วิธีหาเงินล้าน 8 แบบแผนสู่การเป็นเศรษฐีใน 1 ปี ถ้าคุณทำได้ คุณรวย!!
วิธีหาเงินล้าน 8 แบบแผนสู่การเป็นเศรษฐีใน 1 ปี ถ้าคุณทำได้ คุณรวย!!

วิธีหาเงินล้าน : 8 แบบแผนสู่การเป็นเศรษฐีใน 1 ปี ถ้าคุณทำได้ คุณรวย!!

วิธีหาเงินล้าน 8 แบบแผนสู่การเป็นเศรษฐีใน 1 ปี ถ้าคุณทำได้ คุณรวย!!

วิธีหาเงินล้าน : 8 แบบแผนสู่การเป็นเศรษฐีใน 1 ปี ถ้าคุณทำได้ คุณรวย!!

วิธีหาเงินล้าน มีมากมายหลากหลายประกอบกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากให้ประสบความสำเร็จ อาจต้องใช้หลายวิธีการร่วมกัน ครั้งนี้เป็นการนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมมาซึ่ง 8 วิธีการเพื่อหาเงินล้าน สู่เส้นทางการบริหารจัดการทางการเงินและการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

1.จัดทำแผนการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

วิธีหาเงินล้านวิธีแรกคือการจัดทำแผนการเงิน เพราะวิธีนี้จะช่วยแนะนำแนวทางในการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้การจัดทำแผนยังช่วยให้การเงินในอนาคตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการประเมินสถานการณ์ว่ามีเงินมากเท่าไรและสามารถใช้เงินได้เท่าไร การจัดทำแผนการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ประสบความสำเร็จทางการเงินทำเหมือนกัน เพื่อควบคุมรายจ่ายจากงบประมาณและจากรายได้ที่สูญเสียไป มุ่งเน้นอนาคตด้วยการคาดการณ์ว่าตัวเองในอนาคตจะต้องมีชีวิตรอดได้อย่างไร

2.ลงทุนอย่างน้อย 10% ของรายได้

ควรลงทุนอย่างน้อย 10% ของรายได้ในการพัฒนาตัวเอง เป็นอีกหนึ่งวิธีหาเงินล้านที่เหมาะสม เพราะการใช้เงินจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับอะไรสักด้าน จะทำให้ผู้ลงทุนใส่ใจในการเรียนรู้มากกว่า หรือเรียนรู้อย่างรอบคอบกว่าการเรียนฟรี จึงบรรลุผลได้ดีกว่า และผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจะสร้างมูลค่าได้มากกว่าการลงทุนหลายเท่าตัว บางครั้งการกังวลกับการลงทุนมากไป ก็อาจทำให้ไม่ได้เริ่มต้นโปรเจคใหม่ๆ เสียที เพราะไม่สามารถทำให้ดีได้ เนื่องจากยังขาดทักษะ

วิธีหาเงินล้าน 8 แบบแผนสู่การเป็นเศรษฐีใน 1 ปี ถ้าคุณทำได้ คุณรวย!!
3.ไม่ทำงานเพื่อเงิน แต่ทำงานเพื่อเรียนรู้

วิธีหาเงินล้าน อาจไม่ใช่การทำงานเพื่อเงิน หรือตั้งเป้าหมายไว้ที่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่ที่ผ่านมาพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จหลายคน หรือคนรวยหลายๆ ราย มีความสุขกับการทำงานเพื่อเรียนรู้มากกว่าทำงานเพื่อเงิน เพราะการเรียนรู้อย่างมีความสุข จะทำให้อยากที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา และช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้งานที่ออกมานั้นเต็มไปด้วยคุณภาพ นำมาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสม ดังนั้นควรอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กลายเป็นนักคิดที่ดีกว่านักสื่อสาร เพื่อสร้างคุณภาพของงานให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นำมาซึ่งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงมากสำหรับการทำงานที่ไม่มีใครสามารถทำเช่นนี้ได้

4.อย่าเรียนรู้เพื่อความบันเทิง แต่เรียนรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

วิธีหาเงินล้านจากการเรียนรู้ ต้องตระหนักไว้เสมอว่าการเรียนรู้นั้นจะต้องมีเป้าหมายที่แน่ชัด ไม่ใช่เรียนรู้แบบเลื่อนลอย หรือเรียนรู้เพื่อความบันเทิง แต่ต้องมุ่งเน้นในการเรียนรู้เพื่อสร้างมูลค่าโดยเฉพาะ ความสำเร็จอาจไม่ได้เกิดจากความชำนาญเพียงอย่างเดียว แต่บางครั้งเพียงแค่สามารถใช้งานได้ก็ทำให้สำเร็จได้ ทำให้ความรู้ประดับสมองมีคุณค่าเสมอ และจะมีค่ามากกว่าเมื่อความรู้เหล่านั้นถูกนำมาใช้งาน ดังนั้นการเรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย หากไม่ได้นำไปสู่การฝึกซ้อมทันทีจะกลายเป็นข้อมูลที่ตื้น ทั้งนี้ยังต้องใช้สติปัญญาเพื่อพิจารณาว่าควรเรียนรู้อะไร ทำไมควรเรียนรู้ และเลือกเรียนรู้สิ่งที่จะนำมาซึ่งผลตอบแทนสูงสุด

วิธีหาเงินล้าน 8 แบบแผนสู่การเป็นเศรษฐีใน 1 ปี ถ้าคุณทำได้ คุณรวย!!
5.กำหนด “ความมั่งคั่ง” และ “ความสำเร็จ”

วิธีหาเงินล้านจากการกำหนดความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ไม่ใช่เรื่องเงิน มีผู้คนจำนวนมากที่มีเงินและมีทุนเล็กๆ น้อยๆ แต่สามารถประสบความสำเร็จได้ จากการใส่ใจในประเด็นสำคัญเพื่อกำหนดความมั่งคั่งและความสำเร็จ แม้เงินจะเป็นคำตอบของปัญหาหลายอย่าง แต่เงินสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานทั้งหลายเชื่อว่าเงินเป็นเพียงเครื่องมือในการทำผลงานมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นควรกำหนดความสำเร็จและความมั่งคั่งในประเด็นที่สำคัญ นอกเหนือไปจากเรื่องเงิน จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้มาก

6.จัดการกับภาษีให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ภาษียังเป็นภาระที่สำคัญเสมอ ดังนั้นทางที่ดีวิธีหาเงินล้านที่เหมาะอีกหนึ่งประการ คือพยายามจัดการในเรื่องของภาษีรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ นำมาซึ่งกำไรที่เหมาะสม ยกตัวอย่าง การจัดหานายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ควรหานายหน้าที่มีค่าบริการเพียงน้อยนิด และที่สำคัญไม่ควรใช้นายหน้าบ่อยเกินไป หากธุรกิจมีค่าธรรมเนียมการลงทุนและการเรียกเก็บเงินภาษีที่ต่ำจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

7.ใช้เครดิตเท่าที่จำเป็น

วิธีหาเงินล้านที่ดี คือการใช้เครดิตเท่าที่จำเป็น สังเกตได้จากคนรวยหลายคน หลีกเลี่ยงที่จะใช้จ่ายกับสิ่งที่หรูหราฟุ่มเฟือย พวกเขาจะใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น และถ้าเป็นไปได้พวกเขาจะหลีกเลี่ยงการใช้เครดิต หรือการเป็นหนี้ แต่เลือกที่จะใช้จ่ายด้วยเงินสด ซึ่งมันทำให้พวกเขาคัดกรองแล้วว่าสิ่งไหนควรจ่ายหรือไม่ควรจ่าย ทำให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีหาเงินล้าน 8 แบบแผนสู่การเป็นเศรษฐีใน 1 ปี ถ้าคุณทำได้ คุณรวย!!
8.การตลาดหารายได้ได้เสมอ

อย่ามองว่าการตลาดคือการหลอกลวง ชวนเชื่อ แต่ให้มองการตลาดเป็นการเชื่อมโยงคนซื้อและคนขายเอาไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะคนซื้อที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้นในการหารายได้ ควรคำนึงถึงการตลาดอยู่เสมอ เพื่อการค้าขายที่ประสบความสำเร็จ อย่าเพียงแต่ให้ความสำคัญกับเนื้อหา แต่ต้องทำให้เนื้อหาเผยแพร่ไปยังกลุ่มลูกค้าด้วย นั่นก็คือการประชาสัมพันธ์

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการหาเงินล้าน สู่เส้นทางของการสร้างเศรษฐีด้วยวินัยการดำเนินการ การกระทำที่มีแบบแผนและมีแนวทางที่เหมาะสม สู่การสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : evergreensmallbusiness.com, Wise Bread, withoutyouitsjustnot.us, Mother Jones

แสดงความคิดเห็น