ผักกาดหัว
ผักกาดหัว

วิธีปลูก “ผักกาดหัว” ให้ได้ผลผลิตดี และสร้างรายได้งาม

ผักกาดหัว เป็นพืชผักเศรษฐกิจที่ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งหากเรารู้จัก วิธีปลูก ผักกาดหัว ที่ถูกต้อง ย่อมทำให้ได้ผลกำไรงามอย่างแน่นอน โดยมีเคล็ดลับในการปลูกดังนี้

1. เลือกดินร่วนซุยที่มีการระบายน้ำดี ไถพรวนให้ดินร่วนซุย แล้วยกแปลงกว้าง 1-1.5 เมตร
2. หว่านเมล็ดโดยใช้ระยะห่างระหว่างแถว 30-40 ซม. ระยะห่างระหว่างต้น 20-30 ซม. กลบดินประมาณ 1 ซม.
3. หลังหว่าน 7-10 วัน ต้นกล้าจะงอก ให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก และกำจัดวัชพืช
4. เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบ ให้ถอนแยกให้เหลือต้นที่แข็งแรง หากแห้งให้รดน้ำ
5. ดูแลโดยกำจัดวัชพืช พรวนดิน และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 ทุก 10 วัน
6. เมื่อปลูกได้ 45-60 วัน ผักกาดหัวก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว

ผักกาดหัวที่ปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 200-300 กรัม ต้นทุนรวมค่าปุ๋ยและการดูแลประมาณ 5,000-6,000 บาทต่อไร่ แต่สามารถเก็บผลผลิตได้ 3,000-5,000 กิโลกรัมต่อไร่ หากขายส่งราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท จะมีรายได้ 30,000-75,000 บาทต่อไร่ ซึ่งถือเป็นกำไรที่สูงมาก

นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการปลูก ผักกาดหัว พันธุ์พิเศษ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ผักกาดหอม ผักกาดหัวลูกผสม แล้วขายในราคาที่สูงขึ้น 20-100% ผ่านช่องทางขายที่หลากหลาย เช่น
– ขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง โรงงานแปรรูปอาหาร หรือห้างสรรพสินค้า
– ขายให้ผู้บริโภคโดยตรงผ่านตลาดนัด ตลาดสด หรือออนไลน์
– แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เช่น ผักกาดหัวดอง, ผักกาดหัวอบแห้ง แล้วขายในราคาสูง

หากเกษตรกรมีความขยันและมุ่งมั่น ศึกษาหา วิธีปลูก ผักกาดหัว ที่ได้ผลผลิตดี คุณภาพสูง แล้วขยายพื้นที่ปลูก พร้อมหาช่องทางขายใหม่ๆ ก็จะสามารถสร้างรายได้จากการปลูกผักกาดหัวได้อย่างมหาศาลแน่นอน

แสดงความคิดเห็น