สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ
“Daycoms”
ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

“สอนหลักสูตร” เพื่อประกอบอาชีพนับเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังมองหา และในวันนี้เราก็มีหนึ่งงานที่ต้องผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรเพื่อนำความรู้ไปใช้งานในสายอาชีพ สามารถเป็นผู้ประกอบการได้กับ “ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์” ที่นับวันก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าสิ่งนี้คือเรื่องจำเป็นอย่างมากในวิถีชีวิตมนุษย์ เพราะคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญหลายต่อหลายอย่าง กระทั่งสามารถทำงานแทนมนุษย์และสิ่งต่างๆ ได้มากมาย แต่เพราะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการชำรุดเสียหาย หรือการทำงานที่ผิดปกติไป จึงทำให้ร้านคอมพิวเตอร์เป็นที่พึ่งสำคัญ จึงเป็นที่มาของสายอาชีพดังกล่าวที่น่าสนใจ

สอนหลักสูตรเพื่อการเปิดร้านคอมพิวเตอร์นั้น อย่างแรกที่ต้องทำความเข้าใจก็คือร้านคอมพิวเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร เนื่องจากคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบหรือแต่ละบุคคล ทั้งตัวโปรแกรมที่มีก็เกลื่อนกลาดเต็มไปหมด และแหล่งซื้อแหล่งขายคอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีความรู้อย่างแม่นยำ ทำให้รายละเอียดในการสอนหลักสูตรเพื่อการเปิดร้านคอมพิวเตอร์นั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก โดยในบทความนี้เราก็ได้นำสถาบันสอนหลักสูตรดีๆ มาฝาก ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเอาไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการเปิดร้านคอมพิวเตอร์โดยตรง

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

สอนหลักสูตรเพื่อการเปิดร้านคอมพิวเตอร์ในบทความนี้มาพร้อมกับผู้ถ่ายทอดวิชาที่มีชื่อธุรกิจว่า “Daycoms” ตั้งตัวขึ้นเป็นสถาบันอบรมอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ด้วยเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกๆ ส่วนเพื่อการเปิดร้าน สำหรับการสอนหลักสูตรของ Daycomsจะเน้นภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถทำได้จริง พร้อมกันนั้นก็ยังเตรียมเนื้อหาในภาคทฤษฎีเอาไว้รองรับ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เข้าเรียนมีความเข้าใจอย่างแท้จริง

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

สถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ Daycomsจะมีการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลายส่วนด้วยกัน โดยจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้

  1. สอนคอมพิวเตอร์
  2. สอนซ่อมคอมพิวเตอร์
  3. สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค
  4. เรียนออกแบบเว็บไซด์
  5. เรียนเขียนโปรแกรม
  6. อบรมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่

โดยหมวดหมู่ในข้างต้นจะเป็นการสอนแบบแยกย่อยแต่ละส่วน ที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะเรียนในส่วนไหน แต่ถ้าหากสนใจอยากเปิดร้านคอมพิวเตอร์ ทาง Daycomsก็ได้จัดสอนหลักสูตรสำเร็จรูปเอาไว้ กับหลักสูตรที่มีชื่อว่า “หลักสูตรเปิดร้านคอมพิวเตอร์” ที่จะรวบรวมเอาเนื้อหาแต่ละส่วนเพื่อการเปิดร้านมารวบรวมไว้เป็นหลักสูตรเดียว

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

หลักสูตรเปิดร้านคอมพิวเตอร์ จะสอนตั้งแต่ภาคทฤษฎีเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักและเข้าใจโครงสร้างคอมพิวเตอร์แต่ละส่วนอย่างชัดเจน รู้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยละเอียด จากนั้นก็จะเริ่มสอนการประกอบ/ติดตั้งทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ รวมไปถึงการติดตั้งโปรแกรมจากนั้นก็จะเริ่มครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของการแก้ปัญหาหรืออาการที่ผิดปกติ การซ่อมคอมฯ ทั้งยังสอนในเรื่องของการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการจัดสเปคคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับการใช้งานในราคาทุนอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจในเรื่องของการประหยัดต้นทุน ซึ่งมีประโยชน์มาก

Daycomsเป็นสถาบันสอนหลักสูตรในเรื่องของคอมพิวเตอร์ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบกิจการได้จริงมาแล้วมากมาย เพราะทางสถาบันเน้นให้ผู้เรียน “ปฏิบัติจริง” ซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นความสำคัญหนึ่งอย่างที่ทำให้ผู้เรียนสามารถทำได้จริง โดยปัจจุบัน Daycomsได้ถูกยกให้เป็น “Number 1 Computer Training in Pantip” การันตีได้ถึงความเชี่ยวชาญ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่มีประสิทธิภาพ

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

ความภาคภูมิใจของที่นี่ยังมีอีกหนึ่งอย่างคือสามารถสอนผู้ทุพพลภาพทางการได้ยินให้สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลจนสามารถประกอบอาชีพได้ ซึ่งน่านับถือ นอกจากจะเป็นสถาบันสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์แล้ว Daycomsก็ยังเป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบครบวงจรอีกด้วย ทั้งรับซ่อมคอมฯ รับกู้ข้อมูล เขียนโปรแกรม และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนหลักสูตร เปิดร้านคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ “Daycoms”ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน

ข้อมูลติดต่อสถาบันสอนหลักสูตรเปิดร้านคอมพิวเตอร์ Daycoms
ที่อยู่ : 4127 ชั้น 4พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-952-6827, 084-9426306
Website :http://www.daycoms.com

หมายเหตุ รูปภาพและวีดิโอที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น