สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร
สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

สอนหลักสูตร “Studio Academy”
สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

“สอนหลักสูตร” เพื่อประกอบธุรกิจ เป็นอีกจุดเรื่มต้นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ เมื่อธุรกิจหลายๆ อย่างมักมีรายละเอียดที่ซับซ้อน หรือบางอาชีพต้องใช้ความรู้และเทคนิคเฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างมีแบบแผน ผ่านการถ่ายทอดด้วยการสอนหลักสูตรจากสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอดวิชาด้านนั้นๆ โดยตรง ทั้งนี้ในการสอนหลักสูตรจะประกอบด้วยเนื้อหาส่วนใดบ้างก็แล้วแต่สถาบัน บางสถาบันอาจสอนเฉพาะเทคนิคในการประกอบอาชีพ หรือบางสถาบันอาจพ่วงความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อประกอบการเอาไว้ในหลักสูตรด้วย กลายเป็นการสอนหลักสูตรที่สำเร็จรูปซึ่งมีความน่าสนใจ

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

สอนหลักสูตรเพื่อประกอบธุรกิจวันนี้เรามาพร้อมกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธุรกิจความงามเป็นหลัก เพราะเป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับธุรกิจสปา, เพ้นท์เล็บ, สักคิ้ว, สักตัว ทั้งยังมีเนื้อหาของโยคะและการตลาดออนไลน์ประกอบด้วย ให้ผู้เรียนสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนการสอนหลักสูตรได้ตามความต้องการ โดยสถาบันดังกล่าวมีชื่อว่า “Studio Academy” ผู้นำด้านสถาบันสอนหลักสูตรความงาม ที่ถูกยกย่องให้เป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

สถาบันสอนหลักสูตร Studio Academy ได้รับการสนับสนุนจาก “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสุขภาพและความงาม” ชั้นนำ ที่ได้เริ่มต้นให้คำปรึกษากับสถาบันสอนหลักสูตร Studio Academy ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2545 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสุขภาพและความงามหลากหลายแขนง ทำให้สถาบันสอนหลักสูตร Studio Academy ประสบความสำเร็จในฐานะผู้สอนหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ต้องการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

สถาบันสอนหลักสูตร Studio Academy มีผู้เข้ารับการศึกษามากกว่า 20,000 รายตั้งแต่ดำเนินการมา ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและเกิดความสำเร็จ การันตีถึงคุณภาพของหลักสูตร ปัจจุบันมีเครือข่ายมากถึง 6 สถาบันด้วยกัน ด้วยมาตรฐานการสอนคุณภาพอันดับ 1 แยกย่อยออกไปตามเนื้อหาวิชา โดยเนื้อหาที่ทางสถาบันสอนหลักสูตร Studio Academy มีนั้น ได้แก่ สักคิ้ว3มิติลายเส้น, โยคะ, เพ้นท์เล็บ, นวดไทยและสปา, สักตัว และการตลาดออนไลน์

สถาบันสอนหลักสูตร Studio Academy มีจุดเด่นที่เนื้อหาวิชา เพราะที่นี่เขาจะเน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนทำได้จริง ประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ทางด้านผู้สอนจะเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งมีโปรไฟล์ที่น่าสนใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการคัดสรรอย่างดีจากทางสถาบัน ทำให้การสอนหลักสูตรนั้นสัมฤธิ์ผล จนสามารถสร้างนักธุรกิจหน้าใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนักต่อนัก

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

ความโดดเด่นของสถาบันสอนหลักสูตร Studio Academy คือผู้เรียนที่ผ่านการเรียนจนจบหลักสูตรจะได้การรับรองจากทางสถาบันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ โดยในการรับรองจากทางสถาบันจะออกในประกาศให้ และใบประกาศจากทางสถาบันจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ Training Program on และประเภท Successfully Completed The Training Program on ผู้เรียนสามารถอัพเกรดใบประกาศได้เมื่อทำคะแนนสอบรวม 90% ขึ้นไป จากประเภท Successfully Completed The Training Program on เป็นประเภท Successfully Completed The Training Program on The Best Specialist โดยจะได้รับการรับรองจาก “สมาคมพัฒนาศิลปาชีพ”

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

หลักสูตรทุกแขนงของสถาบัน Studio Academy ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในเนื้อหาวิชาที่เชื่อถือได้ ทั้งในประกาศนียบัตรของสถาบันก็เช่นกันที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปสมัครงานได้ทั่วโลก หลังจากการเรียนการสอนผู้เรียนยังสามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรีตลอดชีพ เมื่อการดำเนินธุรกิจประสบปัญหาหรือติดขัดในส่วนไหน

สอนหลักสูตร “Studio Academy” สถาบันคุณภาพเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจร

ข้อมูลติดต่อสถาบันสอนหลักสูตร Studio Academy
ที่อยู่ : 185 ซอยปรีดีพนมยงค์ 9 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ10110
โทรศัพท์ : 081-867-7007
Email :siamspaacademy@hotmail.com
Website : http://www.studio-academy.com
Facebook : Studio Academy
YoutubeOfficial : Studio Academy

หมายเหตุ รูปภาพและวีดิโอที่ใช้เป็นเพียงสื่อประกอบบทความเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น