รวมโรงเรียน “ช่างซ่อมโทรทัศน์” เรียนซ่อมทีวี ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟัา ช่างซ่อมโทรศัทน์ ซ่อมทีวีLED

รวมรายชื่อโรงเรียน “ช่างซ่อมโทรทัศน์” เรียนซ่อมทีวี, ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟัา, ช่างซ่อมโทรศัทน์, ซ่อมทีวีLEDโดยได้ทำการคัดเลือกศูนย์ฝึกอบรมอาชีพที่น่าเชื่อถือและมีการเปิดสอนจริงทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เหมาะสำหรับผู้สนใจอาชีพเสริม, สร้างอาชีพ, ทำงานจากที่บ้านและอาชีพอิสระ ซึ่งบางศูนย์ฝึกอบรมอาชีพฝึกสอนฟรี

หากคุณเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ “ช่างซ่อมโทรทัศน์” และต้องการลงข้อมูลอบรมอาชีพ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

1. ศูนย์ฝึกอาชีพ : ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม วัดธรรมมงคล
ราคาค่าเรียน : ฟรี

รายละเอียดการสอน :

  • หลักสูตรเรียน 6 เดือน วันเสาร์ วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน), ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ), ช่างซ่อมวิทยุ, เสริมสวยระดับ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
  • หลักสูตรเรียน 6 เดือน วันอาทิตย์ วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน), ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ), ช่างซ่อมวิทยุ, เสริมสวยระดับ 1, ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1, ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม วัดธรรมมงคล
ที่อยู่ : ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร 10260
Facebook : https://www.facebook.com/VTC.TMK.BKK
Tel : 02 331 7573

2. ศูนย์ฝึกอาชีพ : ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
ราคาค่าเรียน : ฟรี

รายละเอียดการสอน : หลักสูตรรอบค่ำ ช่วงเวลาอบรม 17.00-20.00 น.

หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น ปั้นอาหารจิ๋ว, ประติมากรรมจากดินหอม, รัอยลูกปัด, นวดแผนไทย, กรอปรูปวิทยาศาสตร์, ผลิตภัณฑ์จากเชือก (มาคราเม่), คอมพิวเตอร์เบืัองต้น, ดีไซน์, ช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรม, ช่างซ่อมวีดีโอ – ซีดี, ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์, ตัดเสืัอสูทชาย, ช่างซ่อมโน็ตบุ็ค, ตัดเสืัอกางเกงชาย, ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า, เย็บจักรอุตสาหกรรม, ช่างซ่อมโทรทัศน์, ช่างซ่อมไฟฟัา, ช่างติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียมและกลัองวงจรปิด

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
ที่อยู่ : 192 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Facebook : https://www.facebook.com/suanluntrain
Tel : 02 251 5281

3. ศูนย์ฝึกอาชีพ : ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม วัดวรจรรยาวาส
ราคาค่าเรียน : ฟรี

รายละเอียดการสอน :

  • หลักสูตร 1 เดือนเรียนวันจันทร์-ศุกร์ (80 ชั่วโมง)เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
  • หลักสูตร 2 เดือน เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น.
  • หลักสูตร 4 เดือน วันเสาร์/วันอาทิตย์ (80 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น.
  • หลักสูตรเรียน 6 เดือนวันเสาร์/อาทิตย์ (125 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 -15.00 น

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม วัดวรจรรยาวาส
ที่อยู่ : เจริญกรุง 72 วัดวรจรรยาวาส วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Facebook : https://www.facebook.com/ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร-วัดวรจรรยาวาส
Tel : 02 292 0194

4. ศูนย์ฝึกอาชีพ : ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
ราคาค่าเรียน : ฟรี

รายละเอียดการสอน :

  • หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน เสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น.
  • หลักสูตร 4 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียน เสาร์และอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00-15.00 น.

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด
ที่อยู่ : ซอยจรัลสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Facebook : https://www.facebook.com/bp.training.center
Tel : 02423 2025-6

5. ศูนย์ฝึกอาชีพ : ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย
ราคาค่าเรียน : ฟรี

รายละเอียดการสอน :  วิชาที่เปิดสอน เช่น ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1-2, นวดแผนไทย, อาหารคาว, อาหารว่าง, ขนมไทย, เบเกอรี่, ซ่อมคอมพิวเตอร์, ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, ช่างอิเลคโทรนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมโทรทัศน์, ช่างซ่อมวิทยุและเครื่องขยายเสียง, จัดดอกไม้สด แกะสลัก และงานใบตอง, ดอกไม้ดิน, ดอกไม้ผ้า,ใยบัว,เกล็ดปลา, พานพุ่ม, บายศรี, สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสา, เพ้นท์ผ้า

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย
Facebook : https://www.facebook.com/bangkoknoi.training
Tel : 02 412 4611-2

6. ศูนย์ฝึกอาชีพ : ศูนย์ฝึกอาชีพ บางกะปิ
ราคาค่าเรียน : ฟรี

รายละเอียดการสอน :

  • หลักสูตร 2 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น. รายการวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ, ซ่อมคอมพิวเตอร์, นวดแผนไทย, เบเกอรี่, อาหารคาว, อาหารว่าง, ดอกไม้ดินญี่ปุ่น, ช่างทำรองเท้าและกระเป๋าสตรี, เพ้นท์เล็บ, ผ้าบาติก, ดอกไม้ใยบัว/เมคราเม่, แกะสลักผัก-ผลไม้, ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา, ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : ศูนย์ฝึกอาชีพ บางกะปิ
ที่อยู่ : ซอยรามคำแหง60 อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนวังโสม ติดกับโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ 10240
Facebook : https://www.facebook.com/archeep.bangkapi
Tel : 02 378 2421

7. ศูนย์ฝึกอาชีพ : ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง
ราคาค่าเรียน : ฟรี

รายละเอียดการสอน :

  • หลักสูตร 80 ชั่วโมง ได้แก่ นวดสปาหน้า, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, อาหารคาว-หวาน เบเกอรี่, นวดน้ำมันอโรมา,ศิลปะประดิษฐ์, ซ่อมคอมพิวเตอร์, ซ่อมโทรศัพท์มือถือและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง
ที่อยู่ : (ข้างสำนักงานเขตสะพานสูง) ซอยรามคำแหง118 ถนนรามคำแหง
Facebook : https://www.facebook.com/ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร-เขตสะพานสูง
Tel : 02 372 2903

8. ศูนย์ฝึกอาชีพ : สอนซ่อมคอม ซ่อมทีวี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ราคาค่าเรียน : 5,300 บาท

รายละเอียดการสอน : ซ่อมทีวี เรียน 5 วัน ค่าเรียน 5,300 บาท

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : สอนซ่อมคอม ซ่อมทีวี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่อยู่ : ซอยรัชดาภิเษก 20 ตรงข้าม สน.สุทธิสาร
Facebook : https://www.facebook.com/worathepnak
Line ID : arjanworathep
Tel : 086-7897080

9. ศูนย์ฝึกอาชีพ : โรงเรียนพีเอสอิเล็กทรอนิกส์
ราคาค่าเรียน : 5,000 บาท
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

รายละเอียดการสอน : หลักสูตรซ่อมโทรทัศน์ LCD-LED

หมายเหตุ : เงินชำระการเรียนเริ่มต้น (500- ขึ้นไป)

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนพีเอสอิเล็กทรอนิกส์
Line ID : https://line.me/R/ti/p/%40nrv4558c
Website : https://www.ps-thai-shop.com
Email :  ps.school2007@gmail.com
Tel : 02-8135451 ,081-5633470

10. ศูนย์ฝึกอาชีพ : โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
ราคาค่าเรียน : 20,000.00 บาท

รายละเอียดการสอน : หลักการรับ-ส่งเครื่องรับโทรทัศน์ , การทำงานของเครื่องส่งโทรทัศน์ , มาตรฐานในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ , ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์สี, คอนเวอร์เตอร์ , ไมโครคอมพิวเตอร์ในเครื่องรับโทรทัศน์สี , ระบบการแสดงผลการทำงาน-OSD , ระบบโปรเทคชั่นเซอร์วิสโหมด-Service Mode , การตรวจซ่อมวงจรเครื่องรับโทรทัศน์สี , สรุปแนะนำอาการเสียทั่วไปของเครื่องรับโทรทัศน์สี

ข้อมูลติดต่อศูนย์ฝึกอาชีพ
ชื่อโรงเรียน/สถาบัน/บริษัท : โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
ที่อยู่ : อาคารสญวรรณ 958/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 38 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Facebook : https://www.facebook.com/sangthongtech
Line ID : http://line.me/ti/p/%40sangthongtech
Website : http://sttech.ac.th
Tel : 0-2304-2099

หากคุณเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ “ช่างซ่อมโทรทัศน์” และต้องการลงข้อมูลอบรมอาชีพ โปรดติดต่อ smeleader.thailand@gmail.com ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ