รวม “วิธีการเลี้ยงหอยขม” อาชีพเสริม เลี้ยงง่ายรายได้ดี

รวมสูตรอาชีพ “วิธีการเลี้ยงหอยขม”,  วิธีเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์,  วิธีเลี้ยงหอยขมในบ่อดิน,  วิธีเลี้ยงหอยขมในกระชังและวิธีเลี้ยงหอยขมในร่องสวน   

โดยได้ทำการเลือกวิธีการเลี้ยงหอยขม พร้อมเริ่มต้นอาชีพเลี้ยงหอยขมขาย เริ่มธุรกิจขายหอยขมได้ทันที เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพและอาชีพอิสระ

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีการเลี้ยงหอยขม” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.comล

1. ชื่ออาชีพเสริมเลี้ยงหอยขม : วิธีเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เตรียมบ่อซีเมนต์
 • ต้นกล้วย
 • ดินเหนียว
 • นำทางมะพร้าว
 • หอยขม

วิธีการเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์ :

 1. ขั้นแรกทำการเทปูนที่ก้นวงบ่อซีเมนต์จนปิดสนิททดลองดูไม่ให้รั่วให้ซึม จากนั้นทำการต่อท่อระบายน้ำไว้ด้านข้างบ่อให้มีลักษณะเป็นเกลียวหมุนมีฝาปิด
 2. เทน้ำสะอาดลงไปพร้อมกับหั่นต้นกล้วยแบบหยาบๆ ลงไปแช่ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้น้ำยาปูนซึมออกจากน้ำให้หมด ถ้าไม่ทำเช่นนี้จะทำให้หอยขมไม่สามารถอยู่รอดได้
 3. เมื่อผ่านไป 1 สัปดาห์ ให้พอกดินเหนียวหนาประมาณ 1 นิ้ว และนำทางมะพร้าวใส่ตามลงไปเพื่อเป็นอาหารให้หอยขม เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนี้จึงสามารถนำหอยขมลงเลี้ยงในบ่อได้
 4. การนำหอยขมลงเลี้ยง ต้องอย่าให้จำนวนหอยขมหนาแน่นมากเกินไป โดยให้เลี้ยงหอยขม 3-5 กิโลกรัม/วงบ่อซีเมนต์ โดยสามารถเลี้ยงคละขนาดกันได้
 5. จากนั้นใส่น้ำสะอาดตามลงไปอีกประมาณ 20-30 เซนติเมตร และเมื่อรอจนน้ำนิ่งสนิทดีแล้วก็ให้ใส่น้ำเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตร (รวมแล้วให้น้ำมีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร)

วิธีการเปลี่ยนน้ำ :

 1. ต้องทำการเปลี่ยนน้ำ 1 เดือน/ครั้ง วิธีการเปลี่ยนน้ำคือ การเปิดฝาเกลียวท่อระบายน้ำออก ต้องนำตาข่ายปิดตรงรูท่อไว้ทุกครั้ง แล้วรอจนน้ำระบายออกหมดให้ค่อยๆ ใส่น้ำลงไปใหม่เหมือนการใส่ในครั้งแรก

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • ไม่ควรใช้น้ำประปาโดยตรงเพราะมีคลอรีน ต้องพักน้ำไว้ให้คลอรีนหมดก่อน รวมถึงอย่าให้หอยขมโดนเกลือโดยเด็ดขาดเพราะอาจไม่รอดได้
 • ควรปล่อยปลาหางนกยูงลงไปในบ่อหอยขมด้วย เพื่อไปช่วยกินลูกน้ำที่จะมารบกวนหอยขมซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หอยขมเป็นโรค

ขอขอบคุณวิธีเลี้ยงหอยขมในวงบ่อซีเมนต์จาก newshotnew.com

2. ชื่ออาชีพเสริมเลี้ยงหอยขม : วิธีเลี้ยงหอยขมในบ่อดิน

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • หอยขม
 • เตรียมพื้นที่
 • ไม้ไผ่
 • ทางมะพร้าว

วิธีการเลี้ยงหอยขมในบ่อดิน :

 1. หอยขมอยู่ได้ในน้ำตั้งแต่ ระดับน้ำ 10 ซม. ถึง 2 เมตร พื้นเป็นดินทรายหรือโคลนตม ชอบอาศัยอยู่ในน้ำนิ่งหรือน้ำที่ไหล ไม่แรงมากนัก และชอบอยู่บริเวณร่มเย็น
 2. การเลี้ยงในบ่อดิน สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่น ได้แก่ปลานิล ตะเพียนขาว วิธีการเลี้ยงโดยการนำหอยขมตัวเต็มวัย ใส่ลงในบ่อดินทำหลักไม้ไผ่ปักเป็นจุดๆ หรือใช้ทางมะพร้าวใส่ลงไป ให้หอยขมเกาะตามความเหมาะสม จากนั้นก็ให้อาหารปลาตามปกติ เศษอาหารและมูลของปลาก็จะเป็นอาหารหอยขมต่อไป หลังจากนั้นทุกๆ 15 วันเริ่มเก็บหอยตัวใหญ่ออกจำหน่ายต่อไป

ขอขอบคุณวิธีเลี้ยงหอยขมในบ่อดินจาก สมใจวิถีพอเพียง ฟาร์ม

3. ชื่ออาชีพเสริมเลี้ยงหอยขม : วิธีเลี้ยงหอยขมในกระชัง

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เตรียมพื้นที่
 • ในล่อน
 • ทางมะพร้าว
 • หอยขม

วิธีการเลี้ยงหอยขมในกระชัง : 

 1. การเลี้ยงในกระชัง โดยใช้กระชังในล่อนชนิดตาถี่ ทำเป็นรูปกระชัง ขนาด 6 เมตร สูง 120 เมตร นำกระชังไปผูกในแหล่งน้ำ ด้วยการให้มุมล่าง และมุมบนของกระชังทั้งสี่ด้านยึดติดกับเสา 4 ต้น หรือเพิ่มตรงกลางความยาวของกระชัง อีกด้านละต้น รวมเป็น 6 ต้น ขอบบนของกระชังอยู่เหนือระดับน้ำ 20-30 เซนติเมตร อย่าให้ก้นกระชังติดพื้นดิน เพราะจะทำให้กันกระชังจมโคลน เมื่อผูกกระชังเรียบร้อยแล้ว ใส่ทางมะพร้าวสดขนาดยาว 1 เมตร ลงไป 1-3 ทาง พยายามอย่าให้ทางมะพร้าวทับกัน และควรผูกไว้เพื่อไม่ให้ทางมะพร้าวทับกันกระชัง
 2. จากนั้นจึงใส่หอยขมขนาดใหญ่ หรือขนาดโตพอรับประทาน ลงไป กิโลกรัมต่อกระชัง โดยคัดเลือกหอยขมที่ยังสด ซึ่งสังเกตได้จากการนำหอยขมไปแช่น้ำทิ้งไว้ ถ้าหอยขมคว่ำตัวติดกับภาชนะแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่
 3. หลังจากใส่หอยขมแล้ว วันที่สองยกทางมะพร้าวขึ้นดูจะพบว่ามีหอยขมตัวเล็กๆ เกาะติดอยู่ตามทางมะพร้าว ทางมะพร้าวที่แช่น้ำนานๆ จะเน่าเปื่อยผุพัง จึงควรเปลี่ยนทางมะพร้าวใหม่เดือนละ 2 ครั้ง หอยขมที่เลี้ยงในกระชัง จะเกาะกินตะไคร่น้ำ และซากเน่าเปื่อยอยู่ตามทางมะพร้าว ตลอดจนบริเวณด้านข้าง และก้นกระชัง โดยมิต้องให้อาหารเสริมแต่อย่างใด หลังจาก 2 เดือน จึงทยอยคัดเลือกเก็บหอยขมตัวใหญ่ขึ้นมารับประทาน หรือจำหน่าย เพื่อไม่ให้หอยขมอยู่กันหนาแน่นเกินไป จะทำให้หอยขมเจริญเติบโตช้า

คำแนะนำเพิ่มเติม :

 • อย่าให้น้ำเสีย ควรดูระดับน้ำในบ่ออย่าให้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะถ้าระดับน้ำสูงเกินปากกระชัง จะทำให้หอยขมหนี ออกนอกกระชังได้
 • ศัตรูที่สำคัญของหอยขมโดยเฉพาะลูกอ่อน ได้แก่ ปลาไหล ปลาดุก ตะพาบน้ำ เป็น และยาปราบศัตรูพืช ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย

ขอขอบคุณวิธีเลี้ยงหอยขมในกระชังจาก วารสาร แม่โจ้ปริทัศน์

4. ชื่ออาชีพเสริมเลี้ยงหอยขม : วิธีเลี้ยงหอยขมในร่องสวน

อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น :

 • เตรียมพื้นที่ร่องสวน
 • หอยขม
 • ทางมะพร้าว

วิธีการเลี้ยงหอยขมในร่องสวน :

 1. การเลี้ยงในร่องสวน เริ่มแรกปล่อยพันธุ์หอยขม ขนาดประมาณ 60 ตัว ต่อกิโลกรัม จำนวน 2 กิโลกรัม โดยการตัดทางมะพร้าวขนาด 1-2 เมตร ปักลงไปเป็นจุดๆ ให้ทั่วร่องสวน เมื่อทางมะพร้าวเน่าเปื่อยหรือมีตะไคร่จับ หอยขมก็จะเข้ามาเกาะ และกินตะไคร่น้ำเป็นอาหาร โดยไม่จำเป็นต้องให้อาหารใดๆ ใช้ระยะเวลาเลี้ยงเพียง 6 เดือน จากจำนวนที่ปล่อย 2 กิโลกรัม ระยะเวลาการเลี้ยง 6 เดือน จะได้ผลลผลิตหอยรวมทั้งหมดประมาณ 100 กิโลกรัม

ขอขอบคุณวิธีเลี้ยงหอยขมในร่องสวนจาก vegetweb.com

หากคุณมีสูตรอาชีพ “วิธีการเลี้ยงหอยขม” ต้องการแบ่งปันและโปรโมทร้านคุณ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com