fbpx
Home » ข่าวธุรกิจ » สอนอาชีพ วิชาช่างเจียระไนพลอย
สอนอาชีพ-เจียระไนพลอย
สอนอาชีพ-เจียระไนพลอย

สอนอาชีพ วิชาช่างเจียระไนพลอย


สอนอาชีพ-เจียระไนพลอย
สอนอาชีพ-เจียระไนพลอย

ดำเนินการสอน อาจารย์ อาทิตย์ กองแก้ว ประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 20 ปี หลักสูตร 200 ชม. ในภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ เรียน จันทร์ – ศุกร์ พร้อมอุปกรณ์ในการวิเคราะห์(ดูพลอย)ที่ทันสมัย เช่น โพลาลิสโคป รีแฟกโตมิเตอร์ ไมโครสโคป เทสไดมอนด์-โมอีส ฯลฯอย่างครบครัน รวมทั้งอุปกรณ์การเจีนระไนพลอย

สอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญงานด้านเจียระไนพลอยและการวิเคราะห์อัญมณี

เนื้อหาที่สอนในหลักสูตร วิเคราะห์อัญมณีเบื้องต้นและ การเจียระไนพลอย

– ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาอัญมณีที่สำคัญๆ เช่น ทับทิม ไพลิน หยก มรกต เป็นต้น รวมทั้งการศึกษาประเภทของอัญมณีแหล่งอัญมณีที่สำคัญ คุณสมบัติเบื้องต้นของอัญมณีและฝึกฝนหลักการเลือกซื้ออัญมณีเบื้องต้นด้วย
– เรียนรู้การประเมิน และการจัดระดับคุณภาพของพลอยสำคัญๆ ในธุรกิจอัญมณีโดยการฝึกภาคปฏิบัติกับชุดตัวอย่างพลอยอันหลากหลายติดอันดับโลก
– ฝึกปฏิบัติกับพลอยมากกว่า1,000 เม็ด เพื่อแยก พลอยสังเคราะห์ พลอยเลียนแบบ และพลอยธรรมชาติ
– หลักสูตรที่เน้นการเขียนรูปแบบขั้นพื้นฐานของพลอยแต่ละชนิด เช่น รูปทรงกลม ไข่ หยดน้ำ มาคี สี่เหลี่ยมผืนผ้า สึ่เหลี่ยมคางหมู สี่เหลี่ยมรกต รวมทั้งการลงเงาและลงสีอัญมณีต่าง ๆ เช่น เพชร ไพลิน ทับทิม มรกต นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการลงเงาและการลงสีที่วัตถุ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ เช่น แหวน ต่างหู สร้อยข้อมือ กำไล สร้อยคอ ทั้งแบบสเก็ตช์และการเขียนแบบสามมิติ (3 Dimension) เพื่อสร้างความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาในการผลิตจริงจากการทำงานสามมิติ

การเจียระไนพลอย การตรวจสอบและการวิเคราะห์อัญมณี โทร. 083-999-4379 เรียนวิชาชีพระยะสั้น ประชาชนทั่วไป หนองแขม กทม. โทร. 02-4293573

ขอบคุณข้อมูลจาก   โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)