ผักกาดหอม
ผักกาดหอม

วิธีปลูก “ผักกาดหอม” พร้อมแนวทางการขาย อาชีพเสริมทำเงินง่ายๆ

ผักกาดหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่าย โตเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาด หากคุณกำลังมองหาอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ดี การปลูกผักกาดหอมเพื่อจำหน่ายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ วันนี้เรามี “วิธีปลูก ผักกาดหอม” มาฝากกัน พร้อมแนวทางการขายเพื่อสร้างรายได้

ขั้นตอนการปลูกผักกาดหอม
1. เตรียมดินปลูกโดยพรวนดินให้ร่วนซุย ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้ทั่ว
2. หว่านเมล็ดลงในแปลงเพาะกล้า กลบบางๆ ด้วยดินร่วน รดน้ำให้ชุ่ม
3. เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 3-4 ใบ ย้ายลงแปลงปลูก ระยะห่างระหว่างต้น 10-15 ซม.
4. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หลังย้ายกล้าแล้ว 7-10 วัน ในอัตรา 30-40 กก./ไร่
5. ดูแลรดน้ำ กำจัดวัชพืช และคอยตรวจดูโรคแมลงศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ
6. เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่ออายุ 35-45 วันหลังย้ายกล้า

เคล็ดลับเพิ่มผลผลิต
– ดูแลแปลงปลูกให้มีแสงแดดเพียงพอ ผักกาดหอมชอบแดดจัด
– ควบคุมปริมาณน้ำ อย่าให้ดินแฉะเกินไป เพราะจะทำให้รากเน่าได้
– เก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีโดยตัดโคนต้นเหนือผิวดิน ไม่ควรถอนรากออกมา

ต้นทุน-กำไร และการขาย
– ต้นทุนเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย ประมาณ 1,000 บาท/ไร่
– ผลผลิตเฉลี่ย 2,500-3,000 กก./ไร่
– ราคาขายส่งผักกาดหอม กก.ละ 20-30 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณภาพและฤดูกาล)
– รายได้เฉลี่ย 50,000-90,000 บาท/ไร่ต่อรุ่น
– จุดคืนทุนประมาณ 50-100 กก.

ช่องทางขายผักกาดหอม ได้แก่
– ตลาดสดทั่วไป เน้นพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
– ตลาดกลางค้าส่งผักผลไม้
– โรงงานแปรรูปอาหาร
– ขายตรงผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เพจ เฟซบุ๊ก ไลน์ ส่งตรงถึงผู้บริโภค
– ทำข้อตกลงล่วงหน้ากับผู้ซื้อรายใหญ่ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคาร

สรุป วิธีปลูก ผักกาดหอม ไม่ยาก ใช้พื้นที่ไม่มาก แต่ให้ผลตอบแทนสูง หากดูแลอย่างดีก็จะมีรายได้ดี สามารถใช้เป็นอาชีพเสริมหรือยึดเป็นอาชีพหลักก็ได้ ลงทุนต่ำ กำไรงาม เหมาะกับเกษตรกรยุคใหม่ที่อยากมีรายได้เพิ่มจากการขายผลผลิตทางการเกษตร

แสดงความคิดเห็น