สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

การสื่อสารด้วยภาษาที่ 2 ในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศอีกแล้ว การเรียนรู้ภาษาที่ 3 จึงเข้ามามีบทบาทในการเรียนตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยทำงานมากขึ้น ซึ่งภาษาที่คนนิยมเรียนกันในทวีปเอเชียได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ที่นับว่าเป็นประเทศที่ล้วนมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีมาก และสำหรับประเทศไทยเองสถาบันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนั้นมีจำนวนมาก แต่ภาษาเกาหลียังคงน้อยอยู่ จึงเป็นโอกาสให้ “Eye Level” ขยายธุรกิจในการสอนภาษาเกาหลีมากขึ้น

สถาบัน Eye Level เดิมนั้นเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงจากประเทศเกาหลีใต้จากการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยได้รับรางวัลการันตีคุณภาพว่าเป็นกิจการอันดับ 1 ติดต่อกัน 15 ปีซ้อน Eye Level ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2519 โดย บริษัท Daekyo หลังจากนั้นได้ขยายสาขาสู่ประเทศอเมริกา และประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยสถาบันนี้จะมีจุดเด่นที่นักเรียนทุกคนแม้ว่าจะเรียนกับคุณครูแต่ไม่ได้พึ่งคุณครูเป็นหลัก เพราะมีระบบ Self-Directed Learning ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตัดสินใจสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง โดยการพัฒนาสมองทั้งสองด้านไปพร้อมกัน ทั้งความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

ระบบนี้ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่เด็กนักเรียนไทยประสบปัญหาคือมีความรู้แต่ขาดไหวพริบในการตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนได้ทุกรูปแบบทั้งคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาเกาหลี โดยเริ่มต้นจากการวางพื้นฐานทางภาษาเกาหลีให้แน่นทีละขั้น หลังจากนั้นผู้เรียนจะมีความรู้สึกร่วมกับการเรียนและนำกลับมาพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการตัดสินใจเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

กลุ่มลูกค้าของสถาบันสอนภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครอง และกลุ่มลูกค้าที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ สำหรับกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนั้นได้ให้การตอบรับแก่สถาบันเป็นอย่างดี จากการที่มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีทั้งหมด 16 สาขาทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อีกทั้งในต่างประเทศยังมีอีกกว่า 1,300 สาขาใน 21 ประเทศทั่วโลก

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่สำคัญของสถาบัน Eye Level ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆรวมถึงการสอนภาษาเกาหลีคือ การบอกต่อปากต่อปากถึงคุณภาพที่ผู้เรียนได้รับ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือถึงคุณภาพของสถาบันแล้วยังเป็นการโฆษณาโดยไม่ต้องใช้งบลงทุนจำนวนมากอีกด้วย

ทั้งนี้ หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์มีทั้ง 5 หลักสูตรที่ล้วนได้รับการรับรองและเห็นผลการเรียนมาจากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่

  1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math คณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาไทย
  2. หลักสูตร Play Math คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก
  3. หลักสูตร English ภาษาอังกฤษ
  4. หลักสูตร English Sparks ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนไทย Non Native Speakers
  5. หลักสูตร Korean ภาษาเกาหลี

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

นอกจากนี้ จุดมุ่งหมายของสถาบันที่ต้องการให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจคือ การเรียนรู้นั้นตัวผู้เรียนต้องเป็นคนตัดสินใจและพัฒนาตัวเอง แต่ในปัจจุบันนี้วัยรุ่นและเยาวชนไทยยังขาดคุณสมบัติข้อนี้ไปมาก อีกทั้งการศึกษาของไทยยังคงล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเป็นอย่างมาก และเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วเอเชียยิ่งมีความล้มเหลวทางการศึกษาอย่างเห็นได้ชัดเจน

สำหรับผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์นั้นต้องมีเงินลงทุนในการซื้อแต่ละหลักสูตรมากกว่า 100,000 บาทต่อหลักสูตร (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และยังมีการวางเงินประกัน 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต(จ่ายครั้งแรก) ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าลิขสิทธิ์ และค่าตำราหนังสือ ซึ่งนับว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงแต่ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นจะสามารถทำได้ในระยะเวลาไม่นาน

สอนภาษาเกาหลี “Eye Level” สถาบันการศึกษาการันตีคุณภาพจากเกาหลี

ข้อมูลติดต่อสอนภาษาเกาหลี Eye Level
ที่ตั้ง : Global Vision & Education Co., Ltd. 2539 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10310
เบอร์โทรศัพท์ : 02-934-9911-2, 082-462-9741
เว็ปไซต์ : http://www.myeyelevel.com
Facebook : Eye Level Thailand

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น
ขอขอบคุณรูปภาพจาก :Eye Level
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น