สอนสักคิ้ว “Biotouch” สถาบันชั้นนำจากอเมริกาผลิตช่าง PMU มากกว่า 66,000 ท่านทั่วโลก

สอนสักคิ้ว “Biotouch” สถาบันชั้นนำจากอเมริกาผลิตช่าง PMU มากกว่า 66,000 ท่านทั่วโลก

สอนสักคิ้ว “Biotouch” สถาบันชั้นนำจากอเมริกาผลิตช่าง PMU มากกว่า 66,000 ท่านทั่วโลก
รูปภาพจาก : www.youtube.com

สอนสักคิ้ว “Biotouch” สถาบันชั้นนำจากอเมริกาผลิตช่าง
PMU มากกว่า 66,000 ท่านทั่วโลก

สอนสักคิ้ว “Biotouch” สถาบันจากอเมริกาที่เปิดสอนสักคิ้ว ตา ปาก ขั้นสูง ถ่ายทอดวิชาอย่างเชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำ สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบการสอนสักคิ้ว เป็นแบรนด์ Biotouch โดยตรง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับกว่า 34 ประเทศ การันตีได้ถึงเนื้อหาวิชาและหลักการที่ถ่ายทอดและส่งต่อไปยังผู้เรียนที่สามารถประกอบอาชีพได้จริง

สอนสักคิ้ว Biotouch เป็นสถาบันจากอเมริกา ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรขั้นสูงในเรื่องของการสักคิ้ว ตาและปาก ศาสตร์ความสวยความงามที่กำลังได้รับความนิยมสูง โดยสถาบัน Biotouch เป็นสถาบันที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งเนื้อหาวิชายังสร้างขึ้นจากจุดมุ่งหวังที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง ประกอบอาชีพได้จริงอย่างชำนาญการ สามารถสักคิ้วได้ด้วยรูปทรงสวย เข้ากับใบหน้าแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี

สอนสักคิ้ว “Biotouch” สถาบันชั้นนำจากอเมริกาผลิตช่าง PMU มากกว่า 66,000 ท่านทั่วโลก
รูปภาพจาก : www.youtube.com

สอนสักคิ้ว Biotouch เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านการสอน นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสักคิ้ว ตา ปากภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ซึ่งผ่านการยอมรับมาแล้ว 34 ประเทศ ถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพ อาจกล่าวได้ว่า Biotouch เป็นสถาบันสักคิ้วครบวงจรที่เต็มไปด้วยความน่าเชื่อถือ มีความเป็นมาตรฐานสากลกว่า 33 ปี ที่สามารถผลิตช่างฝีมือ (PMU) ได้มากกว่า 66,000 คนทั่วโลก

สอนสักคิ้ว Biotouch ที่เปิดสอนในประเทศไทย ได้มีการใช้เนื้อหาวิชาเดียวกันกับต้นฉบับที่ประเทศอเมริกา เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยผู้เรียนทุกท่านที่เข้าอบรมในสถาบันเมื่อเรียนจนจบหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศจาก Biotouch USA Institute ด้วย เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เนื้อหาวิชาที่สอนจะมีทั้งคอร์สภาษาไทยและคอร์สภาษาอังกฤษ สำหรับการสอนจะเป็นแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ เพื่อให้เข้าใจได้อย่างทั่วถึง

สอนสักคิ้ว “Biotouch” สถาบันชั้นนำจากอเมริกาผลิตช่าง PMU มากกว่า 66,000 ท่านทั่วโลก
รูปภาพจาก : www.youtube.com

Biotouch เปิดสอนวิชาการสักคิ้ว ตา ปาก ด้วยเนื้อหาวิชาที่ผ่านการยอมรับ มีมาตรฐานในระดับสากล ที่สามารถสร้างมืออาชีพมาแล้วทั่วโลก ประกอบไปด้วย 4 หลักสูตร ในค่าเรียนเริ่มต้น 38,000 บาท ประกอบไปด้วยหลักสูตรเริ่มต้นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ และหลักสูตรที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ที่สักคิ้วเป็นอยู่แล้วมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ทั้งยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับการแก้ไขรอยสักคิ้วที่บกพร่อง เป็นหลักสูตรขั้นสูง รวมถึงหลักสูตรสักคิ้ว 3 มิติและ 6 มิติ ที่สามารถประกอบอาชีพได้จริง

สอนสักคิ้ว “Biotouch” สถาบันชั้นนำจากอเมริกาผลิตช่าง PMU มากกว่า 66,000 ท่านทั่วโลก
รูปภาพจาก : www.youtube.com
เปิดสอนสักคิ้ว 4 หลักสูตร

Permanent makeup Technician (Beginning) : หลักสูตรการสักคิ้ว ตา ปากขั้นต้นแบบมืออาชีพ เรียน 3 วัน (สามารถกลับมาเรียนในคลาสเดิมได้ภายใน 1 ปี) ราคา 38,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับ : อุปกรณ์ มูลค่า 20,000 บาท (Student Kit จากประเทศอมเริกา, ชุดเครื่องสักรุ่น Mosaic, Class Material และคู่มือการเรียนการสอน)

Permanent makeup Professional : หลักสูตรประกอบอาชีพสำหรับช่างแต่งหน้าหรือช่างสักที่มีประสบการณ์ ใช้เวลาเรียน 2 วัน (สามารถกลับมาเรียนในคลาสเดิมได้ภายใน 1 ปี) ราคา 38,000 บาท

Advance Correction & Camouflage : หลักสูตรการแก้การสักคิ้วที่ผิดพลาดขั้นสูง ใช้เวลาเรียน 2 วัน ราคา 38,000 บาท (พิเศษสำหรับนักเรียน Biotouch ลดเหลือ 35,000 บาท)

สิ่งที่จะได้รับ : อุปกรณ์ มูลบค่า 15,000 บาท (Student Kit จากประเทศอมเริกา, ชุดเครื่องสักรุ่น Mosaic, Class Material และคู่มือการเรียนการสอน)

3HD/6HD Feather Touch technique หลักสูตรการสักคิ้ว 3 มิติ และ 6 มิติ (จดลิขสิทธิ์เทคนิคเฉพาะของ Biotouch Thailand) ใช้เวลาเรียน 1 วัน ราคา 25,000 บาท (พิเศษสำหรับนักเรียน Biotouch ลดเหลือ 22,000 บาท)

สิ่งที่จะได้รับ : Feather Touch Kit (มูลค่า 5,900 บาท) เอกสารประกอบการเรียน

สอนสักคิ้ว “Biotouch” สถาบันชั้นนำจากอเมริกาผลิตช่าง PMU มากกว่า 66,000 ท่านทั่วโลก
รูปภาพจาก : ruepigalle.ca

ข้อมูลติดต่อสถาบันสอนสักคิ้ว Biotouch Thailand
ที่อยู่ : คอมมูนิตี้ QiSS Mall ชั้น 3 ถนนพระราม 4 ซอยรูเบีย (ใกล้กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท) กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 08-5360-7700, 09-8446-8825
Email : sales@aimgs.com
Website : http://www.biotouchthai.com
Facebook : https://www.facebook.com/Biotouchthai

หมายเหตุ รูปภาพที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น