พริก
พริก

วิธีปลูก พริก พร้อมแนวทางการขาย อาชีพเสริมเกษตรกรรายได้ครึ่งแสน

พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่าย ใช้ต้นทุนต่ำ และเป็นที่ต้องการของตลาดสูง หากต้องการ วิธีปลูก พริก ให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ พร้อมขายสร้างรายได้ ลองทำตามขั้นตอนและเคล็ดลับต่อไปนี้

ขั้นตอนการปลูกพริก
1. เลือกพันธุ์พริกให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาด เช่น พริกขี้หนูสวน พริกชี้ฟ้า พริกหยวก เป็นต้น
2. เพาะเมล็ดในถาดหลุม ใช้ดินผสมและวัสดุปลูกที่มีคุณภาพ ให้น้ำและแสงแดดอย่างสม่ำเสมอ
3. เมื่อต้นกล้าโตพอ (ประมาณ 30-45 วัน) ย้ายปลูกลงแปลงหรือกระถาง ใส่ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมักรองพื้นก่อนปลูก
4. ปลูกต้นพริกห่างกันแถวละ 50-100 ซม. ระยะระหว่างต้น 40-80 ซม. ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
5. หลังปลูก 1-2 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารสมดุล
6. ให้น้ำสม่ำเสมอ ระวังอย่าให้แฉะหรือแห้งจนเกินไป พรางแสงแดดถ้าจำเป็น
7. คอยกำจัดวัชพืชและพ่นสารชีวภาพหรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หากพบปัญหาโรคและแมลง

เคล็ดลับเพิ่มผลผลิตพริก
– ใช้วัสดุคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นและยับยั้งวัชพืช
– ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้ต้นโปร่ง เน้นลำต้นหลัก 3-5 ต้น
– ฉีดพ่นฮอร์โมนจากสารสกัดธรรมชาติเพื่อเร่งการออกดอกติดผล
– ใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตอย่างสมดุลและสม่ำเสมอทุก 15-30 วัน

ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกเบื้องต้น
– พื้นที่ปลูก 1 ไร่ ลงทุนซื้อต้นกล้า ปุ๋ย และอุปกรณ์ ประมาณ 20,000 บาท
– ระยะเวลาปลูกจนเก็บผลผลิตรอบแรก 60-90 วัน
– เก็บผลผลิตได้ประมาณ 2-4 ตันต่อไร่ต่อรอบ ขึ้นกับสายพันธุ์และการดูแล
– ราคาขายส่งเฉลี่ย กก. ละ 40-100 บาท ตามชนิดพริกและช่วงเวลา
– สรุปต้นทุนเฉลี่ย 20,000 บาท/ไร่ รายได้ 80,000-400,000 บาท/ไร่ กำไรเฉลี่ย 60,000-380,000 บาท/ไร่ต่อรอบ

วิธีการและช่องทางการขาย
– ขายส่งให้พ่อค้าคนกลางหรือตลาดกลางขายส่งผัก
– ขายปลีกตามตลาดนัด ตลาดสด หรือหน้าสวน
– ติดต่อขายตรงกับร้านอาหาร โรงงานแปรรูป ห้างสรรพสินค้า
– ขายออนไลน์ผ่านเพจ เว็บไซต์ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
– เพิ่มมูลค่าด้วยการคัดเกรด บรรจุภัณฑ์สวยงาม หรือแปรรูปเบื้องต้น
– ประชาสัมพันธ์คุณภาพ ความสดใหม่ ความปลอดภัยจากสารเคมี
– สร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจกับลูกค้าผู้ซื้อระยะยาว

สรุป วิธีปลูก พริก ให้ได้ผลดีต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกพันธุ์ดี ปลูกดูแลถูกวิธี เก็บเกี่ยวถูกเวลา ตลอดจนขายในราคาดี หากทำได้ครบกระบวนการจะช่วยสร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง

แสดงความคิดเห็น