Home » SME ธุรกิจขนาดเล็ก » สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ
สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ
สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ

สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ

สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ

สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี
ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ 

สถาบันสอนภาษา ช่วยเสริมทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่คล่องตัว เป็นการเปิดโอกาสในชีวิตที่สำคัญทั้งในด้านการงานและด้านอื่นๆ ทำให้สถาบันสอนภาษาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจทำเงินที่น่าสนใจ

สถาบันสอนภาษา เกาหลี อีกหนึ่งภาษาที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เมื่อปัจจุบันประเทศเกาหลีโดดเด่นในอุตสาหกรรมหลายด้าน ทั้งด้านวงการบันเทิง ด้านธุรกิจความงาม หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเหตุให้ประเทศเกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สำคัญในภาคเศรษฐกิจ ภาษาเกาหลีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป และได้กลายเป็นความต้องการที่จะเรียนรู้

สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ

สถาบันสอนภาษา เกาหลีภายใต้ชื่อ “โคซัน” เป็นสถาบันที่ได้รับความนิยมอย่างสูง สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเรียนรู้วิชาเกาหลีทั้งในด้านพูด อ่าน เขียน หรือฟัง ก็สามารถเรียนได้ที่นี่ที่เดียวจบทุกหลักสูตร จัดเป็นสถาบันสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ จากการเตรียมหลักสูตรคุณภาพเพื่อมอบแก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเหมาะสมเน้นการเรียนรู้ที่เป็นกันเองเพื่อให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้เรียนจะรู้สึกผ่อนคลายและเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย

สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ

สถาบันสอนภาษาเกาหลีโคซันสอนโดยอาจารย์ซึ่งเป็นคนเกาหลีโดยตรง ทำให้การถ่ายทอดเนื้อหานั้นเกิดความแม่นยำ ทั้งยังผ่านประสบการณ์ในการสอนมาอย่างยาวนาน ทำให้เข้าใจชาวต่างชาติที่หลากหลาย และรู้เทคนิคที่จะทำให้เข้าใจได้โดยง่าย ด้วยการพัฒนาแนวการสอนอย่างสม่ำเสมอ

สถาบันสอนภาษาเกาหลีโคซันเน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ทั้งเนื้อหาหลักสูตรที่ไม่ใส่รายละเอียดแน่นจนเกินไป ทำให้เกิดความน่าเบื่อในการเรียนรู้ แต่ก็ไม่ให้หลวมเกินไปเช่นกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาสำคัญอย่างครบถ้วน กำหนดการสอนอย่างมีทิศทาง เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เน้นบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพื่อให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย มีแรงบันดาลใจในการเรียน ทั้งยังสร้างความใกล้ชิดกับผู้เรียนโดยการตั้งกรุ๊ปไลน์ของแต่ละชั้น เพื่อการซักถามผ่านบทสนทนาในเวลาที่ไม่เข้าใจตลอด 24 ชั่วโมง

สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ

สถาบันสอนภาษาเกาหลีโคซันก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2555 จากการเล็งเห็นความสำคัญของภาษาเกาหลีที่เข้ามามีบทบาทในหลายๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การบันเทิง เป็นต้น มีชาวไทยจำไม่น้อยต้องการเสริมทักษะภาษาเกาหลี ไม่ว่าจะไว้ใช้ในแง่ธุรกิจ หรือใช้ในการท่องเที่ยว ใช้ในการทำงาน และอื่นๆ

ยกตัวอย่างความนิยมของภาษาเกาหลีที่ทำให้ตกอยู่ในความต้องการของคนจำนวนมาก มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยอยากเป็นล่าม เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีการนำนักแสดง/นักร้องเกาหลีมาเยือนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ในแง่ของการท่องเที่ยว ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเมืองเกาหลีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอีกหนึ่งแห่ง ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยอยากมีภาษาเกาหลีติดตัวเพื่อนำไปใช้ในต่างแดน รวมไปถึงนักธุรกิจศูนย์ความงามหรือคุณหมอเจ้าของคลินิกหลากหลายแห่ง ที่หมั่นเดินทางไปศึกษาหาความรู้ อบรมสัมนาที่ประเทศเกาหลีอยู่บ่อยครั้ง เป็นเหตุให้ภาษาเกาหลีเป็นที่ต้องการของคนจำนวนมาก

สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีในสถาบันสอนภาษาโคซัน แบ่งออกเป็น 4 คอร์ส ได้แก่ คอร์สเรียนภาษาเกาหลี, คอร์สโทปิค, คอร์ส BUSINESS, คอร์สEPS-TOPIK โดยคอร์สเรียนภาษาเกาหลีจะสอนเนื้อหาในระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด คอร์สโทปิคจะสอนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการสอบวัดระดับ เน้นติวข้อสอบ ฝึกไวทยากรณ์ ฟัง และเขียน คอร์ส BUSINESS เน้นผู้เรียนที่นำไปใช้ในการทำงาน เพื่อทำงานที่ประเทศเกาหลี หรือทำงานในบริษัทเกาหลี รวมไปถึงทำธุรกิจส่วนตัวที่ต้องติดต่อกับทางเกาหลีส่วนคอร์ส EPS-TOPIK เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีโดยโครงการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมของรัฐบาล เน้นการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งหมด ทั้งการสอบ และการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี

สถาบันสอนภาษา “โคซัน” สอนภาษาเกาหลี ในบรรยากาศกันเอง เน้นความเข้าใจ

ข้อมูลติดต่อสถาบันสอนภาษาโคซัน
ที่อยู่ : 409-410 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ลาดพร้าว ซอย 3 ถนนลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ : 02-955-5692
Fax :02-955-5693
Facebook :Kosan Korean Language School
Website :http://www.kosankls.com

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น