ผักชี
ผักชี

วิธีปลูก “ผักชี” เคล็ดลับและแนวทางสร้างรายได้จากอาชีพเสริมลงทุนน้อย

ผักชีเป็นพืชสวนครัวที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เนื่องจากใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยหลายชนิด อีกทั้งยังปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ใช้พื้นที่น้อย จึงเหมาะสำหรับการปลูกเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ โดยมีวิธีการปลูกผักชีดังนี้

1. เตรียมดินปลูก ควรเป็นดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง
2. เพาะเมล็ดในถาดหลุมหรือกระบะเพาะ โดยหยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม กลบดินให้มิด รดน้ำให้ชุ่ม
3. เมื่อต้นกล้าผักชีเจริญเติบโตได้ 3-4 ใบ ให้ย้ายลงปลูกในแปลงดินหรือกระถาง โดยเว้นระยะปลูกประมาณ 10-15 ซม.
4. ดูแลรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ กำจัดวัชพืช พรวนดินเบาๆ และใส่ปุ๋ยตามความเหมาะสม
5. เก็บเกี่ยวผักชีได้เมื่ออายุประมาณ 40-45 วัน นับจากวันเพาะ ควรตัดส่วนยอดและต้นอ่อน ส่วนโคนต้นปล่อยไว้เพื่อแตกยอดใหม่ต่อไป

เคล็ดลับเพื่อให้ได้ผลผลิตผักชีคุณภาพดี คือควรปลูกในที่มีแสงแดดจัด 6-8 ชม. ต่อวัน เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดี ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไป หมั่นกำจัดแมลงศัตรูพืช และเก็บเกี่ยวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นการแตกยอดใหม่

สำหรับการขายผักชีนั้น สามารถขายส่งให้กับตลาด ร้านอาหาร หรือขายปลีกในชุมชน ตลาดนัด และผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยผักชี 1 กก. มีต้นทุนการผลิตประมาณ 10-20 บาท และขายได้กิโลกรัมละ 40-60 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพและช่องทางการจัดจำหน่าย

การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นผักชีล้างและบรรจุถุงสุญญากาศพร้อมขาย ก็เป็นอีกแนวทางในการสร้างรายได้ที่น่าสนใจ และเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยสรุป การปลูกผักชีเป็นอาชีพเสริมที่ลงทุนน้อย สามารถทำได้ง่ายที่บ้าน หากปฏิบัติตามวิธีการและเคล็ดลับข้างต้น จะช่วยให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น