image :manifestationmiracle.net

ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม ดินแดง มีนบุรี จตุจักร ทุกเขต อบรมฟรี

ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร อบรมฟรี ฝึกวิชาชีพพร้อมต่อยอด

ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม ดินแดง มีนบุรี จตุจักร ช่วยให้คนมีอาชีพได้จากวิชาความรู้ความสามารถ ที่นำไปต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ ช่วยให้มีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพให้กับตนเอง โดยวันนี้เราก็ได้รวบรวมศูนย์ฝึกอาชีพหลายแห่งมาฝาก เพื่อคนที่กำลังมองหาโดยเฉพาะ

1. ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม วัดธรรมมงคล (ฝึกอาชีพฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร

• หลักสูตร 80 ชั่วโมง (1 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ อาหารว่าง, เบเกอรี่, แปรรูปอาหารและสมุนไพร, อาหารคาว, ศิลปประดิษฐ์ (ดอกไม้ดิน ดอกไม้ถุงน่อง), นวดแผนโบราณ, นวดฝ่าเท้า, การจัดดอกไม้สด, ร้อยลูกปัด และคอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรม)

• หลักสูตร 160 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ เสริมสวย ระดับ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1, ตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับ 1, การสร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)

• หลักสูตรเรียน 40 ชั่วโมง (1 เดือน) เรียน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ แกะสลักกระจกและกรอปรูปวิทยาศาสตร์

• หลักสูตรเรียน 80 ชั่วโมง (4 เดือน)หลักสูตรเรียน 4 เดือน วันเสาร์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ อาหารว่าง, เบเกอรรี่, อาหารคาว, แพทเทิร์น, ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย), ดอกไม้จากถุงน่อง, แกะสลักผักและผลไม้, ร้อยลูกปัด, ผ้าบาติก, นวดแผนโบราณ, นวดฝ่าเท้า, สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้, คอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรม), ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, แปรรูปอาหารและสมุนไพร, เพ้นท์ผ้า

หลักสูตรเรียน 4 เดือน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น. วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ อาหารว่าง, เบเกอร์รี่, อาหารคาว, แพทเทิร์น, ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย), ดอกไม้ผ้าระบายสี, การจัดดอกไม้สด, ร้อยลูกปัด, ผ้าบาติก, นวดแผนโบราณ, นวดฝ่าเท้า, สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้, คอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรม), ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, แปรรูปอาหารและสมุนไพร, เพ้นท์ผ้า

• หลักสูตรเรียน 125 ชั่วโมง (6 เดือน) เรียน วันเสาร์/อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
หลักสูตรเรียน 6 เดือน วันเสาร์ วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน), ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ), ช่างซ่อมวิทยุ, เสริมสวยระดับ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1

หลักสูตรเรียน 6 เดือน วันอาทิตย์ วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน), ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ), ช่างซ่อมวิทยุ, เสริมสวยระดับ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เรียน
1. สัญชาติไทย
2. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก – เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : ซอยปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2331-7573-4

2. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี (ศูนย์ฝึกอาชีพ สวนลุม ฝึกอาชีพฟรี )

รายละเอียดหลักสูตรเรียน
• หลักสูตร จันทร์ – ศุกร์ เรียน 1 เดือน (80 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
• หลักสูตร จันทร์ – ศุกร์ เรียน 2 เดือน (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
• หลักสูตร เสาร์ และ อาทิตย์ เรียน 2 เดือน
• หลักสูตร เสาร์ หรือ อาทิตย์ เรียน 6 เดือน (เลือกเรียนวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ 1 วัน)
• หลักสูตรรอบค่ำ ช่วงเวลาอบรม 17.00-20.00 น.

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ แพทเทิร์น, เย็บจักรอุตสาหกรรม, เสริมสวย ระดับ 1 ระดับ 2, เทคนิคการแต่งหน้า, ตัดผมชาย ระดับ 1 ระดับ 2, ตัดเสืัอผัาสตรี ระดับ 1 ระดับ 2, ดอกไมัดินหอม, โรตี – ปาท่องโก๋, ถักแกัว, ตุ๊กตาโครเชต์, ขนมไทย, เพ้นท์ผัาบาติก – มัดย้อม, จัดดอกไม้สด, ปั้นอาหารจิ๋ว, ประติมากรรมจากดินหอม, รัอยลูกปัด, นวดแผนไทย, กรอปรูปวิทยาศาสตร์, ผลิตภัณฑ์จากเชือก (มาคราเม่), คอมพิวเตอร์เบืัองต้น, ดีไซน์, ช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรม, ช่างซ่อมวีดีโอ – ซีดี, ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์, ตัดเสืัอสูทชาย, ช่างซ่อมโน็ตบุ็ค, ตัดเสืัอกางเกงชาย, ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า, เย็บจักรอุตสาหกรรม, ช่างซ่อมโทรทัศน์, ช่างซ่อมไฟฟัา, ช่างติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียมและกลัองวงจรปิด

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เรียน
1. สัญชาติไทย
2. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก – เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อ
ทีตั้ง : ในสวนลุมพินี ติดที่จอดรถด้านใน ประตู 8 ใกล้ ถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ที่ : 02-2515849, 02-2515281

image :wsj.com

3. ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม วัดวรจรรยาวาส (ฝึกอาชีพฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร
• หลักสูตร 1 เดือนเรียนวันจันทร์-ศุกร์ (80 ชั่วโมง)เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
• หลักสูตร 2 เดือน เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
• หลักสูตร 4 เดือน วันเสาร์/วันอาทิตย์ (80 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น.
• หลักสูตรเรียน 6 เดือนวันเสาร์/อาทิตย์ (125 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.

วิชาที่เปิดสอนของศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส ได้แก่ ตัดผมสุภาพบุรุษ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษ 2, เสริมสวยระดับ 1, เสริมสวยระดับ 2, ศิลปะประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้, สมุนไพร, ช่างไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, ช่างซ่อมวีดีโอ, เพ้นท์แก้ว/กระจก, พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ, ผ้าบาติก, จัดดอกไม้สด, ดอกไม้ผ้าระบายสี, ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์, ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 1, ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 2, การสรางแพทเทิร์น, นวดแผนโบราณ, ตัดเสื้อกางเกงชาย, ตัดเสื้อสูทชาย – หญิง, กรอบรูปวิทยาศาสตร์, เย็บจักรอุตสาหกรรมดีไซน์, ช่างวิทยุ 1, ช่างวิทยุ 2, ช่างซ่อมโทรทัศน์สี-ขาวดำ, แกะสลักผัก-ผลไม้ และงานใบตอง, อาหารว่าง,อาหารคาว, เบเกอรี่, ดนตรีไทย

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : ซอยเจริญกรุง 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-292 0194 และ 02-289 3478

4. ศูนย์ฝึกอาชีพ บางพลัด (อบรมอาชีพฟรี)

• หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง)
เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.30-14.30 น.

วิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
คอมพิวเตอร์ ระดับ 1, คอมพิวเตอร์ ระดับ 2, เทียนแฟนซี, นวดแผนไทย, บาติกและมัดย้อม, สมุนไพร, ดอกไม้จากดินไทย, การออกแบบเครื่องประดับสตรี, อาหารคาว-อาหารว่าง, การทำพวงมาลัยดอกไม้สดและบายศรี, เบเกอรี่, ซ่อมเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ), อาหารนานาชาติ, สร้างแพทเทิร์น

เปิดรับสมัครเรียน
ทุกวันที่ 15-31 ของทุกเดือน เปิดเรียน วันที่ 1 หรือวันจันทร์แรกของเดือนถัดไปหลักสูตร จันทร์-ศุกร์

• หลักสูตร 2 เดือน (160 ชั่วโมง)
เรียน จันทร์ -ศุกร์ เวลาเรียน 09.30-14.30 น.

วิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
เสริมสวย ระดับ 1, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, เย็บจักรอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม – พฤศจิกายน
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม-มกราคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-มีนาคม
รุ่นที่ 4 สมัคร 1-30 เมษายน เรียน พฤษภาคม-มิถุนายน
รุ่นที่ 5 รับสมัคร 1-30 มิถุนายน เรียน กรกฎาคม-สิงหาคม

• หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่วโมง)
เรียน เสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น.

วิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่
ซ่อมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ ระดับ 1, คอมพิวเตอร์ ระดับ 2, นวดแผนไทย, นวดแผนไทย (ประยุกต์), เทียนแฟนซี, บาติกและมัดย้อม, เพ้นท์กระจก, ดอกไม้จากดินไทย, การออกแบบเครื่องประดับสตรี, กรอบรูปวิทยาศาสตร์, บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณพ์กระดาษ เครื่องหนัง,เบเกอรี่, อาหารคาว, อาหารว่างและขนมไทย, การจัดดอกไม้สดและแกะสลักผักผลไม้, สมุนไพร, ช่างไฟฟ้า-พันมอเตอร์, การสร้างแพทเทิร์น

เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม – พฤศจิกายน
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน เรียน ธันวาคม-มกราคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-มีนาคม
รุ่นที่ 4 รับสมัคร 1-31 มีนาคม เรียน เมษายน-พฤษภาคม
รุ่นที่ 5 รับสมัคร 1-31 พฤษภาคม เรียน มิถุนายน-กรกฎาคม
รุ่นที่ 6 รับสมัคร 1-31 กรกฎาคม เรียน สิงหาคม-กันยายน

• หลักสูตร 4 เดือน (80 ชั่วโมง)
เรียน เสาร์และอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, เย็บจักรอุตสาหกรรม, ซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์

เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม – มกราคม
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-31 มกราคม เรียน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม
รุ่นที่ 3 รับสมัคร 1-31 พฤษภาคม เรียน มิถุนายน-กันยายน

• หลักสูตร 6 เดือน (120 ชั่วโมง)
เรียน เสาร์หรืออาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น.
วิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ เสริมสวย, ตัดผมชาย

เปิดรับสมัครเรียน
รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1-30 กันยายน เรียน ตุลาคม – มีนาคม
รุ่นที่ 2 รับสมัคร 1-31 มีนาคม เรียน เมษายน-กันยายน

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ บางพลัด
ที่ตั้ง : ซอยจรัลสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0 2423 2025-6

 

ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร อบรมฟรี ฝึกวิชาชีพพร้อมต่อยอด

 

5. ศูนย์ฝึกอาชีพ จตุจักรหรือศูนย์ฝึกอาชีพ มีนบุรี (เขตมีนบุรี)

รายละเอียดหลักสูตร
วิชาที่เปิดสอนให้เรียนฝึกอาชีพฟรีที่ ศูนย์จตุจักร 2 (มีนบุรี) ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการค้า, ขนมไทย , ตัดเสื้อสตรีระดับ 1, ตัดเสื้อสตรีระดับ 2, ศิลปะประดิษฐ์, กัดลายกระจกและพ่นทราย, ซ่อมคอมพิวเตอร์, กรอบรูปและกรอบวิทยาศาสตร์, แปรรูปสมุนไพร, เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก, ศิลปะประยุกต์และการทำผ้าบาติก, การจัดดอกไม้พื้นฐานและ ประยุกต์ในการประกอบอาชีพ, เสริมสวย 1, เสริมสวย 2, ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 2, อาหารว่าง, เบเกอรี่, นวดแผนไทย/โบราณ, นวดสปา, อาหารไทย และอื่นๆ

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ จตุจักรหรือศูนย์ฝึกอาชีพ มีนบุรี
ที่ตั้ง : ภายในตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-540 4375-6

6. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย (ฝึกอาชีพฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้าระดับ 1-2, เสริมสวยระดับ 1-2, ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1-2, นวดแผนไทย, อาหารคาว, อาหารว่าง, ขนมไทย, เบเกอรี่, ซ่อมคอมพิวเตอร์, ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, ช่างอิเลคโทรนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมโทรทัศน์, ช่างซ่อมวิทยุและเครื่องขยายเสียง, จัดดอกไม้สด แกะสลัก และงานใบตอง, ดอกไม้ดิน, ดอกไม้ผ้า,ใยบัว,เกล็ดปลา, พานพุ่ม, บายศรี, สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสา, เพ้นท์ผ้า, แก้ว, ไม้, ร้อยลูกปัด, สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้, สานผักตบชวา, บาติก, มัดย้อม, วาดรูป, กรอบรูป, กัดลายกระจก, เทียนแฟนซี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียนฝึกอาชีพ
1. สัญชาติไทย
2. ชาย – หญิง อายุ 10 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก – เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : วัดสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-412 4611-2

 

image :goodwillwa.org

7. ศูนย์ฝึกอาชีพ จตุจักร (สำนักงานเขตจตุจักร)

รายละเอียดหลักสูตร
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ตัดผมสุภาพบุรุษ, เสริมสวย, สิ่งประดิษฐ์, นวดแผนไทย, ดอกไม้ใยบัว, เทียนแฟนซี, เพ้นท์แก้ว, กระจก, เบเกอรี่, ดอกไม้จากดินหอม, แกะสลักผักและผลไม้, อาหารว่าง, อาหารคาว

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน
1. สัญชาติไทย
2. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก – เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ จตุจักร
ที่ตั้ง : สวนจตุจักร โซนลานจอดรถ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-272-4741, 02-513-6654 ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B (หน้าลิฟท์)

 

8. ศูนย์ฝึกอาชีพ บางกะปิ (อบรมฝึกอาชีพฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร
• หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. รายการวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, ซ่อมคอมพิวเตอร์, นวดแผนไทย, เบเกอรี่, อาหารคาว, อาหารว่าง, จัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง, ดอกไม้ดินญี่ปุ่น, ร้อยลูกปัด, ถักเชือกเมคราเม่, เพ้นท์เล็บ, เทคนิคการตัดซอย

• หลักสูตร 2 เดือน (160 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. รายการวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ เสริมสวย, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 1-2, สร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)

• หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. รายการวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, ซ่อมคอมพิวเตอร์, นวดแผนไทย, เบเกอรี่, อาหารคาว, อาหารว่าง, ดอกไม้ดินญี่ปุ่น, ช่างทำรองเท้าและกระเป๋าสตรี, เพ้นท์เล็บ, ผ้าบาติก, ดอกไม้ใยบัว/เมคราเม่, แกะสลักผัก-ผลไม้, ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา, ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน, กรอบรูป-กัดลายกระจก, อัดกรอบพระพลาสติกกันน้ำ

• หลักสูตร 4 เดือน ( 80 ชั่วโมง ) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. รายการวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ เสริมสวย, ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, สร้างแบบเสื้อผ้า(แพทเทิร์น)

• หลังเรียนจบหลักสูตรทางศูนย์มอบวุฒิบัตรให้ด้วย

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เรียน
1. สัญชาติไทย
2. ชาย – หญิง อายุ 14 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก – เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ บางกะปิ
ที่ตั้ง : อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนวังโสม ซอยรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-378-2421, 02-377 5494 ต่อ 5790-1
Facebook : https://www.facebook.com/archeep.bangkapi

 


9. ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง (อบรมฟรี)

รายละเอียดหลักสูตร
• หลักสูตร 80 ชั่วโมง ได้แก่ นวดสปาหน้า, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, อาหารคาว-หวาน เบเกอรี่, นวดน้ำมันอโรมา,ศิลปะประดิษฐ์, ซ่อมคอมพิวเตอร์, ซ่อมโทรศัพท์มือถือและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
• หลักสูตร 160 ชั่วโมง ได้แก่ ตัดผมชาย, ตัดเย็บเสื้อผ้า, นวดแผนไทย, สร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)
• สามารถสมัครทุกเดือนตลอดทั้งปี
• หลังเรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
• ผู้สนใจและประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
• สามารถอ่านออกเขียนได้ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หลักฐานการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• รูปถ่าย 2 ใบ

ข้อมูลติดต่อ
ที่ตั้ง : ซอยรามคำแหง 118 อาคารอยู่ทางด้านหลังสำนักงานเขตสะพานสูง
โทรศัพท์ : 0-2372-2903 และ 0-2372-2905

 

ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร อบรมฟรี ฝึกวิชาชีพพร้อมต่อยอด

10.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน พระราม 3 (เขตยานนาวา)

หลักสูตร 80 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ / เวลาเรียน 9.00 น.-15.00 น.

 • เทียนแฟนซี
 • นวดแผนไทย
 • ถักโครเช่ต์ ร้อยลูกปัด ของชำร่วย
 • จัดดอกไม้สด มาลัย บายศรี
 • ดอกไม้ประดิษฐ์ ใยบัว
 • วิชางานเพ้นท์ ผ้า
 • ศิลปะการวาดภาพ
 • ซ่อมโทรศัพท์มือถือ

หลักสูตร 160 ชั่วโมง (4 เดือน) เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ / เวลาเรียน 9.00 น.-15.00 น.

 • เสริมสวย
 • ตัดผมชาย
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 • เย็บจักรอุตสาหกรรม
 • วิชาแพทเทิร์น

หลักฐานการสมัครฝึกอบรม
1.รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้วจำนวน 1 ใบ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

ข้อมูลติดต่อศูนย์
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ในวัน เวลาราชการ โทร.02-2479493-4

 

11.ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร อาคารโกลด์ มาร์เก็ต   (ศูนย์ฝึกอาชีพ จตุจักร)

หลักสูตร 1 เดือน ฝึกอบรม 80 ชั่วโมง

 • วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์
 • วิชาแปรรูปสมุนไพร
 • วิชางานเพ้นท์
 • วิชาศิลปะลวดถัก
 • วิชาเพ้นท์เล็บ
 • วิชาร้อยลูกปัด-เมคราเม่
 • วิชาศิลปะการวาดภาพ
 • วิชาศิลปประดิษฐ์และบรรจุภัณฑ์

หลักสูตร 2 เดือน ฝึกอบรม 160 ชั่วโมง

 • วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

การเดินทาง: รถเมล์ที่วิ่งผ่าน สาย 67 , สาย 1075

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ จตุจักร
อาคารโกลด์ มาร์เก็ต: เลขที่ 8  ซอย สน.ประชาชื่น (ตลาดประชานิเวศน์ 1)
ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร 02-2479492-3

 

ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร อบรมฟรี ฝึกวิชาชีพพร้อมต่อยอด

12.ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)

หลักสูตร 80 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ / เวลาเรียน 9.00 น.-15.00 น.

 • ซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • นวดแผนไทย
 • วิชางานเพ้นท์ (โฟล์คอาร์ต)
 • วิชาเพ้นท์เล็บ
 • ดอกไม้ดิน
 • ร้อยลูกปัด
 • ถักเชือกมาคราเม่
 • ทำกรอบรูป
 • แปรรูปสมุนไพร
 • วิชาผ้าบาติด-มัดย้อม
 • วิชาดอกไม้ประดิษฐ์
 • วิชากัดลายกระจก

หลักสูตร 160 ชั่วโมง (4 เดือน) เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ / เวลาเรียน 9.00 น.-15.00 น.

 • เสริมสวย
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 • ตัดผมชาย

การเดินทาง :รถเมล์ที่วิ่งผ่าน ได้แก่ สาย 91 ก. รถสองแถวแดง สนามหลวง2

ข้อมูลติดต่อ
บริเวณศูนย์อาหารโซน 1 ตลาดนัดธนบุรี สนามหลวง 2 เขตทวีฒนา
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  โทร.02-2479493-4 (วัน-เวลา ราชการ)

 

13.ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร ศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่

วิชาชีพที่เปิดอบรม

 • วิชาแกะสลักและจัดดอกไม้
 • วิชาศิลปะลวดถัก
 • วิชาของชำร่วย
 • วิชางานเพ้นท์
 • วิชาปั้นของจิ๋ว (งานโมเดล ต่างๆ)

การเดินทาง: รถเมล์ที่วิ่งผ่าน ก็จะมี สาย 187/ ปอ. 538 /ปอ. 510 / 59

หลักฐานการสมัครในการฝึกอบรม

 • รูปถ่าย 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนฝึกอาชีพ
1.สัญชาติไทย
2.อายุ 13 ปีขึ้นไป
3.มีความรู้ อ่านออก เขียนได้

ข้อมูลติดต่อ
ศูนย์การค้าไอที สแควร์ เขตหลักสี่
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  โทร.02-2479493-4 (วัน-เวลา ราชการ)

 

ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร อบรมฟรี ฝึกวิชาชีพพร้อมต่อยอด

14.ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดสุคนธสวัสดิ์ (ซ.ลาดพร้าว 71)

วันเวลาในการเรียน 
สามารถเลือกเรียน วันจันทร์-ศุกร์  หรือ วันเสาร์-อาทิตย์

หลักสูตร 80 ชั่วโมง (1เดือน) เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.00 – 16.00 น.

 • ซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • งานศิลปะการต่อผ้า
 • เทียนแฟนซี – ของชำร่วย
 • เพ้นท์เล็บ
 • ร้อยลูกปัด – เมคราเม่
 • แกะสลักและงานใบตอง
 • ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
 • นวดแผนไทย
 • เบเกอรี่และอาหารว่าง
 • เสริมสวยหลักสูตร 160 ชั่วโมง (2เดือน)

หลักสูตร 80 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

 • ซ่อมคอมพิวเตอร์
 • ซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
 • เทียนแฟนซี
 • กรอบรูป
 • พื้นฐานการเขียนภาพ
 • ผ้าบาติก
 • แกะสลักและงานใบตอง
 • ศิลปะการต่อผ้า
 • ศิลปะการวาดภาพ
 • นวดแผนไทย
 • เบเกอรี่และอาหารว่าง
 • เสริมสวย หลักสูตร 160 ชั่วโมง (4 เดือน)

วิธีการสมัคร : สมัครเรียนได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูลติดต่อ
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  โทร.02-2479493-4 (วัน-เวลา ราชการ)

 

15.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม 37 เขตภาษีเจริญ)

หลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัวเปิดสอน สำหรับหลักสูตรอบรม 80 ชั่วโมง 2 เดือน

 • วิชาดอกไม้ประดิษฐ์
 • วิชานวดแผนไทย
 • วิชาจัดดอกไม้
 • วิชาร้อยลูกปัด
 • วิชาเฟอร์นิเจอร์ย่อส่วน
 • วิชาแปรรูปสมุนไพร
 • วิชาซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์
 • วิชาอาหารและโภชนการ
 • วิชาออกแบบเว็บไซต์

หลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัวเปิดสอน สำหรับหลักสูตรอบรม 160 ชั่วโมง 4 เดือน

 • วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 • วิชาตัดผมชาย

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  โทร.02-2479493-4 (วัน-เวลา ราชการ)

 

ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร อบรมฟรี ฝึกวิชาชีพพร้อมต่อยอด

16.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

วิชาชีพที่จัดฝึกอบรม
วิชาช่างต่างๆ ,การอบรมด้านภาษาต่างประเทศม การอบรมด้านอาหาร เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร(วัดธาตุทอง) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อศูนย์ 02-390-0261-4 , 02-391-1007 ,02-390-2212
โทรสาร 02-391-1007 ,02-390-2212
การเดินทาง: สาย 2 ,25 ,38 ,71 ,133 ,501 ,511 , รถไฟฟ้าBTSสถานีเอกมัย
เว็บไซต์ติดต่อ: http://home.dsd.go.th/bkk/
ข่าวสารการอบรม: https://www.facebook.com/dsd.bkk

17.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง)

หลักฐานในการสมัครเข้าอบรมฝึกวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
มีหลักสูตรให้เลือกเรียน วันจันทร์-ศุกร์ และ หลักสูตร เสาร์-อาทิตย์

ข้อมูลติดต่อ
อาคารมีนะโยธิน ในตลาดโชคชัย 4 ซอยลาดพร้าว 53 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ ในการติดต่อ  02 538 8093

 

18.ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว (ซอยเพชรเกษม 37 เขตภาษีเจริญ)

หลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัวเปิดสอน สำหรับหลักสูตรอบรม 80 ชั่วโมง 2 เดือน

 • วิชาดอกไม้ประดิษฐ์
 • วิชานวดแผนไทย
 • วิชาจัดดอกไม้
 • วิชาร้อยลูกปัด
 • วิชาเฟอร์นิเจอร์ย่อส่วน
 • วิชาแปรรูปสมุนไพร
 • วิชาซ่อมโทรศัพท์มือถือ
 • วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์
 • วิชาอาหารและโภชนการ
 • วิชาออกแบบเว็บไซต์

หลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัวเปิดสอน สำหรับหลักสูตรอบรม 160 ชั่วโมง 4 เดือน

 • วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 • วิชาตัดผมชาย

ข้อมูลติดต่อ
กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  โทร.02-2479493-4 (วัน-เวลา ราชการ)

 

19.ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลักษณะการฝึกอบรมอาชีพ เป็นการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

วิชาที่เปิดอบรม

 • หมวดเกษตร
 • หมวดภาษา
 • หมวดวิทยาศาสตร์
 • หมวดคอมพิวเตอร์
 • หมวยศิลปะ
 • หมวดอาหาร
 • หมวดเบ็ดเตล็ด

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยาบริการ ชั้น 4 ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประตู 1
ด้านถนนงามวงศ์วาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2942 8822 ต่อ 204-205
เว็บไซต์ :  www.eto.ku.ac.th

หมายเหตุ : รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น