มะเขือพวง
มะเขือพวง

วิธีปลูก มะเขือพวง พร้อมแนวทางการขาย ลงทุนครั้งเดียวเก็บขายได้นาน

มะเขือพวงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตสูง และเก็บขายได้ยาวนาน หากคุณกำลังมองหาพืชทำเงินที่ลงทุนครั้งเดียวแต่สร้างรายได้ระยะยาว มะเขือพวงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม นี่คือเคล็ดลับ วิธีปลูก มะเขือพวง ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมแนวทางการขายเพื่อสร้างกำไรสูงสุด

ขั้นตอนการปลูกมะเขือพวง
1. เลือกพื้นที่ปลูกที่มีแสงแดดเต็มวัน และมีระบบระบายน้ำดี
2. เตรียมดินปลูกโดยผสมปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักให้เข้ากัน
3. เพาะเมล็ดในถาดเพาะ รอจนต้นกล้ามีใบจริง 2-3 คู่
4. ย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก เว้นระยะห่างระหว่างต้น 50-60 ซม.
5. จัดระบบน้ำให้สม่ำเสมอ โดยให้น้ำวันเว้นวัน
6. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ทุก 7-10 วัน
7. พ่นสารกำจัดแมลงและโรคพืชตามความจำเป็น
8. เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อมะเขือสุกเต็มที่ประมาณ 70-80 วันหลังย้ายปลูก

เคล็ดลับเพิ่มผลผลิต
– ควรเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลดก ทนโรค เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
– ตัดแต่งกิ่งแขนงด้านข้างออกเพื่อให้ต้นโปร่ง โดยเหลือไว้เพียง 2-3 กิ่ง
– หมั่นกำจัดวัชพืชรอบโคนต้นเพื่อลดการแย่งอาหาร
– ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ
– เสริมแสงไฟตอนกลางคืนช่วงออกดอกเพื่อเพิ่มการติดผล

แนวทางการขายและสร้างกำไร
มะเขือพวงสามารถสร้างรายได้ดีเมื่อขายในรูปแบบผลสด โดยจำหน่ายให้กับตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงงานแปรรูป หรือพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้ยังสามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่า เช่น ทำมะเขือเช่อม หรือผงมะเขือ จำหน่ายในราคาสูงขึ้น

ต้นทุนเฉลี่ยในการปลูกมะเขือพวง 1 ไร่ ประมาณ 15,000-20,000 บาท สามารถเก็บผลผลิตได้ 3-4 ตันต่อไร่ คิดเป็นมูลค่า 150,000-200,000 บาทต่อรอบการผลิต (ราคาขายกิโลกรัมละ 50 บาท) ซึ่งทำกำไรได้ถึง 80-90% หากวางแผนการผลิตและการตลาดที่ดี สามารถสร้างรายได้งามจากมะเขือพวงได้อย่างยั่งยืน

การปลูกมะเขือพวงเป็นอาชีพเกษตรที่มั่นคง เพราะเป็นพืชอายุสั้นที่ให้ผลผลิตยาวนานถึง 1-2 ปี แถมยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี จึงไม่ยากที่จะประสบความสำเร็จ เพียงแค่ทำความเข้าใจ วิธีปลูก มะเขือพวง และดูแลรักษาอย่างเหมาะสม รับรองว่าคุณก็สามารถสร้างกำไรจากมะเขือพวงได้ไม่ยากเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น