กะหล่ำดอก
กะหล่ำดอก

วิธีปลูก ”กะหล่ำดอก” พร้อมแนวทางการขาย ช่องทางสร้างอาชีพ

กะหล่ำดอกเป็นพืชผักที่ปลูกง่าย โตเร็ว และเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ทำให้เป็นพืชที่น่าสนใจในการปลูกเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ วันนี้เรามีเคล็ดลับ “วิธีปลูก กะหล่ำดอก” มาฝากกัน พร้อมแนะนำช่องทางการขายและการคำนวณต้นทุน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพที่มั่นคงจากการปลูก กะหล่ำดอก

ขั้นตอน วิธีปลูก กะหล่ำดอก มีดังนี้
1. เตรียมดินปลูก ควรเป็นดินร่วนซุย มีการระบายน้ำดี ไถพรวนดินลึกประมาณ 30 ซม. ตากดินไว้ 7-10 วัน
2. เตรียมแปลงปลูก ควรมีขนาดกว้าง 1-1.2 เมตร ยาวตามความเหมาะสม ยกแปลงสูง 15-20 ซม.
3. คลุมแปลงด้วยพลาสติกดำ เจาะรูปลูกเป็นแถวห่างกัน 50-60 ซม. ระยะห่างระหว่างต้น 40-50 ซม.
4. รดน้ำแปลงปลูกให้ชุ่มก่อนปลูก 1-2 วัน เพื่อให้ดินอุ้มน้ำได้ดีก่อน
5. ปลูก กะหล่ำดอก โดยนำต้นกล้าอายุ 25-30 วันหลังเพาะมาปลูก กลบโคนต้นให้แน่นและรดน้ำทันที
6. หลังปลูกให้รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ระวังอย่าให้ขาดน้ำซึ่งจะทำให้ดอกแตก
7. ควรให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ทุก 10-15 วัน เพื่อช่วยให้ต้นโตเร็วและป้องกันโรค
8. พ่นสารชีวภัณฑ์ p71 กำจัดแมลงศัตรูพืชทุก 5-7 วัน ระวังอย่าให้โดนดอก
9. เก็บเกี่ยว กะหล่ำดอก ได้เมื่ออายุประมาณ 45-60 วัน โดยใช้มีดคมตัดชิดโคนลำต้น

ต้นทุนและผลกำไรเบื้องต้น:
หาก ปลูก กะหล่ำดอก 1 ไร่ จำนวนประมาณ 2,800-3,000 ต้น จะมีต้นทุนประมาณ 10,000-12,000 บาท ผลผลิตเฉลี่ย 1.5 ตันต่อไร่ ราคาขายส่งกิโลกรัมละ 30-40 บาท จะมีรายได้ 45,000-60,000 บาท กำไรประมาณ 35,000-48,000 บาท

ช่องทางและวิธีการขายสร้างรายได้:
– ขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลางหรือส่งตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง
– ขายปลีกผ่านตลาดนัด ตลาดสด ในชุมชน
– ขายตรงให้ผู้บริโภคในหมู่บ้าน ชุมชน หรือผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เพจ Facebook
– แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กะหล่ำดองญี่ปุ่น และขายในราคาที่สูงขึ้น
– เข้าร่วมโครงการรับซื้อผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ เช่น สหกรณ์

การปลูก กะหล่ำดอก สามารถสร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกรได้ หากเรียนรู้ วิธีปลูก กะหล่ำดอก ที่ถูกต้องและมีการวางแผนการผลิตและการตลาดที่ดี ก็จะสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนี้ได้ไม่ยากครับ

แสดงความคิดเห็น