ผักกูด
ผักกูด

วิธีปลูก ผักกูด พร้อมแนวทางการขาย ขายง่ายกำไรงาม

ผักกูดเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกง่าย โตเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาด วันนี้เรามีเคล็ดลับการปลูกผักกูดแบบมืออาชีพ พร้อมแนะนำช่องทางการขายที่จะช่วยสร้างรายได้ให้คุณ

ขั้นตอนการปลูกผักกูด
1. เลือกพื้นที่ปลูก: เลือกพื้นที่ที่มีแสงแดดจัด และมีการระบายน้ำดี
2. เตรียมแปลงปลูก: ขุดดินลึกประมาณ 30 ซม. ใส่ปุ๋ยคอก และปรับสภาพดินให้ร่วนซุย
3. เพาะเมล็ด: โรยเมล็ดผักกูดลงในแปลง กลบด้วยดินบางๆ รดน้ำให้ชุ่ม
4. ดูแลรักษา: รดน้ำเช้าเย็น กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอ
5. เก็บเกี่ยว: ผักกูดจะเริ่มออกดอกและติดฝักเมื่ออายุประมาณ 45-60 วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุก 3-4 วัน

เคล็ดลับเพิ่มผลผลิต
– ปลูกผักกูดแซมกับพืชตระกูลถั่ว จะช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดิน ทำให้ผักกูดเจริญเติบโตได้ดี
– ใช้สารสกัดจากสะเดาหรือตะไคร้หอมฉีดพ่น เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช
– เก็บเกี่ยวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นการออกดอกติดฝักชุดใหม่

แนวทางการขายผักกูดเพื่อสร้างรายได้
1. ขายส่งให้พ่อค้าคนกลาง: ง่ายและสะดวก แต่ราคาจะถูกกว่าขายปลีก
2. ขายตลาดนัด กลุ่มแม่บ้าน: สามารถกำหนดราคาเองได้ แต่ต้องมีเวลาไปขาย
3. ขายผ่านช่องทางออนไลน์: Facebook, Line, ตลาดออนไลน์ต่างๆ สะดวก ขายง่าย แต่มีการแข่งขันสูง
4. แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ผักกูดอบกรอบ, ชาผักกูด จะสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องมีความรู้ในการแปรรูป

วิธีคำนวณต้นทุนและกำไร
สมมติปลูกผักกูด 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 1 กก. ราคา 200 บาท ปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช 2,000 บาท รวมต้นทุน 2,200 บาท
ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก./ไร่ (ปลูกและเก็บเกี่ยวได้ 2-3 รอบ)
– ขายส่งกก.ละ 10 บาท รายได้ 20,000 บาท กำไร 17,800 บาท
– ขายปลีกกก.ละ 20 บาท รายได้ 40,000 บาท กำไร 37,800 บาท

สรุป การปลูกผักกูดเป็นอาชีพเสริมที่ลงทุนน้อย แต่ให้ผลตอบแทนสูง หากทำตามขั้นตอนและเคล็ดลับที่แนะนำ ประกอบกับเลือกช่องทางการขายที่เหมาะสม จะสามารถสร้างรายได้งามๆ จากการปลูกผักกูดอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น