ทําอาชีพเสริมอะไรดี ? รวม”วิธีปลูกมะนาว” ผลผลิตเกษตรราคาสูง

รวมสูตรอาชีพเกษตร “วิธีปลูกมะนาว”,  วิธีปลูกมะนาวลงดิน,  วิธีปลูกมะนาวในกระถาง,  วิธีปลูกมะนาวในตะกร้าเข่งและวิธีปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์  โดยได้ทำการเลือกวิธีการปลูกมะนาว พร้อมเริ่มต้นอาชีพปลูกมะนาวขาย เริ่มธุรกิจขายมะนาวได้ทันที เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพและอาชีพอิสระ

หากคุณมีสูตรอาชีพเกษตร “วิธีปลูกมะนาว” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com

1. ชื่ออาชีพเสริมปลูกมะนาว : วิธีปลูกมะนาวลงดิน

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • กิ่งพันธุ์มะนาวตอน
 • มูลสัตว์ หรือ ปุ๋ยเคมี
 • ดิน

วิธีการการเตรียมกิ่งพันธุ์ :

 1. หลังจากนำมาเพราะลงถุงดำประมาณ 20 วัน โดยใช้ถุงดำขนาด 4×9 นิ้ว ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุในการเพาะเนื่องจากจะทำให้ระบบราก อวบใหญ่ ไม่เป็นฝอยเหมือนใช้ดิน หากรากเดินได้สวยเมื่อนำไปปลูกระบบรากสามารถหาอาหารได้เป็นอย่างดี ดังนั้นมะนาวจะตั้งตัวได้เร็วมาก

วิธีการปลูกมะนาวลงดิน :

 1. ในการปลูกนั้นจะใช้ระยะห่าง 5×5 หรือ 6×6 ก็ได้ เมื่อได้ตำแหน่งที่จะปลูกแล้วให้ทำการขุดหลุมเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 50×50 เซนติเมตร
 2. รองก้นหลุมด้วยมูลสัตว์เช่น มูลวัว ตากแห้ง หรือหากหาไม่ได้ก็ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 หรือ 25-7-7 โรยรองก้นหลุมบางๆระมาณครึ่งกำมือ
 3. จากนั้นฉีกถุงดำออกมาแล้ว ทำการวางต้นมะนาวลงไปในหลุมพร้อมทั้งใช้มือแผ่รากที่อยู่บริเวณด้านข้างให้กระจายตัวออก แล้วทำการโกยดินกลบและทำการกดให้บริเวณรอบๆโคนนั้นให้แน่ จากนั้นใช้ไม้กลมปักเพื่อมัดต้นมะนาวไม่ให้โยกเยกเมื่อลมพัด

ขอขอบคุณวิธีการปลูกมะนาวลงดินจาก manowpan.com

2. ชื่ออาชีพเสริมปลูกมะนาว : วิธีปลูกมะนาวในกระถาง

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • ดินสำหรับปลูก(ดินร่วนผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก) ในอัตราส่วน 1:2 และผสมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ
 • กระถางขนาด 40 เซนติเมตร มีรูระบายน้ำด้านก้นกระถาง
 • กิ่งมะนาวตอน
 • อิฐมอญ

วิธีการปลูกมะนาวในกระถาง :

 1. ขั้นตอนแรกโดยการจัดเรียงอิฐวาง โดยให้มีรูช่องว่างตรงกลาง เพื่อเป็นฐานตั้งกระถาง
 2. จากนั้นนำกระถางมาวางลงบนอิฐ ที่ตั้งกระถางเพื่อปลูกมะนาวนั้นควรให้มีแดดส่องถึง
 3. นำกิ่งมะนาวลงปลูกโดยการแกะถุงหุ้มรากมะนาวแล้วค่อยๆทำหลุมเล็กๆปักมะนาวลงไปอย่างเบามือ
 4. กลบดินให้อยู่ส่วนเหนือลำต้นมาประมาณ 5 เซนติเมตร จะเป็นขนาดหลุมที่เหมาะสมในการปลูกมะนาว
 5. โดยดินที่อยู่ในกระถางให้อยู่ต่ำกว่าขอบกระถางประมาณ 15-20 เซนติเมตร นำฟางข้าวมากลบคุมดินไว้เพื่อักษาความชื้อแล้วรดน้ำตามปกติ

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • ในระยะแรกของการปลูกให้รดน้ำวันละครั้ง และเมื่อมะนาวเริ่มแข็งแรงตั้งต้นได้ค่อยเปลี่ยนเป็นรดน้ำวันเว้นวัน
 • การใส่ปุ๋ย 15-15-15 ให้ใส่ประมาณ 2 ช้อน เดือน/ครั้ง หรืออาจผสมปุ๋ยกับน้ำแล้วรดบริเวณโคนต้นก็ได้เมื่อมีกิ่งที่งอกยาวเกินไปที่ยาวเกินไปให้ทำการตัดแต่งกิ่งเป็นพุ่ม หากมีทรงพุ่มขนาดใหญ่มากให้ทำการใช้ไม้ไผ่มายึด 4 มุมในกระถาง และใช้เชือกหรือไม้ไผ่ขึงไว้รอบๆบริเวณทรงพุ่ม

ขอขอบคุณวิธีการปลูกมะนาวในกระถางจาก naykhaotom

3. ชื่ออาชีพเสริมปลูกมะนาว : วิธีปลูกมะนาวในตะกร้าเข่ง

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • กิ่งพันธ์มะนาว
 • ดิน
 • ขุยมะพร้าว
 • เปลือกถั่วเขียว
 • ปุ๋ยคอก
 • เข่งพลาสติก
 • จอบ
 • ถังรดน้ำ
 • ไม้ค้ำยัน
 • เชือก

วิธีการปลูกมะนาวในตะกร้าเข่ง :

 1. ผสมดิน โดยใช้อัตราส่วนผสม 3 : 1 : 1 : 1 คือ ดินปลูก 3 ส่วน , ขุยมะพร้าว 1 ส่วน , ปุ๋ยคอกหมัก 1 ส่วน เปลือกถั่วเขียว 1 ส่วน นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนำใส่เข่ง โดยให้เราใส่ดินที่ผสมแล้วให้ได้ประมาณ 3 ส่วน 4 ของเข่ง
 2. นำกิ่งพันธ์มะนาวที่เตรียมไว้ใส่ลงในเข่ง จัดให้อยู่ในตำแหน่งกลางเข่ง แล้วใส่ไม้ค้ำ ผูกค้ำกิ่งมะนาวกับไม้ค้ำให้เรียบร้อย เพื่อให้ต้นมะนาวได้รูป ในระหว่างที่นำต้นมะนาวลงเข่งพยายามจัดแต่งต้นมะนาวให้ตรง ไม่ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
 3. นำดินส่วนที่เหลือ ใส่ให้เต็มเข่ง แล้วพยายามกดให้แน่นพอประมาณ แล้วใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ประมาณหยิบมือเดียว แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • ปุ๋ยคอกที่ใช้ควรหมักไว้อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ก๊าซในมูลสัตว์หมดจะได้ไม่ทำให้ระบบรากมีปัญหา

ขอขอบคุณวิธีการปลูกมะนาวในตะกร้าเข่งจาก นายศุภกิจ จันทร์พุ่ม

4. ชื่ออาชีพเสริมปลูกมะนาว : วิธีปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • บ่อซีเมนต์
 • ดิน
 • กิ่งพันธุ์มะนาวตอน
 • ไม้ไผ่ และเชือกฟาง

วิธีการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ :

 1. จัดวางฝาปิดบ่อซีเมนต์ในระยะห่างระหว่างแถว และระหว่างต้นในระยะ 2-4 x 2-4 เมตร พร้อมนำบ่อซีเมนต์วางทับด้านบน 1 ไร่ จะได้ประมาณ 100-400 ต้น ตามระยะที่ใช้
 2. นำดินที่ผสมแล้วใส่ในกระถาง ให้ระดับดินต่ำกว่าขอบบ่อประมาณ 10 เซนติเมตร ให้ใส่ดินประมาณ 2 ใน 3 ของบ่อ แล้วนำต้นมะนาวลงบ่อ แล้วจึงใส่ดินกลบทีหลังหรืออาจใส่ดินให้ได้ระดับก่อนค่อยขุดหลุมปลูกทีหลังก็ได้ โดยนำถุงพลาสติกหรือกระถางออกก่อนปลูกทุกครั้ง หลังจากนั้นกลบหน้าดินใหแน่นพอประมาณ พร้อมนำวัสดุอินทรีย์โรยกลบปากบ่อ เช่น แกลบ ขี้เถ้า ขุยมะพร้าว เศษใบไม้ ปุ๋ยหมัก และมูลโค เป็นต้น ทั้งนี้ ให้หลีกเลี่ยงการใส่ขี้เถ้าจำนวนมาก เนื่องจากขี้เถ้ามีสารอนินทรีย์ที่เป็นแร่มาก เมื่อละลายน้ำจะให้กรด อาจทำให้รากมะนาว และต้นมะนาวเหี่ยวตายได้ หรือดินมีสภาพเป็นกรดมาก
 3. สำหรับต้นมะนาวขนาดเล็กให้ใช้ไม้ไผ่ปักข้างลำต้น พร้อมผูกเชือกรั้งให้ลำต้นตรง ส่วนต้นมะนาวขนาดใหญ่ไม่ต้องรั้งต้นด้วยไม้ก็ได้ หากแต่ต้นมีกิ่งสาขาแผ่กว้างให้ใช้ไม้ไผ่ปักค้ำทั้ง 4 ด้าน
 4. เมื่อปลูกเสร็จให้รดน้ำให้ชุ่ม โดยสังเกตน้ำที่ซึมออกบนฝารองด้านล่าง และนำฟางข้าว แกลบหรือเศษใบไม้มากลบบริเวณโคนต้น และปากบ่อทั้งหมด เพื่อรักษาความชุ่มชื้นหน้าดิน

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • การให้น้ำ หากปลูกไม่กี่ต้นก็สามารถให้น้ำด้วยการตักรด แต่หากปลูกหลายต้นหรือเพื่อการค้าอาจติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อให้น้ำง่ายและสะดวกกว่า โดยระยะแรกจะให้ทุกวันและเมื่อต้นมะนาวตั้งตัวได้แล้วจะให้วันเว้นวันก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพหน้าดิน และสภาพอากาศ
 • การใส่ปุ๋ย ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1-2 กำมือ ทุกๆ 3-4 เดือน/ครั้ง หรืออาจผสมกับน้ำรดบริเวณโคนต้นก็ได้ ทั้งนี้ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยเคมี ให้ใส่เฉพาะในช่วงบังคับการออกดอกหรือระยะออกดอกติดผลเท่านั้น ส่วนปุ๋ยคอกให้ใส่ 1 ถังเล็ก ทุกๆ 3 เดือน และให้ดีควรรดน้ำร่วมกับการละลายปุ๋ยคอกร่วมด้วย

ขอขอบคุณวิธีการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์จาก puechkaset.com

หากคุณมีสูตรอาชีพเกษตร “วิธีการปลูกมะนาว” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com