเสร็จแล้วก็ใช้ตะเกียบปักลงไปตรงกลางแล้ววนไปเรื่อยๆ จนเป็นรู แต่ต้องไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป
 5. จากนั้นย้ายต้นกล้า จับตรงใบเลี้ยง ห้ามจับลำต้นเด็ดขาด เดี๋ยวจะทำให้ต้นกล้า ไม่แข็งแรง ใช้ตะเกียบช่วยขุดดินอย่างเบามือ และระวังเผลอไปโดนรากต้นกล้า
 6. รีบนำต้นกล้ามาใส่ลงในถุงดินที่เตรียมไว้ แต่ในระหว่างที่หยอดต้นกล้าลงดิน ก็พยายามอย่าให้ดินเปื้อนโดนบริเวณใบ เนื่องจากในดินอาจมีเชื้อแบคทีเรียผสมปนอยู่ จนใบอาจเน่าตายได้ จากนั้นก็กลบดินและรดน้ำให้เรียบร้อย

ขอขอบคุณวิธีปลูกดาวเรืองฝรั่งเศสจาก รอบรั้วชายคา

4. ชื่ออาชีพเสริมปลูกดอกดาวเรือง : วิธีปลูกดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
 • ขุยมะพร้าว
 • ทราย
 • ขี้เถ้าแกลบ
 • ดิน
 • ปุ๋ย
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้

วิธีการปลูกดาวเรืองพันธุ์ลูกผสม :

 1. เริ่มจากนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะในตะกร้าเพาะ วัสดุเพาะใช้ ขุยมะพร้าว ทราย และขี้เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน 1:1:1 โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 1 เมล็ด/หลุม นำวางใต้ตาข่ายพรางแสง 70-80% รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-บ่าย
 2. เมื่อต้นกล้าแข็งแรง มีใบจริงคู่แรกเริ่มพัฒนาแล้ว จึงให้รับแสงแดดเต็มที่และเมื่อต้นกล้ามีใบจริง 4-6 ใบ อายุนับจากวันเพาะเมล็ดประมาณ 15-20 วัน ก็ย้ายต้นกล้าไปปลูกได้ในช่วงเย็น การย้ายต้นกล้าควรมีวัสดุเพาะชำติดต้นกล้าด้วย
 3. ปลูกประดับแปลง ใช้เป็นไม้ตัดดอก ด้วยการขุดหลุมลึก 4-5 เซนติเมตร หลุมละ 1 ต้น ระหว่างต้น ระหว่างแถวใช้ระยะปลูก 30-40 X 30-40 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนชา
 4. จากนั้นดูแลด้วยการรดน้ำ ช่วงย้ายปลูกประมาณ 7 วัน ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จนต้นดาวเรืองฟื้นตัว
  หลังจากนั้นให้น้ำประมาณวันละครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศ แต่ต้องไม่แฉะเกินไปและไม่มีน้ำท่วมขังเพราะอาจทำให้เกิดโรครากเน่าได้
 5. การใส่ปุ๋ย หลังจากย้ายปลูกได้ 5-7 วัน ให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ 15-0-0 อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะ./น้ำ 20 ลิตร รดบนดินบริเวณโคนต้น โดยใส่ติดต่อกัน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 7-10 วัน และใส่อีกครั้งระยะกลบโคน เมื่อดาวเรืองมีอายุ 20-25 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราส่วน 1 ช้อนชา/ต้น เมื่อดาวเรืองอายุได้ 35 และ 45 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 โรยตรงทรงพุ่ม พร้อมพรวนดิน กลบโคนต้น กำจัดวัชพืช

ข้อควรระวัง :

 • การป้องกันกำจัดศัตรูดาวเรืองในส่วนของแมลง เกษตรกรควรระวัง เพลี้ยไฟ จะระบาดมากในช่วงแล้ง การป้องกันกำจัดใช้สารชีวภาพ ราขาว “บิวเวอร์เรีย” หนอนผีเสื้อ จะเข้าทำลายในขณะดอกเริ่มบาน การป้องกันกำจัดใช้สารชีวภาพบีที (บาซิลลัสทูริงเจนซิส) สำหรับโรคที่สำคัญที่พบทั่วไปได้แก่ โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา มักจะเกิดกับดาวเรืองที่โตเต็มที่ดอกกำลังจะบาน การป้องกันกำจัดโดยถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย และใช้สารชีวภาพ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

ขอขอบคุณวิธีปลูกดาวเรืองพันธุ์ลูกผสมจาก technologychaoban.com

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีการปลูกดอกดาวเรือง” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com
แสดงความคิดเห็น