มะเขือม่วง
มะเขือม่วง

วิธีปลูก มะเขือม่วง พร้อมเคล็ดลับและแนวทางการขายเพื่อสร้างรายได้

มะเขือม่วงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากปลูกง่าย ให้ผลผลิตนาน และมีราคาดี หากคุณกำลังสนใจปลูกมะเขือม่วงเพื่อขาย วันนี้เรามีเคล็ดลับวิธีปลูกมะเขือม่วงอย่างมืออาชีพ พร้อมแนะนำแนวทางการขายเพื่อสร้างรายได้ ลงทุนครั้งเดียวเก็บขายได้ยาวนาน

ขั้นตอนการปลูกมะเขือม่วง
1. เลือกพื้นที่ปลูกที่มีแสงแดดเพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวัน และมีการระบายน้ำดี
2. เตรียมดินปลูกโดยผสมดินร่วน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 2:1:1
3. ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ระยะห่างระหว่างต้น 1-1.5 เมตร
4. นำกิ่งพันธุ์มะเขือม่วงคุณภาพดีจุ่มน้ำยาป้องกันเชื้อรา แล้วปลูกลงหลุมให้ต้นตั้งตรง กลบดินแน่นพอประมาณ
5. ให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ทุก 1-2 เดือน

เคล็ดลับการปลูกมะเขือม่วง
– เลือกซื้อกิ่งพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดี ต้นแข็งแรงไม่เป็นโรค
– ตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มและกระตุ้นการออกดอก เมื่อต้นอายุ 6 เดือน
– หมั่นกำจัดวัชพืชรอบๆโคนต้น ระวังอย่าให้เครื่องมือทำลายราก
– พ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคตามความจำเป็น เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตแข็งแรง

ต้นทุนและผลกำไร
– ต้นทุนการปลูกมะเขือม่วงอยู่ที่ประมาณ 2,000-3,000 บาท/ไร่ (กิ่งพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี)
– มะเขือม่วงให้ผลผลิตราว 3-4 กก./ต้น/ปี ขายได้ราคากก.ละ 20-40 บาท ตามคุณภาพและช่วงเวลา
– หากปลูก 100 ต้น จะมีรายได้ 24,000-48,000 บาท/ปี กำไรสุทธิ 20,000-45,000 บาท/ปี

แนวทางการขายและสร้างรายได้
– ขายส่งพ่อค้าคนกลางหรือแม่ค้าตลาด
– ขายปลีกเอง ตั้งแผงหน้าบ้าน ตลาดนัด หรือส่งให้ร้านค้า
– แปรรูปเพิ่มมูลค่า เช่น ทำมะเขือม่วงดอง ชิ้นอบแห้ง แยมมะเขือม่วง
– ทำการตลาดออนไลน์ รับสั่งซื้อผ่านเพจในเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือเว็บไซต์

หากใช้เทคนิคการปลูกมะเขือม่วงแบบมืออาชีพ ควบคู่กับการทำการตลาดอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการปลูกมะเขือม่วงเพื่อขายและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวแน่นอน

แสดงความคิดเห็น