มะเขือยาว
มะเขือยาว

วิธีปลูก มะเขือยาว พร้อมเคล็ดลับการขายผลผลิตเกษตรราคาสูง

มะเขือยาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด หากคุณสนใจปลูกมะเขือยาวเพื่อสร้างรายได้ ลองทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. เลือกพื้นที่ปลูกที่มีแสงแดดเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง ควรเป็นดินร่วนซุยที่มีการระบายน้ำดี
2. เตรียมแปลงปลูกขนาด 1×10 เมตร ยกแปลงสูง 30-40 ซม. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 20-30 กก./แปลง คลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. ใช้เมล็ดพันธุ์มะเขือยาวคุณภาพดี แช่น้ำอุ่นนาน 15-20 นาที แล้วหว่านลงบนแปลงปลูก ใช้ฟางคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น
4. หลังหว่าน 7-10 วัน ต้นกล้าจะงอก จากนั้นค่อยๆ ถอนแยกให้เหลือต้นที่แข็งแรง ระยะห่างระหว่างต้น 50-60 ซม.
5. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50-60 กรัม/ต้น เมื่อต้นมะเขือสูง 30-40 ซม. พ่นสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงตามความจำเป็น
6. ให้น้ำวันเว้นวัน ควรให้ในช่วงเช้าหรือเย็น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่ออายุ 45-60 วันหลังปลูก

เคล็ดลับเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ:
– เลือกแปลงปลูกที่มีแสงส่องถึง ไม่มีต้นไม้บังร่ม
– คลุมดินด้วยฟางหรือวัสดุคลุมแปลง เพื่อควบคุมวัชพืชและเก็บความชื้น
– เมื่อมะเขือออกดอก ให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 13-13-13 อัตรา 20-30 กรัม/ต้น ทุก 7-10 วัน
– ใช้ไม้ค้ำยันลำต้นมะเขือเมื่อมีผลโตขึ้น เพื่อกิ่งไม่หักเสียหาย
– หมั่นกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนกระทู้ ด้วงหมัดผัก ไรแดง เพลี้ยไฟ

หากปลูกมะเขือยาว 1 แปลง (100 ต้น) มีต้นทุนประมาณ 1,000-1,500 บาท คาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 500-800 กก. ขายส่งราคากก.ละ 15-20 บาท จะมีรายได้ 7,500-16,000 บาท มีกำไรสุทธิประมาณ 6,000-14,500 บาท ต่อรอบการผลิต 4 เดือน

แนวทางการขายผลผลิตมะเขือยาวให้ได้ราคาสูง มีดังนี้
1. เน้นคุณภาพ ขนาดสม่ำเสมอ สีสวย ไม่มีตำหนิ โดยคัดแยกเกรด บรรจุหีบห่ออย่างดี
2. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ซื้อประจำ เช่น แม่ค้าตลาด ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รพ.สนาม
3. โพสต์ขายในกลุ่มเฟซบุ๊กซื้อขายผลผลิตเกษตร หรือลงขายในแพลตฟอร์มออนไลน์
4. ขายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น มะเขือตากแห้ง น้ำพริกมะเขือ แยมมะเขือ จะเพิ่มมูลค่าได้อีกมาก

สรุป การปลูกมะเขือยาวเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่ดี หากใส่ใจดูแลอย่างถูกวิธี ก็จะให้ผลผลิตดี คุณภาพสูง ขายได้ราคา หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาวิธีการปลูกและขายอยู่เสมอ รับรองว่ามีกำไรงามแน่นอน

แสดงความคิดเห็น