สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา
สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English”
มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

สถาบันสอนภาษา…ธุรกิจที่ช่วยเปิดโอกาสให้กับใครหลายคน เมื่อภาษาคือสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เพราะการสื่อสารคือช่องทางสำคัญที่ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด หลายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะมีความสามารถทางด้านภาษาเป็นพิเศษ ส่งผลให้คนที่มองอนาคตหลายๆ คนสนใจที่จะเพิ่มทักษะทางด้านภาษา กลายเป็นที่มาของธุรกิจสถาบันสอนภาษา ที่สามารถสร้างรายได้อย่างน่าสนใจ เหมือนกับสถาบันสอนภาษาที่เรานำมาฝากในวันนี้ ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจบนความสำเร็จมาอย่างยาวนาน

สถาบันสอนภาษา “Wall StreetEnglish”เป็นสถาบันภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมสูงจากกลุ่มลูกค้า จากผลงานที่ผ่านมาซึ่งช่วยเพิ่มทักษะทางด้านภาษาให้กับบุคคลจนได้รับโอกาสดีๆ หลายต่อหลายราย ด้วยโปรแกรมการสอนในระดับคุณภาพ ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่สัมฤทธิ์ผล ก่อให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจ กระทั่งสามารถขยายสาขาได้ทั่วประเทศ

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

เริ่มต้นธุรกิจสถาบันสอนภาษา Wall Street English ที่ประเทศอิตาลี การดำเนินธุรกิจได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ทำให้เกิดการขยับขยายสาขาออกไปอย่างรวดเร็ว ในปะเทศสเปนและสวิตเซอร์แลนด์ โดยในปีพ.ศ. 2532 เป็นปีที่สถาบันสอนภาษา Wall StreetEnglishได้สถาปนาให้ประเทศสเปนเป็นสำนักงานใหญ่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของธุรกิจสถาบันสอนภาษา Wall StreetEnglish เป็นไปอย่างราบรื่น มีผลกำไรในธุรกิจที่เหมาะสม จากผลงานที่สามารถถ่ายทอดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาให้กับบุคคลจนกระทั่งมีความสามารถที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับภาษา สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นโอกาสสำคัญ

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

นอกจากนี้สถาบันสอนภาษา Wall StreetEnglish ยังมีความพิเศษในเรื่องของการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน ซึ่งตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างดี มีการแบ่งคอร์สเรียนออกตามจุดประสงค์ของผู้เรียน เช่น เรียนเพื่อท่องเที่ยว, เรียนเพื่อความก้าวหน้าในการงาน, เรียนเพื่อสอบวัดระดับ, เรียนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ เป็นต้น

สถาบันสอนภาษา Wall StreetEnglishในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ The Carlyle Group ซึ่งเป็นบริษัทส่งเสริมความยุติธรรมสากล จากความสำเร็จที่นำไปสู่การเจริญเติบโตของธุรกิจก็ทำให้ทุกวันนี้ Wall StreetEnglish มีการขยายสาขาไปทั่วโลกใน 26 ประเทศ ด้วยจำนวนเซนเตอร์กว่า 550 เซนเตอร์ เทียบกับจำนวนผู้เรียนได้ประมาณ 140,000 คนต่อปี นับเป็นธุรกิจที่ดีและมีความน่าสนใจในแง่ของการลงทุน

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

การถ่ายทอดวิชาดำเนินการโดยเจ้าของภาษาที่จะมาอบรมให้ทุกคนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพูด เขียน อ่าน หรือการใช้สำเนียงจุดประสงค์หลักของการดำเนินการสอนจากทางสถาบันสอนภาษา Wall StreetEnglish คือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเปิดโอกาสหลายๆ ด้านให้กับผู้เรียน ทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

สถาบันสอนภาษา Wall StreetEnglish ถือเป็นสถาบันที่มีความโดดเด่น เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นในตลาดโรงเรียนสอนภาษา จากชื่อเสียงที่การันตีได้ถึงคุณภาพ ไปจนถึงจำนวนสาขาที่มีมากและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง และน่าลงทุน

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

การเรียนการสอนของสถาบันสอนภาษา Wall StreetEnglishค่อนข้างโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษให้มากขณะเรียน ภายใต้แนวคิด “Total English Environment”และระหว่างเรียนทั้งผู้สอนและผู้เรียนทุกคนในคลาสจะสนทนาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

Wall StreetEnglishคือผู้นำในธุรกิจสถาบันสอนภาษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งยังมีแนวโน้มของอัตราการเจริญเติบโตที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความนิยมของกลุ่มลูกค้าที่ให้การตอบรับเพิ่มขึ้น ด้วยประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของสถาบันสอนภาษาที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

สถาบันสอนภาษา “Wall Street English” มาตรฐานระดับอินเตอร์ ขยายสาขาทั่วโลกกว่า 550 สาขา

ข้อมูลติดต่อธุรกิจสอนภาษา Wall StreetEnglish
ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคารกมลสุโกศล ถนนสีลม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 02-237-7070
Website :www.wallstreet.in.th
Twitter :@WSE_Thailand
Facebook :Wall Street English

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น