วุ้นเส้น “ท่าเรือ” ธุรกิจกว่า 60 ปี เจ้าของคุณภาพและการบริหารงานอย่างมีระบบ!!
วุ้นเส้น “ท่าเรือ” ธุรกิจกว่า 60 ปี เจ้าของคุณภาพและการบริหารงานอย่างมีระบบ!!

วุ้นเส้น “ท่าเรือ” ธุรกิจกว่า 60 ปี เจ้าของคุณภาพและการบริหารงานอย่างมีระบบ!!

วุ้นเส้น “ท่าเรือ” ธุรกิจกว่า 60 ปี เจ้าของคุณภาพและการบริหารงานอย่างมีระบบ!!

วุ้นเส้น “ท่าเรือ” ธุรกิจกว่า 60 ปี
เจ้าของคุณภาพและการบริหารงานอย่างมีระบบ!!

วุ้นเส้นถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการปรุงอาหาร เมื่อสามารถนำไปประกอบอาหารได้สารพัดเมนู ทั้งยังเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆ คน ตลาดวุ้นเส้นจึงมีคู่แข่งไม่น้อย เพื่อตอบสนองให้เพียงพอต่อความต้องการที่มีอย่างกว้างขวางในสังคม และในเมื่อมีการแข่งขันที่สูง ฉะนั้นผู้ประกอบการแต่ละรายจึงจำเป็นต้องผลิตวุ้นเส้นให้ได้คุณภาพเพื่อเอาชนะการแข่งขันในตลาด และหลักๆ เลยสำหรับวุ้นเส้นที่ได้มาตรฐานก็คือ “เส้นใส ไม่อืด” นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันก็มีอยู่น้อยรายนักที่วุ้นเส้นจะได้คุณภาพตรงตามคุณสมบัตินี้ เพราะผู้ค้าส่วนใหญ่มักลดต้นทุนของตัวเองลง โดยการผสมโน่นผสมนี่ทำให้วุ้นเส้นที่ได้ไม่ตอบโจทย์ของตลาดอย่างแท้จริง

แต่แล้วก็ยังมีวุ้นเส้นของโรงงานหนึ่งที่ได้มาตรฐานมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นความยั่งยืนของกิจการที่มีผู้ประกอบการที่ซื้อสัตย์ไม่เอาเปรียบลูกค้า นั่นคือ “วุ้นเส้นท่าเรือ” ที่ดำเนินกิจการมากว่า 60 ปีแล้ว ด้วยคุณภาพสินค้าที่มอบให้ลูกค้ามาโดยตลอดก็เป็นเหตุผลให้วุ้นเส้นท่าเรือมีความมั่นคงยั่งยืนมาจนทุกวันนี้

วุ้นเส้น “ท่าเรือ” ธุรกิจกว่า 60 ปี เจ้าของคุณภาพและการบริหารงานอย่างมีระบบ!!

เริ่มต้นจาก “นายจู แซ่อึ้ง” ผู้ก่อตั้งโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือที่สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานวุ้นเส้นมาเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งเริ่มคิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จึงถือเอาประสบการณ์ที่มีมาลงมือปฏิบัติให้กลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา และประสบความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อกิจการมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถขยายโรงงานถึง 3 แห่งด้วยกัน รวมทั้งมีฐานการผลิตกว่า 2.5 ตันต่อวัน ทั้งยังสามารถดำรงกิจการมาอย่างยาวนานจนกระทั่งตกทอดมายัง “คุณส่งเสริม อิสระกาญจน์กุล” ทายาทรุ่นที่ 2 ที่สืบทอดกิจการวุ้นเส้นท่าเรือแห่งนี้

จุดขายของวุ้นเส้นท่าเรือคือ “คุณภาพ” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการตอบโจทย์ผู้บริโภค เพราะคุณภาพจะส่งผลให้วุ้นเส้นมีความอร่อย และสามารถนำไปประกอบอาหารได้อย่างลงตัว ทำให้อาหารจานนั้นๆ มีความอร่อยไปด้วย ซึ่งคุณภาพของวุ้นเส้นท่าเรือก็คือเส้นใส ไม่อืด ไม่เละ มีผลมาจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตวุ้นเส้น นั่นคือวุ้นเส้นท่าเรือจะใช้ถั่วเขียวแท้ 100% มาผลิตโดยไม่ผสมแป้ง หรือวัตถุดิบอื่นๆ ลงไปเลย เพื่อให้วุ้นเส้นมีคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งถือเป็นจุดขายที่อยู่เหนือคู่แข่งมาโดยตลาด

วุ้นเส้น “ท่าเรือ” ธุรกิจกว่า 60 ปี เจ้าของคุณภาพและการบริหารงานอย่างมีระบบ!!

แต่ทว่าอาจเสียเปรียบในเรื่องของราคาขาย ที่ไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต่ำเท่ากับคู่แข่ง เพราะด้วยวัตถุดิบที่ใช้มีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ลดต้นทุนการผลิตด้วยการผสมวัตถุดิบอื่นๆ ลงไป ก็ทำให้มีราคาแพงกว่าวุ้นเส้นเจ้าอื่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณส่งเสริมก็เชื่อว่าด้วยคุณภาพของสินค้าจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ยาก และมีความเชื่อว่าผู้บริโภคจะยังคงต้องการสินค้าที่ถูกปากมากกว่าสินค้าราคาถูกแต่ด้อยคุณภาพอย่างแน่นอน และยังคงเชื่อในความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าว่าจะส่งผลให้กิจการดำเนินต่อไปอย่างรุ่งเรือง

ช่องทางการขายสินค้าของวุ้นเส้นท่าเรือ จะขายผ่านร้านขายของฝากและขายที่โรงงานของวุ้นเส้นท่าเรือ โดยศูนย์จำหน่ายวุ้นเส้นจะมีอาหารที่ทำจากวุ้นเส้นไว้คอยบริการในราคาย่อมเยาอีกด้วย โดยสินค้าวุ้นเส้นที่วางขายก็จะมีด้วยกันหลายขนาด อาทิ 40 กรัม 50 กรัม 80 กรัม 250 กรัม และ 500 กรัม ส่วนราคาขายส่งจะขายในปริมาณ 100 – 500 กิโลกรัม ในราคา 115 บาทต่อกิโลกรัม

แผนการในการประกอบกิจการของคุณส่งเสริมคือเน้นหนักในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่จะคงความเป็นเอกลักษณ์ของวุ้นเส้นท่าเรือ โดยไม่คิดจะปรับเปลี่ยนในการลดต้นทุนด้วยการใช้วัตถุดิบอื่นมาเจือปนอย่างเด็ดขาด ตรงกันข้ามจะเน้นพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก และเตรียมเพิ่มกำลังการผลิต พร้อมกับการสร้างมาตรฐานในการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

ข้อมูลติดต่อธุรกิจวุ้นเส้นท่าเรือ 
ที่อยู่ 25/29 หมู่ 5 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ 0-3469-2558

แสดงความคิดเห็น