ผักเสี้ยน
ผักเสี้ยน

วิธีปลูก ผักเสี้ยน พร้อมแนวทางการขาย ขายง่ายกำไรงาม

ผักเสี้ยนเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกและขายกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นผักที่ปลูกง่าย โตเร็ว และมีราคาดี หากคุณสนใจที่จะปลูกผักเสี้ยนเพื่อจำหน่าย ต่อไปนี้คือ วิธีปลูก ผักเสี้ยน พร้อมเคล็ดลับในการปลูกและแนวทางการขายเพื่อสร้างกำไรสูงสุด

ขั้นตอนการปลูกผักเสี้ยน
1. เตรียมดินปลูก ควรเป็นดินร่วนซุยผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก อัตราส่วน 2:1:1
2. ทำการเพาะเมล็ดลงในถาดหลุมหรือกระบะเพาะ โดยใช้เมล็ดพันธุ์ผักเสี้ยนคุณภาพดี หว่านเมล็ดให้กระจายอย่างทั่วถึง
3. เมื่อต้นกล้างอกและมีใบจริง 2-3 ใบ ย้ายลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้ ระยะปลูก 30×30 ซม.
4. ปลูกเสร็จให้รดน้ำเล็กน้อยเพื่อให้ผักตั้งตัวได้ หลังจากนั้นรดน้ำวันเว้นวัน อย่าให้แฉะจนเกินไป
5. ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เดือนละครั้ง อัตรา 30-50 กรัม/ตารางเมตร โดยโรยข้างต้น
6. หมั่นกำจัดวัชพืช และระวังโรคและแมลงศัตรูพืช ถ้าพบให้รีบกำจัดทันที
7. เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 30-45 วัน ผักเสี้ยนจะมีลำต้นอวบ ยาวประมาณ 15-20 ซม.

แนวทางการขายและต้นทุน-กำไร
– ผักเสี้ยน 1 ไร่ ใช้ต้นทุนประมาณ 8,000 – 10,000 บาท สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 1,800 – 2,000 กิโลกรัม
– ราคาขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 20-30 บาท ทำรายได้ 36,000 – 60,000 บาท กำไรไม่ต่ำกว่า 26,000 บาท
– ตลาดหลักในการจำหน่าย ได้แก่ ตลาดสด ตลาดกลาง รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
– สามารถเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป ตัดแต่ง บรรจุถุง ขายในราคาสูงขึ้น ตามความต้องการของผู้ซื้อ
– นำไปขายในตลาดออนไลน์ ร้านอาหาร หรือส่งขายตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

การเลือกปลูกผักเสี้ยนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกร เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่าย ต้นทุนต่ำ ให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น หากสนใจปลูกผักชนิดนี้ สามารถทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้ข้างต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ พร้อมวางแผนการตลาดที่ดี เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดจากการปลูกผักเสี้ยนได้อย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น